Yönetmelikler

Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği

Çift Anadal Ve Yan Dal Programları Yönetmeliği

 

Lisansüstü

Lisansüstü Yönetmeliği

Lisansüstü Yönetmeliği (06.10.2008 ile 11.07.2014 tarihleri arası kayıtlı lisansüstü öğrencilerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanır)

Lisansüstü Yönetmeliği (06.10.2008 tarihinden önce kayıtlı lisansüstü öğrencilerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanır)

Lisansüstü Burs Yönergesi

Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü İmzalanan Kurumlar ve İndirim Oranları

Lisansüstü Askerlik İşlemleri