Bankacılık Programı Doktora | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Büyüyen ve gelişen bankacılık sektörü sadece sektörde çalışacak insan kaynağına değil, aynı zamanda sektörü çalışacak ve analiz edecek akademik oryantasyona sahip insan kaynağına olan ihtiyacı da ortaya çıkarmıştır.

Bu kapsamda, Bankacılık Doktora Programı başta bankacılık teorisi olmak üzere, ekonomi, finans, muhasebe ve sayısal teknikleri de kapsayarak, programa başvuracak adayların analitik düşünme becerisi elde etmelerini, araştırıcı ve sorgulayıcı bir kimlik kazanarak Türkiye’de bilim ve eğitim hayatı ile uluslararası yayın ortamına katkı yapmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bankacılık Teorisine ilişkin iktisadi teori ve modellerin araştırmalarla irdelenmesi ve sayısal tekniklerle test edilmesinin yanı sıra, bankalarda risk ve verimlilik konularının işlenmesine de önem verilecektir.

Üniversitemiz bu önemli bilim alanında teori ve politikaları özümsemiş, küresel ekonomik çevrede hızla gelişen yapısal finansal değişmeleri makro düzeyde ve firma düzeyinde analiz ederek ülkemiz bilimine katkı yapacak bilim insanlarından oluşan bir çevreyi oluşturma konusunda öncü ve merkez olmayı tasarlamaktadır.

Başvuru Koşulları

 • Doktora Programı için Yüksek Lisans diploması ile başvuran adaylar ALES Eşit Ağırlık Puan Türünden en az 55 puan, Lisans diploması ile başvuran adaylar için en az 80 puan,
 • Doktora Programı için ÖSYM tarafından yapılan YDS’den en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmak,
 • Lisans derecesiyle başvuru için lisans mezuniyet not ortalaması 3.00 / 4.00 arası olması,
 • Yüksek Lisans derecesiyle başvuru için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 2.50 / 4.00 arası olması, 

Eğitim – Öğretim

 • Eğitim dili Türkçe,
 • Derslere devam zorunluluğu %70
 • Uygulama gün ve saatleri: Hafta içi  18:30-21:30 saatleri arası yapılmaktadır.(Gerek görüldüğünde hafta sonu Cumartesi) ders yapılacaktır.
 • Doktora programındaki öğrenci, doktora yeterlilik sınavına girebilmesi için öncesinde enstitü kurulu kararı ile belirlenen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde bir makalenin yayınlanması veya yayınlanacağına dair kabul belgesinin ibrazı gerekir.
 • Doktora Programı Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 9 ders (6 Zorunlu Ders+3 Seçimlik), yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
 •  

Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri

 • Adayların, başvuracakları alanlarda yüksek lisans derecelerini almış olmaları beklenmektedir. Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olan adayların anabilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programı ve diğer dersleri almaları zorunludur

Bahar Yarıyılı Kontenjanları 

Doktora Programları Genel Kontenjan Puan Türü
Bankacılık 10 EA

Ders Programı