İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Bu Yüksek Lisans ve doktora programının bir amacı da; çalışma hayatında İSG nin bir devlet politikası ve bir yaşam kültürü olmasını sağlamaktır. Bu program; öğrencilerin İSG konusunda gerekli bilgileri edinmelerini ve kendilerini yetiştirerek, sektördeki akademik eğitim alarak sertifika sahibi olmuş uzman açığının kapanmasına, katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Ayrıca mezunlarımıza istihdam sağlanacak ve okulumuzun kurucusu olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyelerinin uzman ihtiyacı karşılanacaktır. Bu sayede ülkemizde endüstride İSG ile ilgili meydana gelen kazaların azalmasına katkı sağlanarak ülkemizin uluslararası platformda İSG konusunda ileri ülkeler seviyesine çıkmasına katkı sağlanacaktır. İSG YL ve doktora programının açılmasındaki en temel amaçlardan biri de; çalışma hayatında ki kişilerin de YL ve doktora yapma taleplerine, cevap verebilecek bir program oluşturmaktır.

Program mezunları, tüm  kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında görev alabilecektir.

Başvuru Koşulları

  • İş Sağlığı ve Güvenliği programı başvuru koşulları ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan resmi yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Kontenjanlar için tıklayınız.

Başvurabilecek Mezunlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURABİLECEK LİSANS VE YÜKSEK LİSANS MEZUNLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora programlarına öğrenci kabulünde yukarıdaki linkte lisans mezuniyetleri şartlarını sağlayan öğrencilerin herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olma şartı ile Doktora programına kayıtları yapılabilir.

Adaylarda Aranan Genel Koşullar ALES: 55 ve üstü Sayısal Puan Yabancı Dil: YÖKDİL veya YDS sınavlarından birinden 55 ve üstü puan almış olmak. Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: 2,50/4 veya 65/100 ve üstü (Yüksek lisans  mezuniyet not ortalamasının karşılaştırılmasında Yüksek Öğretim Kurulu   Başkanlığı’nca ilan edilen en son dörtlük not sisteminin yüzlük not sistemine eşdeğerliliği tablosunun aynen kullanılması) Programa özel öğrenci kabul edilmektedir.  Bilimsel Hazırlık Dersleri Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin durumuna göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir. Doktora Dersleri Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla on altı ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Doktora programı eğitim dili Türkçe’dir. Doktora Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır. Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.

20 Nisan 2016 tarihinde çıkan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine istinaden; 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler Doktora programlarına başvurabilirler. 06.02.2013 tarihinden sonra tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvuramazlar.

(Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden yararlanabilmektedir.)

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

Ders Programı