Mücevherat Mühendisliği | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Mücevherat Mühendisliği Anabilim Dalında 2012-2013 akademik yılında Yüksek Lisans programı başlatılmıştır. Bu programların amacı, genç akademisyenleri ve sektörün ihtiyacı olan araştırmacıları acilen yetiştirmektir.

Uluslararası boyutta üretim yapan mücevherat sektörünün teknik sorunlarının endüstriyel Ar-Ge çalışmaları ile çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Ayrıca ülkemiz kıymetli metal ve taş hammaddelerine sahip olduğu halde mücevherat sektörü hammadde bakımından dışa bağımlı olarak gelişmiştir. Yurtiçinde ilk defa açılan bu yüksek lisans ve doktora programı sayesinde Mücevherat Mühendisliği Bölümü’nün güçlü eğitim ve öğretim kadrosu uzmanlaşmış ve Ar-Ge ufkuna sahip yüksek lisans eğitimi almış mücevherat mühendislerini yetiştirecektir. Sonuç olarak mücevherat alanında gerek eğitim ve gerekse Ar-Ge açısından Avrupa ve Orta Doğu’da bir mükemmeliyet merkezi olmak hedefindeki bölümümüz yetiştireceği araştırmacı mücevherat mühendisleri ile gerekli projeleri başarılı olarak gerçekleştirerek ülkemizin endüstriyel ve ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır. Öğrencilerimizin tez konularını sektörün problemlerine yönelik olarak seçmek istiyoruz. Bu konuda sektör temsilcilerimizden sektörün ortak sorunlarını belirleyerek tez ve proje konularının seçilmesinde destek bekliyoruz.

 Kontenjanlar için tıklayınız.
 Başvurabilecek Mezunlar
 Mücevherat Mühendisliği,
 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
 Makine Mühendisliği,
 İmalat Mühendisliği,
 Mekatronik Mühendisliği,
 Endüstri Mühendisliği,
 Kimya Mühendisliği,
 Jeoloji Mühendisliği,
 Jeofizik Mühendisliği,
 Maden Mühendisliği,
 Cevher Hazırlama Mühendisliği,
 Fizik Mühendisliği,
 İşletme Mühendisliği,
 Kimya Lisansı,
 Fizik Lisansı,
 Gemoloji (4 yıllık),
 Takı Teknolojisi ve Tasarımı (4 yıllık) mezunları önkoşulsuz olarak  müracaat edebilirler”
 Bilimsel Hazırlık Gerekmez
Yukarıda belirtilen programların dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
Programlara özel öğrenci kabul edilmektedir.
 Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES puanı aranmamaktadır.

 

 Adaylarda Aranan Genel Koşullar
 ALES: 55 ve üstü Sayısal Puan
 Yabancı Dil: Gerekmez.
 Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: Alt sınır belirlenmemiştir.
 Yüksek Lisans Dersleri
 Tezli program, en az 8 ders (24 kredi), Seminer, Tez Çalışmasın ve Yayın Şartından oluşur.
 Tezsiz program, en az 10 ders (30 kredi)  ve Dönem Projesi’nden oluşur.
 Yüksek Lisans eğitim dili Türkçe’dir.
 Yüksek Lisans Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler
 Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.
 Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.
 (Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden yararlanabilmektedir.) 

 Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir. 

Ders Programı