Endüstri Mühendisliği | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Üretim ile ilgili etkinlik alanlarında ortaya çıkan problemlerin optimal çözümlerini araştırmak ve sonuçları doğru analiz etmek, işletmenin yaşamını sürdürebilmesi için yeterli esnekliği kazandıracaktır. 

Endüstri mühendisliği görev ve sorumluluk alanına giren bu çözümler ve değerlendirmeler sistem analizi ve tasarımı ile karar verme konularında analitik araçları kullanan mühendisleri yetkin kılacaktır. 

Endüstri Mühendisliği disiplini içerisindeki yaklaşım, ilke, model ve tekniklerin yüksek lisans seviyesinde öğrenilmesi, tüm mühendislere imalat ve hizmet işletmelerinde açığı saptanan beceriler kazandıracaktır. 

Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan; üretim, kalite, proje, lojistik ve yönetim konularını kapsayan endüstri mühendisliği yüksek lisans programı, mevcut gereksinimlere yanıt verebilecek, teorik ve pratik açıdan güçlü mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.​

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisansını Neden Yapmalıyım?

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisansında Hangi Dersleri Alacağım?

Akademik Kadro

Bölüm Başkanı – Prof. Dr. Sibkat  Kaçtıoğlu
Prof. Dr. Kemal Varol
Prof. Dr. Oğuz Borat
Prof. Dr. Osman Yazıcıoğlu
Prof. Dr. Mustafa Köksal
Prof. Dr. İsmail Ekmekçi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Kuşakçı
Dr. Öğr. Üyesi Berk Ayvaz
Öğr. Gör. Dr. Emin Başar Baylan
Araş. Gör. Emel Şeyma Küçükaşçı

Başvuru Koşulları

 Kontenjanlar için tıklayınız.
 
 Başvurabilecek Mezunlar
 Endüstri Mühendisliği
 Sistem Mühendisliği
 Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 Üretim Sistemleri Mühendisliği
 İmalat Mühendisliği
 İşletme Mühendisliği
 Endüstri Mühendisliği Yan dal/Çift anadal mezunları
 Bilimsel Hazırlık Gerekmez
 Diğer Mühendislik bölümleri
 Matematik
 İstatistik
 İşletme
 İktisat
 Ekonomi, Ekonometri
 Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Enformatiği
 Fizik
 Kimya
 Bilimsel Hazırlık Gerekir
 Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES puanı aranmamaktadır.
 Programlara özel öğrenci kabul edilmemektedir.

 Adaylarda Aranan Genel Koşullar
 ALES: 55 ve üstü Sayısal Puan
 Yabancı Dil: Gerekmez.
 Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: Alt sınır belirlenmemiştir.
 Bilimsel Hazırlık Dersleri
 Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin lisans transkriptine göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından   alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.
 Yüksek Lisans Dersleri
 Tezli program, en az 8 ders (24 kredi), Seminer ve Tez Çalışmasın’dan oluşur.
 Tezsiz program, en az 10 ders (30 kredi)  ve Dönem Projesi’nden oluşur.
 Yüksek Lisans eğitim dili Türkçe’dir.
 Yüksek Lisans Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler
 Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.
 Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.
 

 (Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden  yararlanabilmektedir.) 

 Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir. 

Ders Programı