Türk Dili II

TÜRK DİLİ II

Dersin Kodu                         : GNL 106

Önkoşul Durumu                 : Yok

Dersin Kredisi                       : 2+0

Dersin Dönemi                     : I. Sınıf, Bahar Dönemi

Dersin Öğretim Elemanı      : Yrd. Doç. Dr. Arzu Çiftoğlu ÇABUK aciftoglu@ticaret.edu.tr

Öğretim Yöntemi                  : Uzaktan Öğretim Sistemi

Dersin Amacı                        : Sözlü ve yazılı anlatımda doğru, düzgün ve güzel bir ifade yeteneği kazandırmak; alan içi kaynaklardan yararlanma bilgisi vermek, Türk ve dünya edebiyatından örnekler vererek bu metinleri anlama ve çözümleme pratiği yapmak ve bilimsel bir yayın hazırlamada gerekli olan kompozisyon yöntemlerini öğretmektir.

Dersin Kitabı

Yüksekkaya, Gülden Sağol editör (2013), Türk Dili Kitabı, İstanbul: KesitYayınları.

Yardımcı Kaynaklar

Akalın, Şükrü Haluk…[ve öte.] hazırlayan (2005), Türkçe Sözlük,10. basım, Ankara: Türk Dil Kurumu.

Aksan, Doğan (1997-1980). Her Yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle Dilbilim, 3 cilt, Ankara: TDK.

Aksoy, Ömer Asım (1988). Atasözleri Sözlüğü. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Aksoy, Ömer Asım (1988). Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkılap Kitapevi.

Aksoy,  Ömer Asım (1991). Dil yanlışları: (2000 sözün eleştirisi) , 4. Basım, İstanbul: Adam Yayınları.

Ayverdi, İlhan, Ahmet Topaloğlu redaksiyon, Kerim Can Bayar yayına hazırlayan (2005). Misalli Türkçe Sözlük: Kubbealtı lugatı. İstanbul: Kubbealtı Neşriyat.

Banguoğlu, Tahsin (2000). Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Demir, Nurettin ve Emine Yılmaz (2003). Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker yayıncılık.

Develi, Hayati (2006). Dil Doktoru. İstanbul: 3 F Yayınevi. “Kaybolan Diller, Kaybolan Sesler” ve “Türkçenin Gücü” başlıklı yazılar.

Ergin, Muharrem (2002). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Yayınları.

Tahir Nejat, Gencan (2001). Dilbilgisi. Ankara: Ayraç Yayınevi.

Karaalioğlu, Seyit Kemal (1999). Sözlü/ Yazılı Kompozisyon Konuşma ve Yazma Sanatı, İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, 1999

Karamanlıoğlu, Ali Fehmi (1972). Türk Dili-Nereden Geliyor Nereye Gidiyor. İstanbul.

Korkmaz Zeynep, Ahmet B. Ercilasun, Hamza Zülfikar, Tuncer Gülensoy, İsmail Parlatır ve Necat Birinci ile birlikte (2014). Türk Dili ve Kompozisyon. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.

Kudret, Cevdet (1980). Örneklerle Edebiyat Bilgileri. 2 cilt. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Levend, Âgâh Sırrı (1972). Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri. Ankara.

Moran, Berna (1983-1994). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış. 3 İstanbul: cilt. İletişim Yayınları.

Özdemir, Emin (1999). Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Özyağcılar Ayşe Çevirmen (2001). Reid Buckley: Topluluk Önünde Konuşma. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Tekin, Talât (1997). Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı. İstanbul: Simurg.

Türkçe İmla Kılavuzu (2000). Ankara: TDK.

 

Haftalara Göre Konuların Dağılımı

 1. Hafta: Sözlü anlatım, konuşmanın tanımı ve kapsamı, konuşmanın önemi, sözlü ve yazılı anlatımın özellikleri ve bu anlatımlar arasındaki farklar.
 2. Hafta: Güzel, etkili ve doğru konuşmanın ilkeleri, konuşma yanlışları, Türkçenin söyleyiş özellikleri.
 3. Hafta: Konuşma Türleri: Günlük konuşmalar, kitle konuşmaları.
 4. Hafta: Sözlü Anlatım Türleri I: Tekerleme, Türkü, Mani, Bilmece, Ninni, Dua ve Beddua.
 5. Hafta: Sözlü Anlatım Türleri II: Efsane, Hikaye, Atasözü, Deyim, Fıkra, Destan ve Masal.
 6. Hafta: Yazılı Anlatım: Yazılı Anlatımın Önemi, Yazılı Anlatımda Dilin Kullanımı.
 7. Hafta: Yazılı Anlatım Türleri I: Roman, Hikaye, Tiyatro, Senaryo, Şiir.
 8. Hafta: Ara Sınav
 9. Hafta: Yazılı Anlatım Türleri II: Biyografi, Eleştiri, Makale, Köşe Yazısı (Fıkra), Deneme.
 10. Hafta: Yazılı Anlatım Türleri II: Anı, Röportaj, Gezi Yazıları, Günlük.
 11. Hafta: Yazılı Anlatım Türleri III: Yazışmalar, Özel Yazışmalar, Özel Yazışmalarda dikkat edilmesi gereken noktalar, Özel Yazışma Türleri.
 12. Hafta: Resmi Yazışmalar, Resmi yazışmalarda dikkat edilmesi gereken noktalar, Resmi Yazışma Türleri.
 13. Hafta: Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Kitap, kütüphane ve bilgisayardan yararlanma, okuma, not alma.
 14. Hafta: Bilimsel Rapor Hazırlama, Kaynak gösterme, bibliyografya ve dipnot kuralları.