Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Doktora Programımızın amacı geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve dünyamızın sorunlarına cevap verebilecek bilgi ve teknolojik gelişmeleri yaratmaktır. Araştırmalarımız Teknopark üzerinden endüstriye aktarılarak uygulanabilmekte ve böylece ulusal ve evrensel ekonomiye değer katabilmektedir.

Bilgisayar mühendisliğindeki araştırmalar genelde yöntem, yazılım, ve donanım geliştirme olmak üzere üç esasa dayanır. Sorunların çözümü için geliştirilen yeni yöntemler daha sonra yazılıma ve donanıma dönüştürülmektedir. Günümüzde etkin sistemler geliştirmek araştırmaların odağını teşkil ettiğinden geliştirilen çözümün dayandığı algoritmanın basit, ve onu gerçekleyecek donanım ve yazılımın da küçük ve ucuz olması araştırma hedefleri arasındadır.

Akademik Kadro

Prof. Dr. Rıfat  Yazıcı
Prof. Dr. Doğan Kaya
Prof. Dr. Yasemin Kahramaner
Doç. Dr. Hamdullah Şevli
Dr. Öğr. Üyesi Metin Turan
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cem Kasapbaşı
Dr. Öğr. Üyesi Ali Boyacı
Araş. Gör. Can Eyüpoğlu
Araş. Gör. Erdem  Yavuz

Kontenjanlar için tıklayınız.

 
Başvurabilecek Mezunlar
Bilgisayar Müh. Bölümü mezunu,
Yazılım Müh. Bölümü mezunu,
Bilişim Müh. Bölümü mezunu,
Bilgisayar Bilimleri mezunu,
Bilgisayar ve Elektrik Müh. Mezunu,
Bilgisayar Mühendisliği Yan dal/Çift ana dal mezunları.
Bilimsel Hazırlık Gerekmez
Mühendislik Bölümü Mezunları,
Bilgisayar Öğretmenliği mezunları,
Matematik Bölümü Mezunu,
İstatistik Bölümü Mezunu,
Fizik Bölümü Mezunu,
Kimya Bölümü Mezunu.
Bilimsel Hazırlık Gerekir
Bilimsel Hazırlık gerektiren Bölümlerden Lisansını alıp da yukarıdaki tabloda belirtilen Bilimsel Hazırlık gerekmeyen Bölümlerde Yüksek Lisansını tamamlamış olanlardan Bilimsel Hazırlık hiç almayanlar için Bilimsel Hazırlık Gerekir
Adaylarda Aranan Genel Koşullar
ALES: 55 ve üstü Sayısal Puan
Yabancı Dil: YÖKDİL veya YDS sınavlarından birinden 55 ve üstü puan almış olmak.
Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: 2,50/4 veya 65/100 ve üstü (Yüksek lisans  mezuniyet not ortalamasının karşılaştırılmasında Yüksek Öğretim Kurulu   Başkanlığı’nca ilan edilen en son dörtlük not sisteminin yüzlük not sistemine eşdeğerliliği tablosunun aynen kullanılması)
Programa özel öğrenci kabul edilmektedir
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin durumuna göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.
Doktora Dersleri
Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla on altı ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Doktora programı eğitim dili Türkçe’dir.
Doktora Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler
Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.
Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.
 
20 Nisan 2016 tarihinde çıkan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine istinaden; 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler Doktora programlarına başvurabilirler. 06.02.2013 tarihinden sonra tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvuramazlar.
(Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden yararlanabilmektedir.)

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

Ders Programı