İşletme İDTM | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

İşletme Yüksek Lisans Programı, lisans eğitimlerini İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında yapmış olanların yanı sıra farklı lisans alanlarından mezun olanlara da iş dünyasının kapılarını açacak ve onların iş yaşamını etkileyecek bilgi ve becerilerle donanmasını sağlayacak çağdaş ve uygulamalı bir program tasarımıdır.

Öğrencilerin ve profesyonellerin, küresel bir bakış açısı ile bilimsel çalışmaları ve gelişmeleri takip etmelerini, yeni yaklaşımları kavrayarak meslek alanında uygulamaları, yönetsel görev ve sorumlulukları üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Program, gerek teorik yaklaşımlarla gerekse deneysel uygulamalar ile öğrencilerin bilimsel araştırma sürecini izleyerek işletmelerin problemlerine ilişkin veri toplamalarını, analiz etmelerini, yorumlamalarını, çözüme ilişkin öneri getirmelerini sağlayan bilgi ile donatılmalarını sağlamaktadır.

Proaktif düşünce yapısına sahip, diğer bir deyişle, problemleri ortaya çıkmadan önleyebilecek tedbirleri düşünen ve alan; karşılaştığı sorunları çözmek için sistematik ve hızlı düşünebilen; iş yapma kapasitesini sürekli geliştiren; işinde inisiyatif kullanabilen; fikir geliştiren ve fikir alış-verişinde bulunan, katılımcı niteliklere sahip insan gücünü ülke ekonomisine kazandırmayı hedeflemektedir.

Başvuru Koşulları

 Tezsiz Yüksek Lisans Programları için  ALES koşulunun aranmaması.
 Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

Kontenjan

Lisansüstü Programı Kontenjan Puan Türü
İşletme 25 EA

Eğitim – Öğretim  

 Eğitim dili Türkçe
 Derslere devam zorunluluğu %70
 Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
 Uygulama Gün ve Saatleri : Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır .Dersler ; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ( 5 Zorunlu Ders, 5 Seçimlik Ders ) ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

 

 *Program dersleri İDTM’e de gerçekleşmektedir.

Ders Programı

İletişim Bilgileri

www.ticaret.edu.tr
444 0 413
Ömer Kıran (4761)