Sigortacılık | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Sigortacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ekonominin istikrarlı büyümesi için, karşı karşıya kaldığı riskleri teminat altına alan sigorta sektörünün etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi amacıyla sigortayı bilen, ulusal ve uluslararası sigortacılık uygulamalarına ve teorilerine hakim yönetici adayları ile sigortacılık uygulamalarının bilimsel yöntemlerle yürütülmesine katkı sağlayacak akademisyenlerin yetiştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan programda, sigorta teorisi, branşları, hasar, reasürans, sigorta istatistiği ve matematiği, sigorta hukuku vb dersler ile bitirme projesi yer almaktadır. Programda dersler, üniversitemizin akademik kadrosunun yanı sıra sigorta sektörünün deneyimli yöneticileri tarafından da verilmektedir.

Ayrıca programın öğrencilerin büyük kısmı sigorta sektörünün çalışanlarından oluşmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle program, sigorta sektöründe kapsamlı bir network oluşturmaya da yardımcı olmaktadır. Sigorta sektörünün ihtiyaçlarının tam olarak yansıtıldığı program, sigortacılık sektörünün istihdam beklentisini en uygun şekilde karşılayacak niteliktedir. Program, bu alanlarda akademik kariyerine başlamak isteyen akademisyen adayları için de iyi bir alt yapı oluşturacak niteliktedir.

Başvuru Koşulları

  • Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ALES koşulu aranmıyor,

Eğitim – Öğretim

  • Eğitim dili Türkçe,
  • Derslere devam zorunluluğu %70
  • Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
  • Uygulama gün ve saatleri: Hafta içi 18:30-21:30 saatleri arası yapılmaktadır.(Gerek görüldüğünde hafta sonu Cumartesi) ders yapılacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 10 ders (5 Zorunlu Ders + 5 Seçimlik Ders) ve dönem projesinden oluşmaktadır.

Bahar Yarıyılı Kontenjanları 

Yüksek Lisans Programı Genel Kontenjan
Tezsiz
Sigortacılık 10

Ders Programı