İşletme Doktora Programı | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Küreselleşme ve yoğun rekabet, hızlı değişimin yaşandığı günümüz iş hayatında işletmelerin uzun süre varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmelerinde son derece kritik unsurlardır. Bu unsurlar, işletmelerin yönetim politikaları ve yaklaşımlarının yeniden yapılandırılmasına ve tercih edecekleri çalışan profiline yönelik beklentilerinin değişimine neden olmaktadır. İşletmeler öncelikli olarak, ulusal sınırların yanı sıra uluslararası faaliyetlerinde de etkin görev alabilecek, dolayısıyla farklı kültürel ortamlara uyum sağlayabilecek, yaratıcı ve katma değeri olan bilgi üretimini gerçekleştirebilecek, çağdaş yönetim yaklaşımları ile modern iş hayatının gereklerine cevap verebilecek nitelikte kullanabilen, entelektüel donanımı yüksek çalışanları tercih etmektedirler. Bu bağlamda İşletme Doktora programının temel amaçları hem akademik çalışmaları uluslararası platformda planlayıp yönetebilecek, bilimsel alanda ilerlemeyi hedefi haline getirecek bilim insanlarını akademik dünyaya kazandırılabilmek hem de üniversitelerin ilgili bölümlerinden yüksek lisans derecesine sahip bireylere, işletme yönetimi bilim dalında bilimsel ve uygulamaya yönelik bilgi aktarımıyla yönetim konusunda uzmanlaşmış kişiler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Başvuru koşulları:

Doktora Programlarında Adaylarda Aranacak Kriterler:

  1. Doktora programlarında ALES’den (Puan Türü: Eşit Ağırlıklı. Medya ve İletişim Çalışmaları ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programlarında Puan Türü: Sözel) yüksek lisans diploması ile başvuran adaylar içi 55 puan, lisans diploması ile başvuran adaylar için en az 80 puan alınmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerliliği olan sınavlardan birinden bu puana eş değer bir puan alınmış olması,
  2. Lisans derecesiyle başvuru için lisans mezuniyet not ortalamasının 3.00/4.00 veya muadili bir puan aranmasına,
  3. Yüksek lisans derecesiyle başvuru için yüksek lisans not ortalaması İşletme (İngilizce) Doktora Programı 2.75/400  Medya ve İletişim Çalışmaları, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık , Özel Hukuk, Muhasebe ve Denetim ve İşletme Doktora programları 2.50/4.00 veya muadili puan aranmasına,
  4. Ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavından en az 55 puan ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğer puan alma şartı aranmasına ,
  5. İşletme (İngilizce) Doktora Programında YDS veya YÖKDİL’den en az 70 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak. Özel Hukuk Doktora Programına lisans ve yüksek lisans eğitimini “Hukuk” alanında yapmış olanlara ön kayıt hakkı tanınmasına.

 

İşletme Doktora Programları Kontenjanları:

İşletme Doktora Türkçe:        15

Bütünleşik Doktora İşletme:  5

Eğitim  – Öğretim             

  • Eğitim dili Türkçe
  • Derslere devam zorunluluğu %70
  • Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam sekiz ders (4 Zorunlu ders, 3 Seçimlik ders, Seminer Dersi), Yeterlik Sınavı, Tez Önerisi ve Tez çalışmasından oluşmaktadır.
  • Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
  • Uygulama Gün ve Saatleri : Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır .Dersler ; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Ders Programı

Müfredat

İletişim Bilgileri
www.ticaret.edu.tr
444 0 413
Ömer Kıran (4761)