İstatistik | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

İstatistik Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları; istatistik kuram ve yöntemleri yanında, Yöneylem Araştırması, Bilişim ve İstatistik Bilgi Sistemleri gibi teknik bilgileri kullanarak, sosyal ve idari bilimlerle ilgili uygulama alanlarında ortaya çıkacak sorunlara, bilimsel çözümler getirebilecek niteliklere sahip insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu programın diğer bir amacı da İstatistik alanında araştırmacı ve öğretim elemanı yetiştirmektir.

İstatistik Yüksek Lisans öğrencileri;

İstatistiksel sonuçları açıklayabilme ve yorumlayabilme, Reel, finans ve hizmet sektöründe ortaya çıkan problemlerin çözümünde kullanılacak uygun analiz yöntemini seçme ve analiz etme, İstatistiksel tekniklerdeki yeni gelişmeleri takip etme ve bunları uygulayabilme yeteneklerini kazanır.

Bunun yanı sıra İstatistikte yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciler donanımlı olarak kamu ve özel kurumlarda istatistikçi olarak çalışabilir veya istatistikte doktora programına devam edebilir.​

Başvuru Koşulları

Kontenjanlar için tıklayınız.

 Başvurabilecek Mezunlar
 İstatistik Bölümü Mezunları
 Ekonometri Bölümü Mezunları
 Bilimsel Hazırlık Gerekmez
 Diğer İstatistik Bölümleri
 İktisat Bölümü Mezunları
 İşletme Bölümü Mezunları
 Uluslararası Ticaret Bölümü Mezunları
 Bankacılık ve Finans Bölümü Mezunları
 Maliye Bölümü Mezunları
 Kamu Yönetimi Bölümü Mezunları
 Sosyoloji Bölümü Mezunları
 Psikoloji Bölümü Mezunları
 Fizik Bölümü Mezunları
 Kimya Bölümü Mezunları
 Matematik Bölümü Mezunları
 Mühendislik Fakültesi Mezunları 
 Bilimsel Hazırlık Gerekir
 Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES puanı aranmamaktadır.
 Programlara özel öğrenci kabul edilmektedir.
 Adaylarda Aranan Genel Koşullar
 ALES: 55 ve üstü Sayısal Puan
 Yabancı Dil: Gerekmez.
 Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: Alt sınır belirlenmemiştir.
 Bilimsel Hazırlık Dersleri
 Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin lisans transkriptine göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından   alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.
 Yüksek Lisans Dersleri
 Tezli program, en az 8 ders (24 kredi), Seminer ve Tez Çalışmasın’dan oluşur.
 Tezsiz program, en az 10 ders (30 kredi)  ve Dönem Projesi’nden oluşur.
 Yüksek Lisans eğitim dili Türkçe’dir.
 Yüksek Lisans Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler
 Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.
 Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.
 

 (Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden  yararlanabilmektedir.) 

 Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir. 

 Ders Programı