Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Çağdaş yöneticilik anlayışının temel öğesi olan halkla ilişkiler; kişi veya kurumların amaçlarına ulaşabilmek için hedef kitlelerin istek, beklenti ve gereksinimleri doğrultusunda, kamuoyunun destek ve güvenini sağlamak ve olumlu bir imaj oluşturmak amacıyla yapılan planlı ve programlı çalışmalardır. Bu açıdan halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi olduğu, araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirmeye dayanması nedeniyle de bir yönetim süreci olduğu söylenebilmektedir.

Küreselleşmenin etkisiyle, ekonomik, siyasal, hukuksal ve toplumsal yapıdaki sürekli değişim ve gelişime bağlı olarak işletmeler, yaşanan hiper rekabet ortamına ayak uydurabilmek ve örgütsel sürekliliklerini devam ettirebilmek amacıyla, halkla ilişkiler faaliyetlerine her zamankinden daha fazla önem vermeye başlamışlardır. İşletme organizasyonlarında stratejik iletişim yönetiminin bir işlevi haline gelen halkla ilişkilerin; ürünün, hizmetin ve kurumun tanıtılması ve özel organizasyonların planlanması işlevlerinin yanısıra, işletmeye güçlü bir imaj ve itibar yaratılması, insan kaynaklarının motivasyonunu arttırarak kurumsal verimliliğin sağlanması, işletmenin karşılaşabileceği kriz durumlarında etkili iletişim sayesinde krizlerin bir tanıtım fırsatına dönüştürülmesi gibi işlevleriyle günümüz işletmeleri açısından önemi giderek artmaktadır.

Başvuru Koşulları

  • Tezli Yüksek Lisans Programları için  ALES: 55 ve üstü (Puan türü; Sözel Ağırlıklı)
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programları için  ALES koşulunun aranmaması.
  • Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi
  • Erkek adaylar için ; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

Kontenjan

Lisansüstü Programı Kontenjan Puan Türü
Tezli Tezsiz
15 25 SÖZ

               
Eğitim  – Öğretim             

  • Eğitim dili Türkçe
  • Derslere devam zorunluluğu %70
  • Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
  • Uygulama Gün ve Saatleri : Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır .Dersler ; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  • Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ( 5 Zorunlu Ders, 5 Seçimlik Ders ) ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programları

  • Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders ( 4 Zorunlu Ders, 4 Seçimlik Ders ), seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

Ders Programı

İletişim Bilgileri
www.ticaret.edu.tr
444 0 413
Ömer Kıran (4761)