Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde iletişim fakülteleri mezunlarını, diğer lisans programlarından gelenleri ve medya sektörü çalışanlarını bir araya getirerek disiplinlerarası bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Bölümün ders programı; geleneksel yayın ve yayım yöntemlerinin yanı sıra, elektronik medyanın da ihtiyacını karşılayacak nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla, kurumsal uygulama dengesini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Eğitim ve öğretim hayatı boyunca öğrencilerimiz, radyo ve televizyon stüdyoları, medya atölyesi ve canlandırma atölyesinde, konusunda uzman akademisyenler ve medyada çalışan başarılı uygulamacılar tarafından üretimle tanıştırılır ve böylece uygulamalı eğitim fırsatı yakalamış olurlar.

Program nitelikli akademik çalışmalar gerçekleştirmeyi amaç edi-nirken, medya sektörünün günümüz koşullarında ihtiyaç duyabileceği uzmanların yetiştirilmesine de katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı öğrencilerine tezli veya tezsiz (projeli) olarak iki ayrı seçenek sunmaktadır. Öğrenciler eğitim ve öğrenim süreçleri boyunca yeni enformasyon ve iletişim teknolojileriyle ilgili gelişmeleri ve bunların gündelik hayat üzerindeki dönüştürücü etkilerini irdeleyen dersleri almaktadır. Program dâhilinde verilen derslerin içeriği günümüzdeki gelişmelere paralel olarak alanında uzman akademisyenler tarafından belirlenmektedir. Program mezunları medya sektöründe istihdam edilebileceği gibi akademik olarak da çalışmalarına devam edebilecektir.

Bağlı Olduğu Ana Bilim Dalı: Medya ve İletişim Sistemleri

Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı, İletişim Fakültesi mezunlarının yanı sıra medya sektörü çalışanları ve farklı lisans alanlarında eğitimini tamamlamış öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Farklı disiplinlerden ve sektörden gelenleri buluşturacak olan Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans programı yüksek kaliteli akademik çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlarken sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak uzmanların gelişimine de katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede iletişimin kuramsal, hukuksal ve uygulama boyutlarının yanında, özellikle yeni iletişim teknolojilerinin üretim, dağıtım ve alımlama süreçlerine etkileri programın üzerinde duracağı temel konular olacaktır. Bu bağlamda iletişim sektörünün her alanında gelişmelere yön verecek, sorgulayıcı ve eleştirel bakışa sahip kişilerin yetiştirilmesi bu programın en belirgin amacıdır.

Başvuru Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES: 55 ve üstü (Puan türü; Sözel Ağırlıklı)

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması.

Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi

Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

 

Kontenjan

Tezli: 15

Tezsiz: 25

 

Eğitim  – Öğretim

Eğitim dili Türkçe

Derslere devam zorunluluğu %70

Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

Uygulama Gün ve Saatleri: Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır. Dersler; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

Ders Programı

Müfredat

İletişim Bilgileri
www.ticaret.edu.tr
444 0 413
Ömer Kıran (4761)
Hemen Paylaş