Lojistik Yönetimi | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Küreselleşme sürecinin bir uzantısı olarak, dünya ticaret hacmi giderek artmaktadır. Rekabet üstünlüğü elde edebilmek için; doğru ürünlerin, istenen yerde, doğru zamanda bulundurulması ve operasyonların minimum maliyetle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Belirtilen problemlerin çözümü için, bu sorunları çözebilecek nitelikte lojistik yöneticilerinin yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir.
 
Lojistik yönetimi yüksek lisans programından mezun olan bireyler, ülkemizin uluslararası anlamda bir lojistik merkez haline dönüşme süreci devam ederken; sadece lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalardaki operasyonlarda görev alacak yönetici ihtiyacını değil, imalat ve hizmet sektöründeki firmaların tedarik zincirlerine ilişkin problemleri çözebilecek nitelikte uzmanlara olan ihtiyacı da karşılayacaklardır.
 
Eğitim yöntemi olarak; teorik ve uygulamalı bilgilerin aktarılmasının yanı sıra, grup çalışmaları, proje hazırlama, seminer faaliyetleri, bilgisayar uygulamaları, örnek olay tartışmaları (vaka analizleri) gibi aktivitelerle öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir. Ayrıca, tezli yüksek lisans programı mezunlarımız doktora seviyesindeki lisansüstü eğitim programlarına başvurabilmektedirler.

Lojistik Yönetimi Yüksek Lisansını Yapınca Ne Elde Edeceğim?

Başvuru Koşulları

  • Tezli Yüksek Lisans Programları için  ALES: 55 ve üstü (Puan türü; Eşit Ağırlıklı)
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programları için  ALES koşulunun aranmaması.
  • Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi
  • Erkek adaylar için ; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

Kontenjan

Lisansüstü Programı Kontenjan Puan Türü
Tezli Tezsiz
Lojistik Yönetimi 15 25 EA

 
Eğitim  – Öğretim             

  • Eğitim dili Türkçe
  • Derslere devam zorunluluğu %70
  • Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
  • Uygulama Gün ve Saatleri : Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır .Dersler ; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  • Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ( 5 Zorunlu Ders, 5 Seçimlik Ders ) ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programları

  • Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders ( 4 Zorunlu Ders, 4 Seçimlik Ders ), seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

Ders Programı

Müfredat

İletişim Bilgileri
www.ticaret.edu.tr
444 0 413
Ömer Kıran (4761)