Mekatronik Mühendisliği Doktora | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Mekatronik; makina, elektronik, yazılım ve kontrol sistemleri teknolojilerine dayanan yeni bir bilim dalıdır. İngilizce mechanics ve electronics kelimelerinin uygun birşekilde birleştirilmesinden oluşmuştur ve ilk kez Japonya’da kullanılmıştır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak bir çok sektör makine, elektronik, yazılım ve kontrol sistemleri teknolojilerine dayalı mekatronik sistemler kullanan alt yapıdeğişimine maruz kalmaktadır. Bunun ana nedeni mekatronik sistemlerin daha önce yapılamayan birçok işlemleri mümkün kılması ve enerji verimliliği, kalite, güvenlik, maliyet ve işin sürdürülebilirliği konusunda çok avantajlı olmasıdır. Artık çevremizde gördüğümüzde garipsemediğimiz elektrikli/hibrid arabalar, sürücüsüz yol alabilen otobüs ve trenler, tüm uçuşu otopilot kontrolünde yürüten ticari uçaklar, tarlaları otomatik hasat eden zirai makinalar, limanlarda yük taşıyan otomatik konternır taşıyıcı kamyonlar, insansız hava ve deniz araçları, rüzgar şartlarına göre adaptif çalışan rüzgar türbinleri, çok hızlı ve net baskı yapabilen akıllı yazıcılar, insansı robotlar, ameliyat robotları, diğer gezegenlere gönderilen keşif robotları, tümüyle robotik üretim hatları bu bilimin hayatımıza kattığı ve gelecekle ilgili fikir verdiği birkaç örnek uygulamadır.

Mekatronik mühendisleri, sahip oldukları makina, eletronik, yazılım ve kontrol nosyonlarıyla bu mekatronik sistemlerin tasarım, işletim, bakım, onarım, yenilenme gibi her yönüyle ilgilenebilen, sistemi bir bütün olarak görebilen ve iyileştirebilen bireylerdir. Günümüzde özellikle doktora seviyesinde mekatronik mühendislerine imalat teknolojileri, otomotiv endüstrisi, enerji, havacılık ve uzay teknolojisi, savunma sanayi, malzeme işleme, görüntüleme, baskı, kayıt endüstrisi, tıp ve sağlık bilimleri konularında çok büyük talep vardır. Üretimini ve hayat standardını dünyayla yarışır seviyeye çıkarmaya çalışmakta olan ve bunun için araştırma-geliştirme faaliyetlerine büyük yatırım yapan ülkemiz de doktora seviyesinde mekatronik mühendislerine ihtiyaç duymaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’nin geleceğin teknoloji üreten rekabetçi dünyasında güçlü bir konumda olabilmesi için mekatronik mühendisliği konusunda uzman insanlara ihtiyacı vardır. 350.000 üye sayısıyla dünyanın sayılı ticaret odalarından biri olan ve bünyesinde mekatronik sistemlere dönüşüm içinde birçok üretici ve ticaret şirketi barındıran İstanbul Ticaret Odası’nın vakıf üniversitesi olan İstanbul Ticaret Üniversitesi, bu ihtiyacın giderilmesine katkıda bulunmak için Mekatronik Mühendisliği Doktora Programı’nı açmaktadır.

Akademik Kadro

Bölüm Başkanı – Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ceylan
Prof. Dr. Muammer Kalyon
Dr. Öğr. Üyesi M.Alper  Özpınar
Araş. Gör. Burak Işık

Başvuru Koşulları

Sayfa en yakın zamanda güncellenecektir. Detaylı bilgi için Enstitü yetkilileri ile görüşebilirsiniz.

 

Ders Programı

Müfredat

Hemen Paylaş