Kamu Hukuku | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Kamu Hukuku Anabilim Dalına bağlı olarak yürütülmekte olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları, lisans derecesini hukuk fakültesi veya sosyal bilimler alanında tamamlamış olan mezunlara yöneliktir. Program; tarihsel ve güncel boyutuyla kamu hukukunun kavram, kaynak, ilke ve kurumları hakkında temel bilgilere sahip, kamu hukukunun bütünü ve alt disiplinleri alanında bilimsel inceleme ve araştırma gerçekleştirebilme yeterliliği kazanmış, çağdaş kamu hukuku sorunlarını karşılaştırmalı bir metotla bilme ve çözebilme becerisi elde etmiş araştırmacılar ve uygulamacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın mezunlara sağlayacağı öngörülen katkılar şunlardır:

• Kamu hukukunda bilimsel metot ve araştırma tekniklerini kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
• Teorik ve uygulamadaki hukuki sorunları kamu hukukunun kavram, kaynak, ilke ve kurumları çerçevesinde değerlendirir,
• Tarihsel ve güncel kamu hukuku konularını uzmanlık düzeyinde eleştirel açıdan tartışır,
• Teorik ve uygulamalı kamu hukuku sorunlarını karşılaştırmalı hukuktan yararlanarak değerlendirir,
• Kamu hukukunun muhtelif disiplinlerinde daha ileri düzeyde akademik kariyer ve araştırma yapabilecek bir donanım kazanır,
• Teori ve uygulamadaki kamu hukuku sorunlarını uzmanlık düzeyinde hukuk mantığıyla anlama ve çözebilme bilgi ve becerisine sahip olur.

Başvuru Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programları için  ALES: 55 ve üstü (Puan türü; Eşit Ağırlıklı)
 Tezsiz Yüksek Lisans Programları için  ALES koşulunun aranmaması.
 Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi
 Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

Kontenjan

Lisansüstü Programı Kontenjan Puan Türü
Tezli Tezsiz
Kamu Hukuku 15 25 EA

 

Eğitim – Öğretim  

 Eğitim dili Türkçe
 Derslere devam zorunluluğu %70
 Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
 Uygulama Gün ve Saatleri : Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır .Dersler ; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ( 5 Zorunlu Ders, 5 Seçimlik Ders ) ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programları

 Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders ( 4 Zorunlu Ders, 4 Seçimlik Ders ), seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

Ders Programı

Müfredat

İletişim Bilgileri

www.ticaret.edu.tr
444 0 413
Ömer Kıran (4761)