Muhasebe ve Denetim | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisansını Neden Yapmalıyım?

Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisansını yapınca Ne Elde Edeceğim?

Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisansında Hangi Dersleri Alacağım?

Küreselleşme olgusu, finansal bilgi sisteminde “evrensel finans dili” ihtiyacı oluşturmuş, bunu karşılayabilmek için muhasebede,  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları hazırlanmış, ülkelerin bunları benimsemesi teşvik edilmiş ve muhasebe tutulması ve finansal raporların hazırlanmasında önemli ölçüde uygulama birliği sağlanmıştır.

Ayrıca, kurumsallaşmaya ve denetime önem verilmiş, hazırlanan finansal tablolar için yüksek kalitede Uluslararası Denetim Standartları hazırlanmış, böylece uluslararası düzeyde, güvenilir, şeffaf ve karşılaştırılabilir finansal tablolara ulaşılabilmek olanağı sağlanmıştır.

Dünyadaki bu gelişmeler yanında ülkemizde de, özellikle yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte şirketlerin kurumsallaşarak,  sahiplik ve yöneticilik fonksiyonları ayrışma sürecine girmiş, muhasebenin yasal sorumluluklarını yerine getirmek yanında pay sahiplerine, ilgi gruplarına, muhtemel yatırımcılara ve borç verenlere bilgi sağlamak işlevi öne çıkmıştır.

Bu gelişmelere uygun olarak, muhasebe ve denetim programının temel amacı, ulusal mevzuata, uluslararası finansal raporlama standartlarına göre bilgisayar ortamında muhasebe tutabilen ve finansal tabloları hazırlayabilen, yorumlayabilen, yönetime finansal veri sağlayabilen, uluslararası denetim standartlarını uygulayabilen çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış yetkin uzmanlar yetiştirmektir.

Başvuru Koşulları

  • Tezli Yüksek Lisans Programları için  ALES: 55 ve üstü (Puan türü; Eşit Ağırlıklı)
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programları için  ALES koşulunun aranmaması.
  • Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi
  • Erkek adaylar için ; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

 
Kontenjan

Lisansüstü Programı Kontenjan Puan Türü
Tezli Tezsiz
Muhasebe ve Denetim 15 25 EA

 
Eğitim  – Öğretim             

  • Eğitim dili Türkçe
  • Derslere devam zorunluluğu %70
  • Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
  • Uygulama Gün ve Saatleri : Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır .Dersler ; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  • Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ( 5 Zorunlu Ders, 5 Seçimlik Ders ) ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programları

  • Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders ( 4 Zorunlu Ders, 4 Seçimlik Ders ), seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

Ders Programı

Müfredat

İletişim Bilgileri
www.ticaret.edu.tr
444 0 413
Ömer Kıran (4761)