Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Kapsam

Gayrimenkul sektörü, kentsel dönüşümün sağlanması ve planlanması konusu, son yıllarda iş dünyasında multidisipliner çalışma gerektiren bir alandır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde bu sektör hızla gelişmektedir.  Gayrimenkul sektörü, saha geliştirmeden başlayıp kentsel tasarımdan plan yapımına ve arsa üretilmesine, bina-çevre tasarımından yapı stoku üretilmesine, gerekli finans kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetilmesine, idari ve özel hukuk uygulamalarına, proje yönetiminden insan kaynakları yönetimine kadar birçok meslek dallarını içermektedir. Diğer taraftan, bu yüksek lisans programı kentsel dönüşümde imar haklarının transferine dayalı uygulamalar, değer esaslı uygulamalar, menkul değere dönüştürülen finans sertifikası, deprem risk analiz modelleri, proje ortaklığı veya hasılat paylaşımı şeklindeki uygulamalar gibi uygulama modellerinin araştırılıp geliştirilmesi konularını kapsar.

Amaç

Farklı disiplinlerden gelen araştırmacı ve uygulayıcıların katkılarıyla proje ve kapasite geliştirme, inovatif yöntemler konularında kariyer yapmak ve uzmanlaşmak isteyen bireylere, katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Yine bu program çerçevesinde gerçekleştirilecek bilimsel ve teknik tez, proje çalışmalarıyla bireylere, kentsel dönüşüm hakkında üst düzey bilgi ve uzmanlık kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi, kentsel dönüşüm ve yönetimi, planlama ve yönetimi, kültürel miras ve yönetimi, depremsellik ve yönetimi, kent ekonomisi ve yönetimi, çevre teknolojileri ve yönetimi konularında merkezi ve yerel yönetimlerde proje ve kapasite geliştirmek isteyen ve uzman olmak isteyen bireylere katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Hedef 

Gayrimenkul geliştirme, kentsel dönüşüm ve planlama yüksek lisans programı, yerel yönetimler, konuyla ilgili akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan bireyler ile bağlantılı yönetim, kurum ve kuruluşlara proje geliştirme ve temininde görev alan özel sektör çalışanları hedef almaktadır.

Gayrimenkul Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisansını Neden Yapmalıyım?

Gayrimenkul Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisansını Yapınca Ne Elde Edeceğim?

Gayrimenkul Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisansında Hangi Dersleri Alacağım?

Başvuru Koşulları

Başvurabilecek Mezunlar

“Tüm 4 Yıllık Fakülte ve Yüksekokul Mezunları Önkoşulsuz Olarak Müracaat Edebilirler”

Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES puanı aranmamaktadır.

Programlara özel öğrenci kabul edilmektedir.

Güncel Kontenjanlar

Adaylarda Aranan Genel Koşullar

ALES: 55 Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel puan türü

Yabancı Dil: Gerekmez.

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: Alt sınır belirlenmemiştir.

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Programa Kabul Edilen Öğrencilere Bilimsel Hazırlık Dersi Verilmeyecektir.

Yüksek Lisans Dersleri

Tezli program, en az 8 ders (24 kredi), Seminer, Tez Çalışması ve Yayın Şartından oluşur.

Tezsiz program, en az 10 ders (30 kredi)  ve Dönem Projesi’nden oluşur.

Yüksek Lisans eğitim dili Türkçe’dir.

Yüksek Lisans Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler

Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.

Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.

Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden yararlanabilmektedir.

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

 

Ders Programı

Müfredat

Hemen Paylaş