Muhasebe ve Denetim Doktora Programı | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte şirketler kurumsallaşarak, sahiplik ve yöneticilik fonksiyonlarında ayrışma sürecine girmiş, muhasebenin yasal sorumluluklarını yerine getirmek yanında pay sahiplerine, ilgi gruplarına, muhtemel yatırımcılara ve borç verenlere bilgi sağlamak işlevi öne çıkmıştır. Bu gelişmelere uygun olarak Muhasebe ve Denetim Doktora programının temel amacı, muhasebe alanında ulusal ve uluslararası finansal raporlama standartlarını bilen, bunlara göre bilgisayar ortamında muhasebe organizasyonu yapabilen ve standartlara uygun finansal tabloları hazırlayabilen, yorumlayabilen, yönetime finansal veri sağlayabilen, uluslararası denetim standartlarını uygulayabilen, disiplinler arası yaklaşımı uygulayabilen, analitik düşünme, problem çözme, çağdaş bilgi ve becerilerle, karar verme yetenekleriyle donatılmış yetkin yönetici ve uzman araştırmacılar yetiştirmektir.

Başvuru Koşulları

  • ALES: 55 ve üstü (Puan türü; Eşit Ağırlıklı) lisans diploması ile başvuran adaylar için en az 80 puan alınmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerliliği olan sınavlardan birinden bu puana eş değer bir puan alınmış olması
  • Lisans derecesiyle başvuru için lisans mezuniyet not ortalamasının 3.00/4.00 veya muadili bir puan aranması.
  • Yüksek lisans derecesiyle başvuru için yüksek lisans not ortalaması 2.50/4.00 veya muadili puan aranması.
  • Ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavından en az 55 puan ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğer puan alma şartı aranmasına,
  • Erkek adaylar için ; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi,

Kontenjan 

Doktora Programı Kontenjanı Puan Türü
Muhasebe ve Denetim 10 EA

 
Eğitim  – Öğretim             

  • Eğitim dili Türkçe
  • Derslere devam zorunluluğu %70
  • Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam sekiz ders (4 Zorunlu ders, 3 Seçimlik ders, Seminer Dersi), Yeterlik Sınavı, Tez Önerisi ve Tez çalışmasından oluşmaktadır.
  • Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
  • Uygulama Gün ve Saatleri : Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır .Dersler ; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Ders Programı

İletişim Bilgileri
www.ticaret.edu.tr
444 0 413
Ünal AYDOĞAN (4762)
Ömer Kıran (4761)