Matematik Yüksek Lisans | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Matematik başlı başına üzerinde geniş araştırmalar yapılan ve bu araştırmalar sonucunda yeni bilgi ve bulguların ortaya çıkmasını sağlayan temel bir bilim dalı olmasının yanı sıra, fen, mühendislik ve hatta sosyal bilimlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yönü ile matematik gelişmeye açık, bilim ve teknolojiye yön veren ve daima verecek olan bir bilim dalıdır.

Programın açılış amacı, araştırma merkezlerinde eğitim kurumlarında, üniversitelerde, birçok kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde sürekli değişip gelişen, Bilgisayar ve Yazılım Sektörü, Bankacılık, Sigortacılık, İşletmelerin Yönetimi, Üretimin Optimizasyonu ve Planlaması dallarında istihdam edebilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirmektir.

Matematik lisansüstü programı, katılacak olan öğrencinin seçimine bağlı olarak tezli veya tezsiz tamamlanabilir. Tezli program 24 kredilik ders, seminer ve tez; tezsiz program ise toplam 30 kredilik ders ile proje çalışmasından oluşur. Bu program matematiğe temel teşkil eden Analiz, Cebir, Geometri, Nümerik Analiz, Finans Matematiği ve Matematik Öğretimi alanlarında çeşitli derslerden oluşmaktadır.

Başvurular öncelikli olarak Matematik, Matematik-Bilgisayar, Matematik-İstatistik, Matematik Mühendisliği, Matematik eğitimi bölümü mezunu olup matematik alanında alt yapısını güçlendirmek isteyenlerin talebine açık olacaktır.​

Matematik – İstatistik Yüksek Lisansını Neden Yapmalıyım?

Matematik – İstatistik Yüksek Lisansını Yapınca Ne Elde Edeceğim?

Matematik – İstatistik Yüksek Lisansında Hangi Dersleri Alacağım?

Akademik Kadro

Bölüm Başkanı – Prof. Dr. İsmail Kömbe

Prof. Dr. Hamdullah Şevli
Prof. Dr. Doğan Kaya

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yener

Başvuru Koşulları

Yüksek Öğretim Kurumlarında Etik Davranış İlkeleri

Güncel Kontenjanlar

 

Başvurabilecek Mezunlar

  • Matematik Bölümü Mezunları*
  • Matematik Mühendisliği Bölümü Mezunları*
  • Matematik Bilgisayar Bölümü Mezunları*
  • Matematik İstatistik Bölümü Mezunları*
  • Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Mezunları*
  • Matematik Çift Anadal Bölümü Mezunları*

*Bilimsel Hazırlık Gerekmez

Diğer Bölümler

  • Fizik Bölümü Mezunları*

*Bilimsel Hazırlık Gerekir

Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES puanı aranmamaktadır.

Programlara özel öğrenci kabul edilmektedir.

Adaylarda Aranan Genel Koşullar

ALES: 55 ve üstü Sayısal Puan

Yabancı Dil: Gerekmez.

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: Alt sınır belirlenmemiştir.

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin lisans transkriptine göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından   alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.

Yüksek Lisans Dersleri

Tezli program, en az 8 ders (24 kredi), Seminer, Tez Çalışması ve Yayın Şartından oluşur.

Tezsiz program, en az 10 ders (30 kredi)  ve Dönem Projesi’nden oluşur.

Yüksek Lisans eğitim dili Türkçe’dir.

Yüksek Lisans Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler

Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.

Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.

Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden yararlanabilmektedir.

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

Ders Programı

Müfredat

Hemen Paylaş