Sinema Yüksek Lisans | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Görselliğin gerçeklik algısının belirlenmesinde hâkim bir rol üstlendiği çağımızda sinemanın önemli bir kırılma noktası oluşturduğu muhakkaktır. Yaklaşık 120 yıllık gelişim sürecinde film, diğer sanat dalları gibi değişmiş, toplumsal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, dönüşmüş ve kendini diğer iletişim mecralarıyla ilişkilendirerek çeşitlendirmiştir. İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde açılan Sinema Yüksek Lisans Programı işte bu süreci bütün yönleriyle incelemeyi ve sorgulamayı amaçlamaktadır.

Sinema Yüksek Lisans Programı ile toplumun gelişimini tahlil ve tahkik edebilecek, toplumsal değişim ve gelişim süreçlerine özgün katkılar sunabilecek araştırmacıların yetiştirilmesi  hedeflenmektedir. Küreselleşme ile bağlantılı olarak hızla değişen ve dönüşen toplumsal gerçeklikleri anlamak, çözümlemek ve yön verebilmek için kültürün ve sanatın tarihsel gelişimi ve çağdaş karakteri hakkında orijinal yaklaşımlara sahip olmak oldukça önemlidir. Bu amaçla sinemanın toplumsal, düşünsel ve estetik sorunlarına yönelik araştırmaların yürütüleceği bir program önerilmektedir. Sinemanın bir sanat, kurumsallaşmış bir endüstri, felsefi bir yöntem ve evrensel bir kültürel fenomen olarak inceleneceği programda, film teorisi içerisindeki yaklaşımlar eleştirel bir çerçevede sorgulanacaktır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi bir yandan ulusal ve uluslararası araştırma, proje ve yayınlarıyla bilime katkısını sürdürürken, aynı zamanda bilişim teknolojilerinin sağladığı imkânlardan yararlanarak ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan idealini oluşturmak ve geliştirmek, uluslararası seviyede bilim ve teknolojiyi izlemek, anlamlandırmak, yorumlamak, uygulamalarını sınamak ve topluma katkı sağlamak amacıyla öğretim programlarını güncellemekte ve kendini sürekli olarak yenilemektedir. Bu bakımdan Sinema Yüksek Lisans Programı, sinema teknolojilerindeki dönüşüm ve dijital film uygulamalarının sinemaya yönelttiği yapısal etkilerin analiz edilmesi ve Türkiye’de dijital sinemanın gelişimine ilişkin bilimsel çalışmaların üretilmesini öngörmektedir. Program ayrıca, bir yandan sinemanın yönelttiği etik ve estetik sorulara eğilirken, öte yandan hem dünya sineması hem de Türk sinema tarihinin gelişim süreçlerine ilişkin eleştirel bir bakış sunmaktadır. Böylelikle Sinema Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin, küreselleşen dünyada sinema disiplininin toplumsal değişim ve gelişim içerisindeki yerini çözümleyebilmeleri; sinemayı, kültür ve sanatın tarihsel gelişimi ve çağdaş nitelikleri doğrultusunda sorgulayabilmeleri; sinemanın toplumsal, düşünsel ve estetik sorunlarını tahkik etmeleri; sinema teknolojilerindeki gelişimi sinemanın çağdaş yapısı ile birlikte değerlendirmeleri; Türkiye’de sinemanın tarihsel gelişimini eleştirel bir bakışla muhakeme etmeleri; günümüz Türk sinemasını dünya sinemasının önemli örnekleri ile mukayese ederek kimliğini fikri, estetik ve kültürel bir sorunsal olarak tartışmaları öngörülmektedir.

Başvuru Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES: 55 ve üstü (Puan türü; Sözel Ağırlıklı)

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması.

Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi

Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

 

Kontenjan

Tezli: 15

Tezsiz: 25

 

Eğitim  – Öğretim

Eğitim dili Türkçe

Derslere devam zorunluluğu %70

Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

Uygulama Gün ve Saatleri: Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır. Dersler; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

Ders Programı

Müfredat

İletişim Bilgileri
www.ticaret.edu.tr
444 0 413
Ömer KIRAN (4761)
Hemen Paylaş