Dijital Ekonomi ve Pazarlama Yüksek Lisans | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

İnternet teknolojisi, iletişim ve iletişim temelli teknolojik yenilikler, dijital uygulamaların ekonomik ve sosyal yaşamdaki yerini genişletmiş, ekonomide üretim, tüketim ve dağıtım gibi değer zinciri içerisindeki tüm unsurları köklü bir şekilde değiştirmiştir.

AR-GE, Endüstri 4.0, inovasyon gibi kavramlarla yeniden şekillenen üretim ve e-ticaret, online pazarlama, dijital reklam ve pazarlama vb. uygulamalar ekonomilerdeki geleneksel yaklaşımları köklü bir şekilde etkilemiştir. Bugün pazarlar dinamik, etkileşimli, hızlı ve tüketimi dijitalleşen bir yapıya doğru değişirken, geleneksel ekonomi ve işletme yaklaşımları yetersiz kalmaktadır. Tüketici-üretici ilişkisinin biçim değiştirdiği bu dönemde dijital dönüşümün daha yakından anlaşılması, değişen ekonomik ilişkilerin de daha iyi yönetilmesi anlamına gelmektedir.

Dijital Ekonomi ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı, süregelen dijital değişimin ekonomik ve sosyal temellerinin teorik ve pratik çerçeveden analizinin yapılabilmesi, bu değişime uygun pazarlama ve işletme stratejilerinin geliştirilebilmesi için gerekli bilgi ve donanımı sağlamak üzere çok disiplinli bir program olarak tasarlanmıştır. 

Program Ekonomi, İşletme ve İletişim bölümlerinden akademisyenler ve iş dünyasından bu dönüşümü yakından takip eden eğitmenlerin verdiği derslerle uygulamalı bir şekilde yürütülecektir.

Dijital Ekonomi ve Pazarlama Yüksek Lisansını Neden Yapmalıyım?

Dijital Ekonomi ve Pazarlama Yüksek Lisans Programını Yapınca Ne elde Edeceğim?

Dijital Ekonomi ve Pazarlama Yüksek Lisansında Hangi Dersleri Alacağım?

Başvuru Koşulları

 

Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES: 55 ve üstü (Puan türü; Eşit Ağırlıklı)

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması.

Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi

Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

 

Kontenjan

Tezli: 15

Tezsiz: 25

 

Eğitim  – Öğretim   

Eğitim dili Türkçe

Derslere devam zorunluluğu %70

Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

Uygulama Gün ve Saatleri: Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır. Dersler; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

 

Ders Programı

Müfredat

İletişim Bilgileri
www.ticaret.edu.tr
444 0 413
Ömer KIRAN (4761)
Hemen Paylaş