Öğretim Elemanları

Türk Dili Dersi:

Yrd. Doç. Dr. Arzu Çiftoğlu ÇABUK aciftoglu@ticaret.edu.tr (Üniversite Ortak Dersleri Koordinatörü)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi:

Yrd. Doç. Dr.  Hanifi PARLAR  hparlar@ticaret.edu.tr