İnsan Kaynakları Yöneticiliği | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Örgütlerin insan kaynakları biriminde çalışmayı düşünen kişilere üst düzeyde uzmanlık bilgisi kazandırmak, onları yönetim pozisyonlarına hazırlamaktır. Çağımız uzmanlaşma, ayrıntıları görme ve yenilik yaparak kurumların daha etkin çalışmalarını sağlama çabalarıyla tanımlanmaktadır.

İnsan Kaynakları Yöneticiliği programının hedefi öğrencilere değişimi gerçekleştirmek için sorgulama yapmayı, çevrelerini harekete geçirmeyi, örgütlemeyi ve güç oluşturmayı öğretmektir. Programda, öğrenciler insan kaynakları konusunda derinleşmiş mesleki bilgi edinecekler ve bu bilgileri kendi görüşleri, çevrenin talepleri ve yaratıcılıkları çerçevesinde yeniden oluşturma becerisi kazanacaklardır.

Programın sağlayacağı katkıyı, iş hayatında çalışan kişiler açısından değerlendirirsek, konumlarına ve yeteneklerine bağlı olarak, program onlara uzmanlık düzeyinden yöneticilik pozisyonuna geçmeleri için gerekli olan bilgi, beceri ve kişilik özelliklerini kazandırmayı hedeflemiştir.

Başvuru Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programları için  ALES: 55 ve üstü (Puan türü; Eşit Ağırlıklı)
 Tezsiz Yüksek Lisans Programları için  ALES koşulunun aranmaması.
 Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi
 Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

Kontenjan

Lisansüstü Programı Kontenjan Puan Türü
Tezli Tezsiz
İnsan Kaynakları Yöneticiliği 15 25 EA

 

Eğitim – Öğretim  

 Eğitim dili Türkçe
 Derslere devam zorunluluğu %70
 Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
 Uygulama Gün ve Saatleri : Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır .Dersler ; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ( 5 Zorunlu Ders, 5 Seçimlik Ders ) ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programları

 Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders ( 4 Zorunlu Ders, 4 Seçimlik Ders ), seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

Ders Programı

Müfredat

İletişim Bilgileri

www.ticaret.edu.tr
444 0 413
Ömer Kıran (4761)