Mekatronik Mühendisliği İngilizce Doktora Programı | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Mekatronik mühendisleri, sahip oldukları makina, eletronik, yazılım ve kontrol nosyonlarıyla bu mekatronik sistemlerin tasarım, işletim, bakım, onarım, yenilenme gibi her yönüyle ilgilenebilen, sistemi bir bütün olarak görebilen ve iyileştirebilen bireylerdir.

Günümüzde özellikle doktora seviyesinde mekatronik mühendislerine imalat teknolojileri, otomotiv endüstrisi, enerji, havacılık ve uzay teknolojisi, savunma sanayi, malzeme işleme, görüntüleme, baskı, kayıt endüstrisi, tıp ve sağlık bilimleri konularında çok büyük talep vardır. Üretimini ve hayat standardını dünyayla yarışır seviyeye çıkarmaya çalışmakta olan ve bunun için araştırma-geliştirme faaliyetlerine büyük yatırım yapan ülkemiz de doktora seviyesinde mekatronik mühendislerine ihtiyaç duymaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’nin geleceğin teknoloji üreten rekabetçi dünyasında güçlü bir konumda olabilmesi için mekatronik mühendisliği konusunda uzman insanlara ihtiyacı vardır.

350.000 üye sayısıyla dünyanın sayılı ticaret odalarından biri olan ve bünyesinde mekatronik sistemlere dönüşüm içinde birçok üretici ve ticaret şirketi barındıran İstanbul Ticaret Odası’nın vakıf üniversitesi olan İstanbul Ticaret Üniversitesi, bu ihtiyacın giderilmesine katkıda bulunmak için Mekatronik Mühendisliği Doktora Programı’nı açmaktadır.

Akademik Kadro

Bölüm Başkanı – Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ceylan
Prof. Dr. Muammer Kalyon
Prof. Dr. Necip Şimşek
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Çetinsoy
Dr. Öğr. Üyesi M.Alper  Özpınar
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Alataş
Araş. Gör. Burak Işık

Başvuru Koşulları

Başvurabilecek Mezunlar

Mekatronik Mühendisliği bölümü mezunu,
Kontrol Mühendisliği bölümü mezunu,
Makine Mühendisliği bölümü mezunu,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu,
Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunu,
Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu,
Uçak Mühendisliği bölümü mezunu,
Uzay Mühendisliği bölümü mezunu,
Havacılık Müh. bölümü mezunu,
Gemi inşaatı Mühendisliği bölümü mezunu,
Gemi Makineleri Müh. bölümü mezunu,
İmalat Mühendisliği bölümü mezunu,
Kimya Mühendisliği bölümü mezunu,
Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu,
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü mezunlarına
bilimsel hazırlık dersi almadan başvuru hakkı tanınmasına
BİLİMSEL HAZIRLIK GEREKMEZ

Programa özel öğrenci kabul edilmektedir.

Adaylarda Aranan Genel Koşullar    

ALES: 55 ve üstü Sayısal Puan
Yabancı Dil: YÖKDİL veya YDS sınavlarından birinden 55 ve üstü puan almış olmak.
Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: 2,50/4 veya 65/100 ve üstü (Yüksek lisans  mezuniyet not ortalamasının karşılaştırılmasında Yüksek Öğretim Kurulu   Başkanlığı’nca ilan edilen en son dörtlük not sisteminin yüzlük not sistemine eşdeğerliliği tablosunun aynen kullanılması)

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin durumuna göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.

Doktora Dersleri

Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla on altı ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Doktora programı eğitim dili İngilizcedir.

Doktora Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler

Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.
Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.

20 Nisan 2016 tarihinde çıkan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine istinaden; 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler Doktora programlarına başvurabilirler. 06.02.2013 tarihinden sonra tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvuramazlar.

(Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden yararlanabilmektedir.)

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

Ders Programı