Sigorta ve Risk Yönetimi Doktora Programı | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Sigorta ve Risk Yönetimi konusunda, halen Türkiye’nin ilk ve tek doktora programı olma özelliğine sahip, “Sigorta ve Risk Yönetimi-Doktora Programı”nın kontenjanı 10 kişi ile sınırlıdır. Programın temel amacı, bilimsel düşünme yöntemlerine hakim, finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgi sahibi, küreselleşme, rekabet ve Türk Sigorta Sektörü’nün analizini yapabilen, hem sigortacılık alanında hem de kurumsal bazda risk yönetimi hakkında karar alma yetisi olan, kantitatif teknikleri finansal bilimlerde uygulayacak yönetici adayları ile sigorta ve risk yönetimi alanında akademik çalışmalar yapacak, sektörün en önemli ihtiyacı olan risk yönetimi uygulamalarının bilimsel yöntemlerle yürütülmesine katkı sağlayacak akademisyenlerin yetiştirilmesini sağlamaktır. Üniversitemizin akademik kadrosunun yanı sıra, sigorta sektörünün yöneticilerinin de destek verdiği bir programdır.

Başvuru Koşulları

  • Doktora Programı için Yüksek Lisans diploması ile başvuran adaylar ALES Eşit Ağırlık Puan Türünden en az 55 puan, Lisans diploması ile başvuran adaylar için  ALES en az 80 puan, YDS  en az 80 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmak,
  • Doktora Programı için ÖSYM tarafından yapılan YDS’den en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmak,
  • Lisans derecesiyle başvuru için lisans mezuniyet not ortalaması 3.00 / 4.00 arası olması,
  • Yüksek Lisans derecesiyle başvuru için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 2.50 / 4.00 arası olması,

 
Eğitim – Öğretim

  • Eğitim dili Türkçe,
  • Derslere devam zorunluluğu %70
  • Uygulama gün ve saatleri: Hafta içi  18:30-21:30 saatleri arası yapılmaktadır.(Gerek görüldüğünde hafta sonu Cumartesi) ders yapılacaktır.

Doktora programındaki öğrenci, doktora yeterlilik sınavına girebilmesi için öncesinde enstitü kurulu kararı ile belirlenen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde bir makalenin yayınlanması veya yayınlanacağına dair kabul belgesinin ibrazı gerekir.

Doktora Programı Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 9 ders (6 Zorunlu Ders+ 3 Seçimlik), yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

Bahar Yarıyılı Kontenjanları 

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Doktora Programı Genel Kontenjan Yatay Geçiş Kontenjanı Puan Türü
Puan Türü
Sigorta ve Risk Yönetimi 10 2 EA

Ders Programı