FİNANS ENSTİTÜSÜ | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

serkan hoca

Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA,
Finans Enstitü Müdürü

Ulusal ve küresel, kamu ve özel, finans sektörüyle ilgili kuruluşlar, kamu otoriteleri, meslek kuruluşları, üniversiteler ile oluşturduğu işbirliği çerçevesinde, eğitim öğretim, araştırma ve uygulama örnekleri ve modelleri, akademik ve bilimsel etkinlikler diploma ve sertifika programları sunmaktadır.

Enstitüdeki programlar; Bankacılık, Sigortacılık, Sermaye Piyasası, Finans ana bilim dallarında teori ve uygulamaların farklı bileşimleri şeklinde dizayn edilmiştir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarının içeriği bu yaklaşımla hazırlanmıştır.

Finans Enstitüsü; İstanbul’un küresel ölçekte finans merkezi olma hedefleri ile uyumlu olarak çalışma alanını, özel ve kamu kesimi odaklı finans teorisi, yönetimi ve politikası, finansal ekonomi ile uygulamalı finansı dikkate alarak bütünleşik bir perspektifle yapılandırılmıştır.

Enstitü ulusal ve uluslararası finansal piyasaları entegre eden bir yaklaşımla ulusal, bölgesel ve küresel danışmanlık hizmetleri sunan, araştırma ve projeler üreten, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapan ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisine ve finans kesimine katkı sağlayan bir kurum olarak tasarlanmıştır.

Finans Enstitüsü, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı’ndaki insan kaynaklarının geliştirilmesi bölümünde yer alan önceliklere de önemli katkı sağlayacaktır.

Finans Enstitüsü Kitapcığı

Akademik Takvim

Detaylı bilgi ve başvuru için;  4440413 veya kfidan@ticaret.edu.tr mail adresine lütfen mail atınız.

*Online başvuru sistemi ile ilgili karşılaştığınız sorunlar için tubis@ticaret.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.

Finans Enstitüsü Yüksek Lisans Bölümleri

Finans Enstitüsü Doktora Programları

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Nazım EKREN • Prof. Dr. Yusuf TUNA • Prof. Dr. Suna ÖZYÜKSEL • Prof. Dr. A. Osman GÜRBÜZ • Prof. Dr. Esin OKAY • Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA • Doç. Dr. Elçin AYKAÇ ALP • Doç.Dr. İlker KIYMETLİ ŞEN • Doç.Dr. Özlem Deniz BAŞAR • Yrd. Doç. Dr. Hicabi ERSOY • Yrd. Doç. Dr. Elif GÜNEREN GENÇ • Yrd. Doç. Dr. V. Ferhan BENLİ • Yrd. Doç.Dr. A. Oğuz DEMİR

Yarı Zamanlı

Prof. Dr. M. Hasan EKEN • Prof. Dr. Kerem ŞENEL • Doç. Dr. Hüseyin AL • Yrd.Doç.Dr. Nuri SEVGEN • Dr. Vahdettin ERTAŞ • Dr. Selma KURTAY • Dr. Yusuf SÖNMEZ • Dr. Hale ORUÇ • Dr. Hülya KESKİNTAŞ • Dr. Ceyhun EREN • Dr. Alaattin ECER • Dr. Onur ACAR • Ahmet KARAYAZGAN • Özkan KAYA • Nihat TAVŞANLI • Aşkın DÜŞÜNDERE • Murat GEZGİN • Melda ŞUAYIPOĞLU • Murat GÜSAR

2018-2019 Yeni Öğrenciler İçin Lisansüstü Ücretler ve Ödeme Prosedürü
Ücret Türü Ücret Miktarı
Tezli Yüksek Lisans program ücreti
Tezsiz Yüksek Lisans program ücreti
Doktora programları program ücreti
Bütünleşik Doktora program ücreti
27.000 TL (KDV Dahil) (6 Yarıyılı Kapsamaktadır) 
24.300 TL (KDV Dahil) (3 Yarıyılı Kapsamaktadır) 
37.800 TL (KDV Dahil) (10 Yarıyılı Kapsamaktadır)
54.000 TL (KDV Dahil) 
*Bilimsel hazırlık ücretleri
Tezli Yüksek Lisans Programları (Bilimsel Haz. Ders Ücreti)

Tezsiz Yüksek Lisans Programları (Bilimsel Haz. Ders Ücreti)

Doktora Programları (Bilimsel Haz. Ders Ücreti)

*BİLİMSEL HAZIRLIK ÜCRETLERİ, paket program ücretinden bağımsız olup ayrıca ücrete tabidir.

 

İndirim Oranları

Sermaye Piyasası Lisansüstü programı hariç Enstitüsü bünyesinde aşağıda belirtilen farklı kapsam ve çeşitlerde burs imkanları ve indirim oranları sunulmaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Burslar ve Ücretler.docx-2

Sermaye Piyasası Lisansüstü programı burs ve indirim oranları

sermayepiyasasi

* Bu kategoride yer alan kurum ve kuruluşlarla üniversitemiz arasında lisansüstü öğrenimine dair imza altına alınmış bir protokol olması halinde %10’dan fazla olmamak kaydıyla ilave bir protokol indirimi de uygulanmaktadır (Bütünleşik Doktora Programı hariç).

** Üstün başarılı öğrenci lisans/yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamasının 3.76, üzeri ilgili programa kabul edildiği ALES Puan türünde 80 ve üzeri olan öğrenci olarak tanımlanmaktadır.

*** 15’i aşan öğrenci gruplarında ilave %10 indirim uygulanmaktadır.

 ÖDEME SEÇENEKLERİ 
 
1. PEŞİN ÖDEME 

Ders ve sınav ücretleri peşin ödemelerinde %3 indirim uygulanmamaktadır.
 
2. KREDİ KARTI İLE ÖDEME 

a. Tek Çekim (Ödenmesi gereken yıllık tutarın tamamı tek seferde kredi kartından çekilir.)
b. Anlaşmalı Banka Kredi Kartları İle Taksitli Ödeme 
 
o   Tezli yüksek lisans ve Doktora programları: Ödenmesi gereken yıllık (Paket ücretin yarısı) tutarı,  tutarın tamamı kadar bir limite sahip kredi kartından azami 9 taksit ile “vade farkı uygulanmadan”  tek bir işlemde tahsilat yapılır.

o   Tezsiz yüksek lisans programları: Ödenmesi gereken tutar kadar limite sahip kredi kartından program ücreti ikiye bölünerek birinci kısmı kayıt esnasında 5 taksit, ikinci dönem kayıt yenileme sırasında kalan tutar 7 taksit şekilde tahsilat yapılır.
 
 

3. ÜNİVERSİTE ANLAŞMALI BANKA ARACILIĞIYLA 

o   Tezli yüksek lisans ve DOKTORA programları: İsteyen öğrenciler, Üniversitenin anlaşmalı banka şubesine başvurarak ödenmesi gereken toplam tutarın tamamını “vade farkı uygulanmadan” yüksek lisans programları için 18 ay, doktora programları için 18 ay azami taksitle ödemek için banka şubesi ile bir taksit anlaşması yaparlar.

o   Tezsiz yüksek lisans programları: İsteyen öğrenciler, Üniversitenin anlaşmalı banka şubesine başvurarak ödenmesi gereken toplam tutarın tamamını “vade farkı uygulanmadan” yüksek lisans programları için 9 ay azami taksitle ödemek için banka şubesi ile bir taksit anlaşması yaparlar.
 
4. BANKALARDAN EĞİTİM KREDİSİ KULLANARAK ÖDEME 
İsteyen öğrenciler, Üniversiteden alacakları yazı ile bankalara başvurarak ödenmesi gereken yıllık tutar kadar kullanacakları eğitim kredisini Üniversitenin banka hesaplarına ödetmek suretiyle mali yükümlülüklerini yerine getirirler.

Finans Enstitüsünü Okurken Öğrencileri Neler Bekliyor?

Finans Enstitüsünden Mezun Olunca İş İmkanları Nelerdir?