Matematik Doktora Programı | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Matematik başlı başına üzerinde geniş araştırmalar yapılan ve bu araştırmalar sonucunda yeni bilgi ve bulguların ortaya çıkmasını sağlayan temel bir bilim dalı olmasının yanı sıra, fen, mühendislik ve hatta sosyal bilimlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yönü ile matematik gelişmeye açık, bilim ve teknolojiye yön veren ve daima verecek olan bir bilim dalıdır.

Programın açılış amacı, araştırma merkezlerinde eğitim kurumlarında, üniversitelerde, birçok kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde sürekli değişip gelişen, Bilgisayar ve Yazılım Sektörü, Bankacılık, Sigortacılık, İşletmelerin Yönetimi, Üretimin Optimizasyonu ve Planlaması dallarında istihdam edebilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirmektir.

Başvurular öncelikli olarak Matematik, Matematik-Bilgisayar, Matematik-İstatistik, Matematik Mühendisliği, Matematik eğitimi bölümü mezunu olup matematik alanında alt yapısını güçlendirmek isteyenlerin talebine açık olacaktır.​

Kontenjanlar için tıklayınız.
Başvurabilecek Mezunlar
Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik  Yüksek Lisans Mezunları,
Matematik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Mezunları.
Fizik bölümü mezunları (Bilimsel Hazırlık gerekir)
Bilimsel Hazırlık Gerekmez

 

 

 

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında programlara özel öğrenci kabul edilmektedir.

Adaylarda Aranan Genel Koşullar

ALES: 55 ve üstü Sayısal PuanYabancı Dil: YÖKDİL veya YDS sınavlarından birinden 55 ve üstü puan almış olmak.Lisans derecesi ile doğrudan yapılan başvuruların kabul edilmesi. (Lisans mezuniyeti ile kabul kriterleri farklıdır)

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin durumuna göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.

Doktora Dersleri

Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Doktora eğitim dili Türkçe’dir.

Doktora Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler

Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.
Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.

20 Nisan 2016 tarihinde çıkan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine istinaden; 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler Doktora programlarına başvurabilirler. 06.02.2013 tarihinden sonra tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvuramazlar.

 Öğrenim Ücreti

Üniversitemizin sayfasından elde edilebilir. Kurumlar tarafından resmi yazı ile belgelenmesi durumunda ücretlerde indirim yapılabilmektedir.Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

(Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden yararlanabilmektedir.)

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

Ders Programı