Sigorta ve Risk Yönetimi | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Sigorta ve Risk Yönetimi Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programı, sigorta yaptıran kişi ve kurumlar ile sigorta şirketlerinin risklerini yönetebilecek yönetici adayları ve risk yönetimi uygulamalarının bilimsel yöntemlerle yürütülmesine katkı sağlayacak akademisyenlerin yetiştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Program, diğer Risk Yönetimi Yüksek Lisans programlarından farklı olarak, Solvency II direktifinde yer alan (Piyasa riskleri, operasyonel riskler ve teknik riskler) riskler de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu içeriğiyle, Türkiye’de tek ve ilk olan Program, Dünyadaki örnekleri arasında da ön sıralarda yer almaktadır. Programın bir diğer özelliği, derslerin üniversitemizin akademik kadrosunun yanı sıra sigorta sektörünün deneyimli yöneticileri tarafından da veriliyor olmasıdır.  Ayrıca programın öğrencilerin büyük kısmı da, sigorta sektörünün çalışanlarından oluşmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle program, sigorta sektöründe kapsamlı bir network oluşturmaya da yardımcı olmaktadır. Sigorta sektörünün ihtiyaçlarının tam olarak yansıtıldığı program, sigortacılık sektörünün istihdam beklentisini en uygun şekilde karşılayacak niteliktedir. Programlar, sigorta sektörünün yanı sıra, diğer sektörlerin de, risk yöneticisi ve sigortacılık departmanlarında ihtiyaç duydukları istihdama ilişkin beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilecek şekilde hazırlanmıştır.

Başvuru Koşulları

  • Tezli Yüksek Lisans Programı için ALES Eşit Ağırlık Puan Türünden en az 55 puan,

 
Eğitim – Öğretim

  • Eğitim dili Türkçe,
  • Derslere devam zorunluluğu %70
  • Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
  • Uygulama gün ve saatleri: Hafta içi  18:30-21:30 saatleri arası yapılmaktadır.(Gerek görüldüğünde hafta sonu Cumartesi) ders yapılacaktır.

Yüksek Lisans Programı tez savunması aşamasına gelen öğrencinin ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde en az bir makalesinin yayınlanması veya yayınlanacağına dair kabul belgesinin ibrazı gerekir.        
       
Tezli Yüksek Lisans Programı toplam 9 ders (6 Zorunlu Ders+3 Seçimlik), seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Bahar Yarıyılı Kontenjanları

Yüksek Lisans Programı

Genel Kontenjan

Yatay Geçiş

Puan Türü

Tezli

Tezli

Sigorta ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programı

10

10

EA

Ders Programı