Lisansüstü Askerlik İşlemleri

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK İŞLEMLERİ

Askerlik sevk tehir işlemleri kapsamı

Lisansüstü (İngilizce hazırlık, bilimsel hazırlık, tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora) öğrencilerinin sevk tehir işlemleri, öğrencilerin programlarındaki azami süreleri kadar bir defaya mahsus 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu aşmamak üzere yapılır.

35 yaşını doldurup 36 yaşından gün almış olan erkek öğrenciler için askerlik sevk tehir işlemi yapılmaz ancak kayıtları engellenmez.

Çeşitli nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilip daha sonra ilgili kanunlardan yararlanarak öğrenimlerine dönen erkek öğrencilerle ilgili olarak, ASAL’ca belirlenen mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

Sevk tehir sürelerinin uzatılması

Bilimsel hazırlık ile İngilizce hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin lisansüstü program için programın azami süresi kadar süre ile sevk tehirleri yapılır. Azami süreler içerisinde kayıt donduran veya izinli olan öğrencilerin sevk tehirleri kayıt dondurduğu/izinli olduğu süreler kadar uzatılır.

Programa devam ettiği halde sevk tehirinin iptalini isteyen öğrencilerin yapması gereken işlemler

Programa devam ettiği halde kendi isteği ile sevk tehirinin iptalini isteyen öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanılğı`na dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. (sevk tehir iptal formunu doldurmaları gerekmektedir)

Mezun olan erkek öğrencilerin yapması gereken işlemler

Yüksek lisans mezunları, mezuniyet tarihinden itibaren iki ay içinde gerekli belgelerle askerlik şubelerine giderek bir yıl kadar askere sevkleri tehir edilir.

Mezun olan, kayıt sildiren öğrencilerin sevk tehiri iptali

Mezun olan ya da kaydını sildiren Erkek öğrencilerden sevk tehiri bulunanların, sevk tehir iptal belgeleri düzenlenerek ilgili Askeralma Bölge Başkanlığına gönderilir.