Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Endüstriyel alandaki başarıların; bilgi, insan gücü, malzeme, sermaye ve üretim tesisinin etkin bir şekilde koordinasyonundan doğduğu bilinen bir gerçektir.

Üretim ile ilgili etkinlik alanlarında ortaya çıkan problemlerin optimal çözümlerini araştırmak ve sonuçları doğru analiz etmek, işletmenin yaşamını sürdürebilmesi için yeterli esnekliği kazandıracaktır.

Endüstri mühendisliği görev ve sorumluluk alanına giren bu çözümler ve değerlendirmeler sistem analizi ve tasarımı ile karar verme konularında analitik araçları kullanan mühendisleri yetkin kılacaktır.

Endüstri Mühendisliği disiplini içerisindeki yaklaşım, ilke, model ve tekniklerin yüksek lisans seviyesinde öğrenilmesi, tüm mühendislere imalat ve hizmet işletmelerinde açığı saptanan beceriler kazandıracaktır.

Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan; üretim, kalite, proje, lojistik ve yönetim konularını kapsayan endüstri mühendisliği yüksek lisans programı, mevcut gereksinimlere yanıt verebilecek, teorik ve pratik açıdan güçlü mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.​

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisansını Neden Yapmalıyım?

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisansında Hangi Dersleri Alacağım?

Akademik Kadro

Bölüm Başkanı – Prof. Dr. Sibkat  Kaçtıoğlu
Prof. Dr. Kemal Varol
Prof. Dr. Oğuz Borat
Prof. Dr. Mustafa Köksal
Prof. Dr. İsmail Ekmekçi
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı
Dr. Öğr. Üyesi Berk Ayvaz
Öğr. Gör. Dr. Emin Başar Baylan
Araş. Gör. Emel Şeyma Küçükaşçı

Başvuru Koşulları

Güncel Kontenjanlar

Başvurabilecek Mezunlar

Endüstri Mühendisliği*
Sistem Mühendisliği*
Endüstri ve Sistem Mühendisliği*
Üretim Sistemleri Mühendisliği**
İmalat Mühendisliği*
İşletme Mühendisliği*
Endüstri Mühendisliği Yan dal/Çift anadal *mezunları

*Bilimsel Hazırlık Gerekmez

Diğer Mühendislik bölümleri
Matematik*
İstatistik*
İşletme*
İktisat*
Ekonomi, Ekonometri*
Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Enformatiği*
Fizik*
Kimya*

*Bilimsel Hazırlık Gerekir

Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES puanı aranmamaktadır.
Programlara özel öğrenci kabul edilmemektedir.

 Adaylarda Aranan Genel Koşullar

ALES: 55 ve üstü Sayısal Puan

Yabancı Dil: Gerekmez.

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: Alt sınır belirlenmemiştir.

 Bilimsel Hazırlık Dersleri

Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin lisans transkriptine göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından   alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.

 Yüksek Lisans Dersleri

Tezli program, en az 8 ders (24 kredi), Seminer, Tez Çalışması ve Yayın Şartından oluşur.

Tezsiz program, en az 10 ders (30 kredi)  ve Dönem Projesi’nden oluşur.

Yüksek Lisans eğitim dili Türkçe’dir.

 Yüksek Lisans Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler

Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.

Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.

Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden  yararlanabilmektedir.

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

Yüksek Öğretim Kurumlarında Etik Davranış İlkeleri

Ders Programı

Müfredat

Hemen Paylaş