İstatistik Doktora Programı | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

İstatistik doktora programı kapsadığı geniş bilim alanında en üst düzeyde teori, politika, kavramlar ve teknikleri içeren konularını ele alarak öğrencilerin bu alanda gereksinim duyulan bilim insanı ve öğretim üyesi olarak yetişmesini amaç edinmektedir. Program; istatistik, ekonometri, yöneylem araştırması ve sayısal teknikleri bir bütün olarak kapsamakta ve öğrencilerin analitik düşünme becerisi ile araştırmacı niteliği kazanarak ülkemizde bilim ve eğitim hayatı ile uluslararası yayın ortamına katkı yapmasını beklemektedir.

İstatistik bilimi lisans ve yüksek lisans programlarının üzerine, akademik çalışmaların temeli olabilecek ileri istatistik teknikleri, teorisi ve gelişmiş araştırma metodolojisi ile doktora programında uygulamalı ve teorik alt yapı ile verilmesi planlanmaktadır. İstatistiksel çalışmaların hemen hemen her sektörde yer bulabileceği gerçeği ile ekonometrik modeller ve yöneylem araştırması yöntemleri ile de desteklenerek üst düzey akademik bir program olacaktır.

Bölümümüz İstatistik Doktora Programı ile; bu önemli bilim alanında teori ve politikaları özümlemiş, küresel ekonomik çevrede hızla gelişen yapısal analiz, istatistiksel düşünce ve analiz, ekonometrik modeller konusunda ülkemiz bilimine katkı yapacak bilim insanlarından oluşan bir çevreyi oluşturma konusunda yetkin akademisyenler yetiştirilmesi planlanmaktadır.

Başvuru Koşulları

Kontenjanlar için tıklayınız.

 
 
Başvurabilecek Mezunlar
İstatistik Bölümü Mezunu
Ekonometri Bölümü Mezunu
Bilimsel Hazırlık Gerekmez
İktisat Bölümü Mezunları
İşletme Bölümü Mezunları
Uluslararası Ticaret Bölümü Mezunu
Bankacılık ve Finans Bölümü Mezunu
Maliye Bölümü Mezunu
Kamu Yönetimi Mezunu
Sosyoloji Bölümü Mezunu
Psikoloji Bölümü Mezunu
Fizik Bölümü Mezunu
Kimya Bölümü Mezunu
Matematik Bölümü Mezunu
Mühendislik Fakültesi’ndeki Bölümlerden Mezun olanlar
Bilimsel Hazırlık Gerekir
Ayrıca yukarıdaki tanımların dışında kalan adaylar için, Üniversiteye girdiği dönemde İstatistik Bölümü giriş puan türü ile aynı puan türünde öğrenci kabul eden bölüm mezunları Bilimsel Hazırlık Gerekir
ALES puanı olmayanlar özel öğrenci olarak Başvurabilir

 

Yabancı Dil: YÖKDİL veya YDS sınavlarından birinden 55 ve üstü puan almış olmak.
Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: 2,50/4 veya 65/100 ve üstü (Yüksek lisans  mezuniyet not ortalamasının karşılaştırılmasında Yüksek Öğretim Kurulu   Başkanlığı’nca ilan edilen en son dörtlük not sisteminin yüzlük not sistemine eşdeğerliliği tablosunun aynen kullanılması)
Programa özel öğrenci kabul edilmektedir
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin durumuna göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.
Doktora Dersleri
Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla on altı ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Doktora programı eğitim dili Türkçe’dir.
Doktora Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler
Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.
Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.
20 Nisan 2016 tarihinde çıkan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine istinaden; 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler Doktora programlarına başvurabilirler. 06.02.2013 tarihinden sonra tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvuramazlar.

 
(Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden yararlanabilmektedir.)

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

Ders Programı