Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Bilgisayar Müh. Y. Lisans programının amacı sadece bilgiyi işlemek için uzman kişiler yetiştirmek ve yeni yöntemler geliştirmek değil aynı zamanda bilgiyi etkin biçimde işleyecek modern sistemler ve yöntemler geliştirmektir. Bir bilgisayar, uygun yazılımların kullanılması durumunda, her türlü sorunun çözülmesinde veya herhangi bir fiziksel olayın simülasyonunda kullanılabileceğinden, bu alanda Y. Lisans yapacak kişilerin çok çeşitli özellikler taşımaları gerekmektedir. Yani hangi algoritma hangi dille programlanırsa bilgisayar öğelerinden en etkin sonucun alınacağını bilmek kaliteli bir mühendisten beklenen özellik haline gelmiştir.

Buradan yüksek performanslı bir bilgisayar sistemi için bazı özelliklerin olması gerektiği görülmektedir. Birincisi, mevcut bilgisayar donanımını iyi tanımak, özelliklerinden tam yararlanabilmek, ve böyle donanımlar tasarlama bilgi ve becerisine sahip olmaktır. Bazı donanımsal özelliklerin kullanılamadan atıldığı veya gecikmeli kullanıldığı bilinen bir gerçektir.

İkincisi, işe uygun algoritmanın belirlenmesi veya tasarlanmasıdır. Bir iş çok farklı algoritma kullanılarak yapılabilir, ama hem işe hem de bilgisayar mimarisine uygun daha etkin bir algoritmanın seçilmesi veya tasarlanması kaliteli bir mühendisten beklenen özelliklerdendir.

Üçüncüsü, uygun algoritmanın belirli bir bilgisayarda etkin programa dönüştürülmesi için uygun programlama dilinin seçilmesi ve kullanılması, veya böyle bir dilin tasarlanmasıdır. Daha az iş gücü gerektiren programlama dilinin seçilmesi ve bilgisayarı daha az yoran programın yazılması programcının görevleri arasındadır.

Bilgisayar hayatımızın her alanında ve özellikle bankacılık gibi kritik işlerde önemli bir araç olarak kullanılmaya başlandığından, bilgilerin saklanması ve taşınmasında gizlilik ve güvenliği sağlayacak etkin yöntemlerin geliştirilmesi önemli konu haline gelmiştir.

İşte bu Y. Lisans programın amacı mevcut teknolojileri öğretmenin yanında yukarda belirtilen yüksek performanslı sistemlerin geliştirilmesi için yeni donanımlar, algoritmalar, sistem yazılımları, ve teoriler geliştirecek veya uygulayacak Y. Mühendisleri yetiştirmektir.

Akademik Kadro

Bölüm Başkanı – Prof. Dr. Rıfat  Yazıcı
Dr. Öğr. Üyesi Metin Turan
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cem Kasapbaşı
Dr. Öğr. Üyesi Ali Boyacı
Araş. Gör. Dr. Can Eyüpoğlu
Araş. Gör. Dr. Erdem  Yavuz

Kontenjanlar için tıklayınız.

 Başvurabilecek Mezunlar

Bilgisayar Mühendisliği*
Yazılım Mühendisliği*
Bilişim Mühendisliği*
Bilgisayar Bilimleri*
Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliği*
Endüstri Mühendisliği Yan dal/Çift anadal mezunları*

*Bilimsel Hazırlık Gerekmez

 Diğer Mühendislik bölümleri

  • Bilgisayar Öğretmenliği Mezunları*
    Matematik Bölümü Mezunları*
    İstatistik Bölümü Mezunları*
    Fizik Bölümü Mezunları*
    Kimya Bölümü Mezunları*

*Bilimsel Hazırlık Gerekir

Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES puanı aranmamaktadır.
Programlara özel öğrenci kabul edilmektedir.

 Adaylarda Aranan Genel Koşullar

ALES: 55 ve üstü Sayısal Puan

Yabancı Dil: Gerekmez.

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: Alt sınır belirlenmemiştir.

 Bilimsel Hazırlık Dersleri

Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin lisans transkriptine göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından   alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.

 Yüksek Lisans Dersleri

Tezli program, en az 8 ders (24 kredi), Seminer, Tez Çalışması ve Yayın Şartından oluşur.

Tezsiz program, en az 10 ders (30 kredi)  ve Dönem Projesi’nden oluşur.

Yüksek Lisans eğitim dili Türkçe’dir.

 Yüksek Lisans Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler

Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.

Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.

Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden  yararlanabilmektedir.

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

Ders Programı

Müfredat

Hemen Paylaş