İnsan Kaynakları Yöneticiliği Yüksek Lisans | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Örgütlerin insan kaynakları biriminde çalışmayı düşünen kişilere üst düzeyde uzmanlık bilgisi kazandırmak, onları yönetim pozisyonlarına hazırlamaktır. Çağımız uzmanlaşma, ayrıntıları görme ve yenilik yaparak kurumların daha etkin çalışmalarını sağlama çabalarıyla tanımlanmaktadır.

Artık kullanılmış ve denenmiş bilgilerin sınırlı bir yararı vardır. Yaratıcı bireyler bilgiyi kullanmak için değil, yeniden üretmek için edinirler. İnsan Kaynakları Yöneticiliği programının hedefi öğrencilere değişimi gerçekleştirmek için sorgulama yapmayı, çevrelerini harekete geçirmeyi, örgütlemeyi ve güç oluşturmayı öğretmektir. Programda, öğrenciler insan kaynakları konusunda derinleşmiş mesleki bilgi edinecekler ve bu bilgileri kendi görüşleri, çevrenin talepleri ve yaratıcılıkları çerçevesinde yeniden oluşturma becerisi kazanacaklardır.

İş çevrelerinin kuramsal bilgilerden çok uygulamalı projelerle yürütülen bu programdan mezun olan gençleri kabul etme konusunda daha istekli olacaklarını düşünmekteyiz.  Çünkü mezun olduklarında öğrencilerin ellerinde sadece bir diploma değil; gerçekleştirdikleri projeleri, ödevleri ve egzersizleri içeren bir portföy dosyası var olacaktır.

Programın sağlayacağı katkıyı, iş hayatında çalışan kişiler açısından değerlendirirsek, konumlarına ve yeteneklerine bağlı olarak, program onlara uzmanlık düzeyinden yöneticilik pozisyonuna geçmeleri için gerekli olan bilgi, beceri ve kişilik özelliklerini kazandırmayı hedeflemiştir.

Başvuru Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES: 55 ve üstü (Puan türü; Eşit Ağırlıklı)

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması.

Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi

Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

 

Kontenjan

Tezli: 15

Tezsiz: 25

 

Eğitim  – Öğretim   

Eğitim dili Türkçe

Derslere devam zorunluluğu %70

Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

Uygulama Gün ve Saatleri: Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır. Dersler; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

 

İletişim Bilgileri

www.ticaret.edu.tr
444 0 413
Ömer Kıran (4761)

Hemen Paylaş