Özel Hukuk Doktora Programı | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Özel Hukuk doktora programı, lisans ve yüksek lisans, eğitimlerini hukuk alanında yapmış olan hukukçuların özel hukuk alanında uzmanlaşmasını ve bu alanda bir doktora tezi yazarak mezun olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bu nedenle, temel kanunlardaki yapılan yoğun değişiklikler, hukuk uygulayıcıları ile akademik alanda görev almak isteyenleri bu programa yönetmektedir.

Program özel hukuk alanında üstün nitelikler kazandırılmış hukukçu insan gücünü Türk toplumsal yaşamına kazandırmayı amaç edinmiştir.  Bu programının amacı, öğrenciye bu alanda bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Başvuru Koşulları

 • ALES: 55 ve üstü (Puan türü; Eşit Ağırlıklı) lisans diploması ile başvuran adaylar için en az 80 puan alınmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerliliği olan sınavlardan birinden bu puana eş değer bir puan alınmış olması
 • Lisans derecesiyle başvuru için lisans mezuniyet not ortalamasının 3.00/4.00 veya muadili bir puan aranması.
 • Yüksek lisans derecesiyle başvuru için yüksek lisans not ortalaması 2.50/4.00 veya muadili puan aranması.
 • Ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavından en az 55 puan ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğer puan alma şartı aranmasına,
 • Özel Hukuk Doktora Programı`na Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini “ Hukuk” alanında yapmış olanlara ön kayıt hakkının tanınması.
 • Erkek adaylar için ; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi,

 
Kontenjan

Doktora Programı Kontenjanı Puan Türü
Özel Hukuk 10 EA

Eğitim  – Öğretim             

 • Eğitim dili Türkçe
 • Derslere devam zorunluluğu %70
 • Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam sekiz ders (4 Zorunlu ders, 3 Seçimlik ders, Seminer Dersi), Yeterlik Sınavı, Tez Önerisi ve Tez çalışmasından oluşmaktadır.
 • Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
 • Uygulama Gün ve Saatleri : Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır .Dersler ; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Ders Programı

Müfredat

 

İletişim Bilgileri
www.ticaret.edu.tr
444 0 413
Ömer Kıran (4761)