Endüstri Mühendisliği Doktora Programı | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Endüstri Mühendisliği; insan, makine ve malzemeden oluşan sistemlerin incelenmesi, yürütülmesi ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla yeni sistem ve modelleri geliştiren, ayrıca yeni yöntemler ortaya koyarak sistemde bulunan problemleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bir mühendislik dalıdır.

Endüstri Mühendisliği Doktora Programı, öğrencinin lisansta ve yüksek lisansta elde etmiş olduğu yönetim, iş etüdü, kalite, yöneylem, ergonomi ve bilgi yönetimi gibi alanlarda bilimsel araştırma yapmasını sağlamanın yanında, bu alanlardaki bilgi ve yöntem becerisini artırmayı amaçlamaktadır.

Akademik Kadro

Bölüm Başkanı – Prof. Dr. Sibkat  Kaçtıoğlu
Prof. Dr. Kemal Varol
Prof. Dr. Oğuz Borat
Prof. Dr. Osman  Yazıcıoğlu
Prof. Dr. Mustafa  Köksal
Prof. Dr. İsmail Ekmekçi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Kuşakçı
Dr. Öğr. Üyesi Berk  Ayvaz
Öğr. Gör. Dr. Emin Başar Baylan
Araş. Gör. Emel Şeyma Küçükaşçı

Başvurabilecek Mezunlar:  
Endüstri Mühendisliği
Sistem Mühendisliği
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
İşletme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği Yan dal/Çift anadal mezunları
Bilimsel Hazırlık Gerekmez
Diğer Mühendislik Bölümleri
Matematik
İstatistik
Bilimsel Hazırlık Gerekir.
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında programlara özel öğrenci kabul edilmemektedir.
Adaylarda Aranan Genel Koşullar
ALES: 55 ve üstü Sayısal Puan
Yabancı Dil: YÖKDİL veya YDS sınavlarından birinden 55 ve üstü puan almış olmak.
Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: 2,50/4 veya 65/100 ve üstü (Yüksek lisans  mezuniyet not ortalamasının karşılaştırılmasında Yüksek Öğretim Kurulu   Başkanlığı’nca ilan edilen en son dörtlük not sisteminin yüzlük not sistemine eşdeğerliliği tablosunun aynen kullanılması)
Programa özel öğrenci kabul edilmektedir
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin durumuna göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.
Doktora Dersleri
Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla on altı ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Doktora programı eğitim dili Türkçe’dir.
Doktora Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler
Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.
Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.
20 Nisan 2016 tarihinde çıkan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine istinaden; 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler Doktora programlarına başvurabilirler. 06.02.2013 tarihinden sonra tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvuramazlar.

 
(Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden yararlanabilmektedir.)

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

Ders Programı