GNL106 Türk Dili 2

GNL106 Türk Dili 2

Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Arzu Çiftoğlu Çabuk

E-Posta Adresi: aciftoglu@ticaret.edu.tr

E-Posta Görüşme Gün ve Saati:

Derse İlişkin Kaynaklar/Yardımcı Materyaller:

Uzaktan Eğitim – 1. Hafta (6. Hafta) Ders Materyalleri: