Bilgisayar Mühendisliği İngilizce | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Bilgisayar Müh. Y. Lisans programının amacı sadece bilgiyi işlemek için uzman kişiler yetiştirmek ve yeni yöntemler geliştirmek değil aynı zamanda bilgiyi etkin biçimde işleyecek modern sistemler ve yöntemler geliştirmektir. Bir bilgisayar, uygun yazılımların kullanılması durumunda, her türlü sorunun çözülmesinde veya herhangi bir fiziksel olayın simülasyonunda kullanılabileceğinden, bu alanda Y. Lisans yapacak kişilerin çok çeşitli özellikler taşımaları gerekmektedir. Yani hangi algoritma hangi dille programlanırsa bilgisayar öğelerinden en etkin sonucun alınacağını bilmek kaliteli bir mühendisten beklenen özellik haline gelmiştir.

Buradan yüksek performanslı bir bilgisayar sistemi için bazı özelliklerin olması gerektiği görülmektedir. Birincisi, mevcut bilgisayar donanımını iyi tanımak, özelliklerinden tam yararlanabilmek, ve böyle donanımlar tasarlama bilgi ve becerisine sahip olmaktır. Bazı donanımsal özelliklerin kullanılamadan atıldığı veya gecikmeli kullanıldığı bilinen bir gerçektir.

İkincisi, işe uygun algoritmanın belirlenmesi veya tasarlanmasıdır. Bir iş çok farklı algoritma kullanılarak yapılabilir, ama hem işe hem de bilgisayar mimarisine uygun daha etkin bir algoritmanın seçilmesi veya tasarlanması kaliteli bir mühendisten beklenen özelliklerdendir.

Üçüncüsü, uygun algoritmanın belirli bir bilgisayarda etkin programa dönüştürülmesi için uygun programlama dilinin seçilmesi ve kullanılması, veya böyle bir dilin tasarlanmasıdır. Daha az iş gücü gerektiren programlama dilinin seçilmesi ve bilgisayarı daha az yoran programın yazılması programcının görevleri arasındadır.

Bilgisayar hayatımızın her alanında ve özellikle bankacılık gibi kritik işlerde önemli bir araç olarak kullanılmaya başlandığından, bilgilerin saklanması ve taşınmasında gizlilik ve güvenliği sağlayacak etkin yöntemlerin geliştirilmesi önemli konu haline gelmiştir.

İşte bu Y. Lisans programın amacı mevcut teknolojileri öğretmenin yanında yukarda belirtilen yüksek performanslı sistemlerin geliştirilmesi için yeni donanımlar, algoritmalar, sistem yazılımları, ve teoriler geliştirecek veya uygulayacak Y. Mühendisleri yetiştirmektir.

Akademik Kadro

Bölüm Başkanı – Prof. Dr. Rıfat  Yazıcı
Prof. Dr. Doğan Kaya
Doç. Dr. Hamdullah Şevli
Dr. Öğr. Üyesi Metin Turan
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cem Kasapbaşı
Dr. Öğr. Üyesi Ali Boyacı
Araş. Gör. Can Eyüpoğlu
Araş. Gör. Erdem  Yavuz

Başvuru Koşulları

 Başvurabilecek Mezunlar
 Bilgisayar Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Bilişim Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliği
Bilgisayar Müh. Yan dal/Çift anadal mezunları
 Bilimsel Hazırlık Gerekmez
 Diğer Mühendislik bölümleri
Bilgisayar Öğretmenliği Mezunları
Matematik Bölümü Mezunları
İstatistik Bölümü Mezunları
Fizik Bölümü Mezunları
Kimya Bölümü Mezunları
 Bilimsel Hazırlık Gerekir
 Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES puanı aranmamaktadır.
Programlara özel öğrenci kabul edilmektedir.
 Adaylarda Aranan Genel Koşullar
 ALES: 55 ve üstü Sayısal Puan (Yalnız Tezli Y. Lisans için)
  Yabancı Dil: Yabancı Dil Sınavlarından YÖKDİL, YDS veya Üniversitemiz “Yabancı Dil Yeterlik (Proficiency) Sınavlarının birinden 50 ve üstü puan almış olmak.
 Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: Alt sınır belirlenmemiştir.
 Bilimsel Hazırlık Dersleri
 Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin lisans transkriptine göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından   alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.
 Yüksek Lisans Dersleri
Tezli program, en az 7 ders (21 kredi), Seminer, Tez Çalışması, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik, ve Yayın Şartından oluşur.
 Tezsiz program, en az 9 ders (27 kredi), Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik,  ve Dönem Projesi’nden oluşur.
 Yüksek Lisans eğitim dili İngilizcedir.
 Yüksek Lisans Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler
 Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.
 Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.
  •      Öğrenim Ücreti ve İndirimler
  •     Eğitim İşbirliği ve İndirimleri

(Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden  yararlanabilmektedir.)

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

Ders Programı