Kamu Hukuku Yüksek Lisans | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Kamu Hukuku Anabilim Dalına bağlı olarak yürütülmekte olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları, lisans derecesini hukuk fakültesi veya sosyal bilimler alanında tamamlamış olan mezunlara yöneliktir. Program; tarihsel ve güncel boyutuyla kamu hukukunun kavram, kaynak, ilke ve kurumları hakkında temel bilgilere sahip, kamu hukukunun bütünü ve alt disiplinleri alanında bilimsel inceleme ve araştırma gerçekleştirebilme yeterliliği kazanmış, çağdaş kamu hukuku sorunlarını karşılaştırmalı bir metodla bilme ve çözebilme becerisi elde etmiş araştırmacılar ve uygulamacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın mezunlara sağlayacağı öngörülen katkılar şunlardır:

  • Kamu hukukunda bilimsel metod ve araştırma tekniklerini kul lanma bilgi ve becerisine sahip olur.
  • Teorik ve uygulamadaki hukuki sorunları kamu hukukunun kavram, kaynak, ilke ve kurumları çerçevesinde değerlendirir,
  • Tarihsel ve güncel kamu hukuku konularını uzmanlık düzeyinde eleştirel açıdan tartışır,
  • Teorik ve uygulamalı kamu hukuku sorunlarını karşılaştırmalı hukuktan yararlanarak değerlendirir,
  • Kamu hukukunun muhtelif disiplinlerinde daha ileri düzeyde akademik kariyer ve araştırma yapabilecek bir donanım kazanır,
  • Teori ve uygulamadaki kamu hukuku sorunlarını uzmanlık düzyinde hukuk mantığıyla anlama ve çözebilme bilgi ve becerisine sahip olur.

Başvuru Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES: 55 ve üstü (Puan türü; Eşit Ağırlıklı)

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması.

Kamu Hukuku ( Tezli-Tezsiz ) yüksek lisans programına  Lisansını “ Hukuk ” veya “ Sosyal Bilimler ” alanında yapmış olanlara ön kayıt hakkının tanınması

Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi

Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

 

Kontenjan

Tezli: 15

Tezsiz: 25

 

Eğitim  – Öğretim

Eğitim dili Türkçe

Derslere devam zorunluluğu %70

Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

Uygulama Gün ve Saatleri: Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır. Dersler; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

Ders Programı

Müfredat

İletişim Bilgileri

www.ticaret.edu.tr
444 0 413
Ömer Kıran (4761)

Hemen Paylaş