Mekatronik Mühendisliği İngilizce | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Mekatronik; makina, elektronik, yazılım ve kontrol sistemleri teknolojilerine dayanan yeni bir bilim dalıdır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak bir çok sektör makine, elektronik, yazılım ve kontrol sistemleri teknolojilerine dayalı mekatronik sistemler kullanan alt yapı değişimine maruz kalmaktadır. Bunun ana nedeni mekatronik sistemlerin daha önce yapılamayan birçok işlemleri mümkün kılması ve enerji verimliliği, kalite, güvenlik, maliyet ve işin sürdürülebilirliği konusunda çok avantajlı olmasıdır. Artık çevremizde gördüğümüzde garipsemediğimiz elektrikli/hibrid arabalar, sürücüsüz yol alabilen otobüs ve trenler, tüm uçuşu otopilot kontrolünde yürüten ticari uçaklar, tarlaları otomatik hasat eden zirai makinalar, limanlarda yük taşıyan otomatik konteyner taşıyıcı kamyonlar, insansız hava ve deniz araçları, rüzgar şartlarına göre adaptif çalışan rüzgar türbinleri, çok hızlı ve net baskı yapabilen akıllı yazıcılar, insansı robotlar, ameliyat robotları, diğer gezegenlere gönderilen keşif robotları, tümüyle robotik üretim hatları bu bilimin hayatımıza kattığı ve gelecekle ilgili fikir verdiği birkaç örnek uygulamadır. Günümüzde özellikle yüksek lisans ve doktora seviyesinde mekatronik mühendislerine tüm bu sektörlerde çok büyük talep vardır. Anabilim dalımızda verilen lisansüstü eğitim,  Türkçe – İngilizce Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ile Türkçe – İngilizce Doktora eğitiminden oluşmaktadır.

Akademik Kadro

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ceylan
Prof. Dr. Muammer Kalyon
Doç. Dr. Necip Şimşek
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Çetinsoy
Dr. Öğr. Üyesi M.Alper  Özpınar
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Alataş
Araş. Gör. Burak Işık

Başvuru Koşulları

Kontenjanlar için tıklayınız.

 Başvurabilecek Mezunlar
 Mekatronik Mühendisliği
Kontrol Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Bilgisayar  Mühendisliği
Uçak Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Havacılık Mühendisliği
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Gemi Makinaları Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Mezunları
Endüstri Mühendisliği Yan dal/Çift anadal mezunları
 Bilimsel Hazırlık Gerekmez
 LYS  Puan türlerinden  MF-3 ile öğrenci kabul eden lisans programları mezunları  Bilimsel Hazırlık Gerekir
 Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES puanı aranmamaktadır.
Programlara özel öğrenci kabul edilmektedir.

 

 Adaylarda Aranan Genel Koşullar
 ALES: 55 ve üstü Sayısal Puan
 Yabancı Dil: Yabancı Dil Sınavlarından YÖKDİL, YDS veya Üniversitemiz “Yabancı Dil Yeterlik (Proficiency) Sınavlarının birinden 50 ve üstü puan almış olmak.
 Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: Alt sınır belirlenmemiştir.
 Bilimsel Hazırlık Dersleri
 Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin lisans transkriptine göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından   alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.
 Yüksek Lisans Dersleri
 Tezli program, en az 8 ders (24 kredi), Seminer ve Tez Çalışmasın’dan oluşur.
 Tezsiz program, en az 10 ders (30 kredi)  ve Dönem Projesi’nden oluşur.
 Yüksek Lisans eğitim dili Türkçe’dir.
 Yüksek Lisans Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler
 Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.
 Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.
(Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden  yararlanabilmektedir.)

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

Ders Programı