Endüstri Mühendisliği Doktora | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Endüstri Mühendisliği; insan, makine ve malzemeden oluşan sistemlerin incelenmesi, yürütülmesi ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla yeni sistem ve modelleri geliştiren, ayrıca yeni yöntemler ortaya koyarak sistemde bulunan problemleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bir mühendislik dalıdır.

Endüstri Mühendisliği Doktora Programı, öğrencinin lisansta ve yüksek lisansta elde etmiş olduğu yönetim, iş etüdü, kalite, yöneylem, ergonomi ve bilgi yönetimi gibi alanlarda bilimsel araştırma yapmasını sağlamanın yanında, bu alanlardaki bilgi ve yöntem becerisini artırmayı amaçlamaktadır.

Günümüzde azalan kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasında önemli bir rol üstlenen Endüstri Mühendisleri ilk olarak pazarlama, üretim planlama, finans, tedarik zinciri ve kalite sistemleri bölümlerinde işe başlamaktadırlar. İş deneyimleri arttıkça mezunların yönetici pozisyonlarında çalıştıkları sıklıkla görülmektedir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olan adaylar ayrıca akademik anlamda bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bu bilgileri çeşitli yöntemler kullanarak yorumlama ve kullanma becerisine sahip olmaktadırlar. Bu amacı gerçekleştirmek için üniversite öğrencilerine geniş bir veri tabanı sunmaktadır. Böylece Dünyanın her bir tarafında yapılan ve geliştirilen yöntemlere ve yeniliklere kolaylıkla ulaşabilmektedir.

Endüstri Mühendisliği Doktora programına lisans veya lisansüstü derecesi mühendislik, istatistik, matematik ve buna benzer programlardan mezun olan adaylar başvurabilir. Başvurma sürecinde gerekli olan şartlar için üniversitenin başvuru koşulları dikkate alınmaktadır. Genel olarak istenen belgeler İngilizce yeterlilik belgesi (YDS,  IELTS, TOEFL, vb.)  ve ALES belgesidir. Gerekli görüldüğü hallerde ek belgeler de istenebilir.

Akademik Kadro

Bölüm Başkanı – Prof. Dr. Sibkat  Kaçtıoğlu
Prof. Dr. Kemal Varol
Prof. Dr. Oğuz Borat
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı
Prof. Dr. Mustafa  Köksal
Prof. Dr. İsmail Ekmekçi
Dr. Öğr. Üyesi Berk  Ayvaz
Öğr. Gör. Dr. Emin Başar Baylan
Araş. Gör. Emel Şeyma Küçükaşçı

Yüksek Öğretim Kurumlarında Etik Davranış İlkeleri

Güncel Kontenjanlar

Başvurabilecek Mezunlar

  • Endüstri Mühendisliği*
  • Sistem Mühendisliği*
  • Endüstri ve Sistem Mühendisliği*
  • İşletme Mühendisliği*
  • Endüstri Mühendisliği Yan dal/Çift anadal mezunları*

* Bilimsel Hazırlık Gerekmez

  • Diğer Mühendislik Bölümleri*
  • Matematik*
  • İstatistik*

* Bilimsel Hazırlık Gerekir

Adaylarda Aranan Genel Koşullar

ALES: 55 ve üstü Sayısal Puan

Yabancı Dil: YÖKDİL veya YDS sınavlarından birinden 55 ve üstü puan almış olmak.

Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: 2,50/4 veya 65/100 ve üstü (Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının karşılaştırılmasında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nca ilan edilen en son dörtlük not sisteminin yüzlük not sistemine eşdeğerliliği tablosunun aynen kullanılması)

Programa özel öğrenci kabul edilmektedir

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin durumuna göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.

Doktora Dersleri

Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve yayın şartından oluşmaktadır.

Lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla on altı ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve yayın şartından oluşmaktadır.

Doktora programı eğitim dili Türkçe’dir.

Doktora Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler

Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.

Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.

Not: 20 Nisan 2016 tarihinde çıkan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine istinaden; 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler Doktora programlarına başvurabilirler. 06.02.2013 tarihinden sonra tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvuramazlar.

Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden yararlanabilmektedir.

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

Hemen Paylaş