Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı’nın amacı, mühendis ve mühendis adayı öğrencilere, elektronik ve haberleşme düzen ve sistemlerinin tasarım, geliştirme, üretim ve çalışmaları konusunda sağlam bir bilimsel ve teknik bilgi birikimi kazandırmaktır. Bölümümüz konusunda yetkin, teori ile pratiği birlikte yürüten bir öğretim kadrosuna sahiptir. Doktora programımız, öğretim üyelerinin araştırma projeleri ve kurumumuzun araştırma olanakları sayesinde seçkin doktoralı mühendisler yetiştirmektedir.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri veri, ses ve video gibi bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, algılanması, saklanması, bu işlevleri yerine getirecek elektronik düzen ve sistemlerin tasarımı, antenler ve elektromanyetik alan ve dalga kuramları ve uygulamaları, yarı iletken elektronik elemanların fiziği ve üretim teknolojileri konularında çalışır. Bunun yanında gelişen teknolojilere paralel olarak Nesnelerin İnterneti, Veri Güvenliği, Büyük Veri Analizi yine odak alanlarımız olarak görülmektedir.

Mezunlarımız elektronik, haberleşme, telekomünikasyon, savunma sanayii, araştırma ve eğitim kurumları başta olmak üzere çok çeşitli sektörlerde üst düzey araştırmacı olarak istihdam edilmektedirler. Öğrencilerimiz özellikle Teknopark İstanbul ile olan entegrasyonumuz, ve TAİ, CTECH, NETAŞ gibi firmalar ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde ortak projelerde yer alma şansı bularak bu firmalarda istihdam edilme fırsatı yakalayabilmektedirler.

Akademik Kadro

• Prof. Dr. Abdul Halim Zaim • Prof. Dr. İsmail Kömbe • Doç. Dr. Serhan Yarkan • Doç. Dr. Taha İmeci • Dr. Öğr. Üyesi Ali Boyacı

Güncel Kontenjanlar

 Başvurabilecek Mezunlar

Bilgisayar Bilimleri*
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği*
Bilgisayar Mühendisliği*
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri*
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği*
Bilişim Sistemleri Mühendisliği*
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri*
Elektrik-Elektronik Mühendisliği*
Elektronik Mühendisliği*
Elektrik Mühendisliği*
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği*
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği*

*Bilimsel Hazırlık Gerekmez

Diğer Bölümler,

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri*
Mekatronik Mühendisliği*
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri*
Matematik-Bilgisayar*
Mühendislik Programları*
Mühendislik ve Doğa Bilimleri*
Endüstri ve Sistem Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri Mezunları*
Üniversite Sınavında Eşit Ağırlıklı Kabul Eden Lisans Programlarından Mezun olanlar*

*Bilimsel Hazırlık Gerekir

Yukarıda belirtilen programların dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

Programlara özel öğrenci kabul edilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES puanı aranmamaktadır.

 Adaylarda Aranan Genel Koşullar

ALES: 55 ve üstü Sayısal veya Eşit Ağırlık Puan

Yabancı Dil: Gerekmez.

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: Alt sınır belirlenmemiştir.

 Yüksek Lisans Dersleri

Tezli program, en az 8 ders (24 kredi), Seminer, Tez Çalışması ve Yayın Şartından oluşur.

Tezsiz program, en az 10 ders (30 kredi)  ve Dönem Projesi’nden oluşur.

Yüksek Lisans eğitim dili Türkçe’dir.

 Yüksek Lisans Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler

Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.

Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.

Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden yararlanabilmektedir.

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

 

Ders Programı

Müfredat

Hemen Paylaş