Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Küreselleşme sürecinin bir uzantısı olarak, dünya ticaret hacmi giderek artmaktadır. Rekabet üstünlüğü elde edebilmek için; doğru ürünlerin, istenen yerde, doğru zamanda bulundurulması ve operasyonların minimum maliyetle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Belirtilen problemlerin çözümü için, bu sorunları çözebilecek nitelikte lojistik yöneticilerinin yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir.
 
Lojistik yönetimi yüksek lisans programından mezun olan bireyler, ülkemizin uluslararası anlamda bir lojistik merkez haline dönüşme süreci devam ederken; sadece lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalardaki operasyonlarda görev alacak yönetici ihtiyacını değil, imalat ve hizmet sektöründeki firmaların tedarik zincirlerine ilişkin problemleri çözebilecek nitelikte uzmanlara olan ihtiyacı da karşılayacaklardır.
 
Eğitim yöntemi olarak; teorik ve uygulamalı bilgilerin aktarılmasının yanı sıra, grup çalışmaları, proje hazırlama, seminer faaliyetleri, bilgisayar uygulamaları, örnek olay tartışmaları (vaka analizleri) gibi aktivitelerle öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir. Ayrıca, tezli yüksek lisans programı mezunlarımız doktora seviyesindeki lisansüstü eğitim programlarına başvurabilmektedirler.

Lojistik Yönetimi Yüksek Lisansını Yapınca Ne Elde Edeceğim?

Başvuru Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES: 55 ve üstü (Puan türü; Eşit Ağırlıklı)

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması.

Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi

Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

 

Kontenjan

Tezli: 15

Tezsiz: 25

 

Eğitim  – Öğretim

Eğitim dili Türkçe

Derslere devam zorunluluğu %70

Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

Uygulama Gün ve Saatleri: Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır. Dersler; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programlarında öngörülen kredili ve kredisiz derslerini, seminer dersini ve tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

Tezli yüksek lisans programı toplam 24 kredi ve en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tezli yüksek lisans programının süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile en çok iki yarıyıl ek süre verilerek program en geç altı yarıyılda tamamlanır.

Öğrenciler bir yüksek lisans programından süresinden önce, ilk iki yarıyılın kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılı tez çalışmasında geçirmek kaydıyla, üç yarıyıl sonunda mezun olabilir.

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 adet ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

 

Ders Programı

Müfredat

İletişim Bilgileri
www.ticaret.edu.tr
444 0 413
Ömer Kıran (4761)
Hemen Paylaş