Hakkında

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Odası işbirliği ile üniversitemiz bünyesinde kurulan Teknoloji Merkezi (TEKMER), işletmeler ile girişimcilerin, araştırma-geliştirme (AR-GE), inovasyon ve endüstriyel uygulamaya yönelik projelerinin; KOSGEB mevzuatı kapsamında desteklenmesi ve inkübasyon hizmeti sağlanması amacını taşımaktadır.

KOSGEB, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Odası arasında imzalanmış olan işbirliği protokolü metnine buradan ulaşabilirsiniz.

TEKMER kapsamında desteklenecek AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.