Mücevherat Mühendisliği Doktora Programı | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Ülkemizin coğrafi konumu, komşu ve Orta Doğu ülkelerin zenginliği de dikkate alındığında, önümüzdeki yıllarda ülkemizin mücevherat alanında dünya pazarında lider bir konuma gelmesi kaçınılmaz olarak görülmektedir. Nitekim, 2023 yılında ülkemizin altın ve mücevher merkezi konumuna gelmesi hedeflenmiştir.

Ülkemiz mücevherat sektöründeki üretim kapasitesinin büyüklüğüne rağmen bu alanda araştırma, geliştirme ve yenilik (inovasyon) faaliyetleri maalesef yetersiz olup bu durum uluslararası pazarda ileriye dönük bir tehdit olarak tespit edilmiştir. Sektörün dünya devleri, araştırma yaparak yeni malzeme, ürün, cihaz ve proses geliştirmektedir.

Doktora programının amacı; mücevherat sektöründe bilimsel araştırma, geliştirmenin yanı sıra, yenilikçi özellikte malzeme, techizat ve üretim yapabilecek, mesleki literatürden yararlanarak uygulayabilecek, ulusal ve uluslararası proje hazırlayabilecek, “Know-How” ve patent üretebilecek araştırıcıları yetiştirmektir. Böylece, ülkemizin sadece ürün imalatında değil aynı zamanda bilgi üretiminde de uluslararası lider konumuna gelmesi ve sektörde uluslararası pazar payı ve itibarının yükselmesi sağlanacaktır.

Başvuru Koşulları

Kontenjanlar için tıklayınız.

Başvurabilecek Mezunlar
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Mezunları, Bilimsel Hazırlık Gerekmez
Makine Mühendisliği Bölümü Mezunları,
İmalat Mühendisliği Bölümü Mezunları,
Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mezunları,
Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunları,
Kimya Mühendisliği Bölümü Mezunları,
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mezunları,
Maden Mühendisliği Bölümü Mezunları,
Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Mezunları,
Fizik Mühendisliği Bölümü Mezunları,
İşletme Mühendisliği Bölümü Mezunları,
Kimya Lisansı Bölümü Mezunları,
Fizik Lisansı Bölümü Mezunları,
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Bölümü Mezunları (4 yıllık)
Bilimsel Hazırlık Gerekir

Adaylarda Aranan Genel Koşullar

ALES: 55 ve üstü Sayısal PuanYabancı Dil: YÖKDİL veya YDS sınavlarından birinden 55 ve üstü puan almış olmak.Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: 2,50/4 veya 65/100 ve üstü (Yüksek lisans  mezuniyet not ortalamasının karşılaştırılmasında Yüksek Öğretim Kurulu   Başkanlığı’nca ilan edilen en son dörtlük not sisteminin yüzlük not sistemine eşdeğerliliği tablosunun aynen kullanılması)Programa özel öğrenci kabul edilmektedir.

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin durumuna göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.

Doktora Dersleri

Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.Lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla on altı ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.Doktora programı eğitim dili Türkçe’dir.

Doktora Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler

Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.Derslere %70 devam zorunluluğu vardır. 20 Nisan 2016 tarihinde çıkan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine istinaden; 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler Doktora programlarına başvurabilirler. 06.02.2013 tarihinden sonra tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvuramazlar.

(Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden yararlanabilmektedir.)

Ders Programı