Uluslararası Bankacılık ve Finans İngilizce | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Ekonomi ve bankacılık konularında güncel bilgileri anlama; verileri analiz ve bulguları yorumlama becerisi;  finans yönetimi konularını ve politikalarını kavrama, bilgi düzeyini geliştirme, analiz ve sentez yapabilme becerisi; banka sistemi ve yönetimine ilişkin kavramları ve yönetsel ilkeleri uygulama becerisi; finans piyasaları ve araçlarını ileri düzeyde uygulamalı öğrenme ve analitik düşünme ve kavrama yeteneğini geliştirme; uluslararası finans alanında bilgi edinme ve güncel gelişmeleri analiz etme yeteneği kazanma ve finansal karar alma süreci için gerekli finansal tablo ve sayısal teknikler üzerinde bilgi sahibi olmak ve çözüm üretme yeteneğini geliştirmek için bu alanda yüksek lisans programına dahil olabilirsiniz.

Uluslararası Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı; finans ve bankacılık alanlarında uzmanlaşmaya yönelik ileri düzeyde araştırma ağırlıklı bir programdır.

Uluslararası Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı,  kariyerine doktora ile devam etmeyi planlayan adayları gereken bilgi ve becerilerle donatmanın yanı sıra katılımcıların finans kurumlarında daha etkin ve daha uzmanlaşmış olarak görev almalarını da sağlayan çağdaş bir program tasarımıdır.

Başvuru Koşulları

  • Tezli Yüksek Lisans Programı için ALES Eşit Ağırlık Puan Türünden en az 55 puan,
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ALES koşulu aranmıyor.

Eğitim – Öğretim

  • Eğitim dili Türkçe,
  • Derslere devam zorunluluğu %70
  • Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
  • Uygulama gün ve saatleri: Hafta içi 18:30-21:30 saatleri arası yapılmaktadır.(Gerek görüldüğünde hafta sonu Cumartesi) ders yapılacaktır.
  • Yüksek Lisans Programı tez savunması aşamasına gelen öğrencinin ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde en az bir makalesinin yayınlanması veya yayınlanacağına dair kabul belgesinin ibrazı gerekir.

Tezli Yüksek Lisans Programı toplam 9 ders (6 Zorunlu Ders+3 Seçimlik), seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 10 ders (5 Zorunlu Ders+5 Seçimlik), dönem projesinden oluşmaktadır.

Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri

  • Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın lisans derecelerini almış olmaları beklenmektedir. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programında farklı alanlarda almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla anabilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programı derslerini almak zorunludur.

Bahar Yarıyılı Kontenjanları

 

Yüksek Lisans Programı
Genel Kontenjan Puan Türü
Tezli  Tezsiz  
Uluslararası Bankacılık ve Finans 15 15 EA

 

 

Ders Programı