2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisans Yatay Geçiş Başvuru, Kayıt Ve Esasları

İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan Yönetmelik ve Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Ek madde-1 kapsamında yurt içi Üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş yapabilir.

Başvuru ve Değerlendirme

 • Yatay geçiş başvuruları ilgili Dekanlık tarafından değerlendirilir.
 • Başvurular, gerekli belgeler ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.
 • Eksik evraklı başvurular dikkate alınmaz.
 • Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmaz yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın iptal edilir.

Sonuçların İlanı

Başvurusu kabul edilen adaylar web sitemizden duyurulur.

Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Dahil) Şartları (08.01.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Ek madde 1 in uygulanması ile ilgili alınan kararlar)

 1. Yurdumuzdaki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuru yapabileceğine ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuramayacağına, (ÖSYS Puanı ile Türkiye’de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS’ye girip Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklarına),
 2. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine, (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)
 3. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabileceklerine, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamayacağına,
 4. Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilecekleri (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa),
 5. Öğrencilerin Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmesine, (ilgili dönem başvurularından önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yatay geçiş yapamayacağına) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmelerine,
 6. İlgili yılın ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrencilerin de bahar dönemi için başvuru yapabileceklerine,
 7. Birinci madde uyarınca yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanmasına, bu durumdaki adayların intibakının ilgili kurullar tarafından yapılmasına,
 8. Söz konusu madde uyarınca başvuran öğrenci sayısının bahar dönemi için yayımlanan kontenjanı geçmemesi durumunda adayların kayıtlarının yapılmasına, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydının yapılmasına,
 9. Önlisans programlarında ise ilgili yılda sınavsız geçiş ile kontenjanın dolması halinde sadece sınavsız geçiş önceliklerinin dikkate alınmasına, kontenjanın sınavsız geçiş ile dolmayarak ÖSYS puanı ile de öğrenci alınması durumunda sınavsız geçiş ile şartları sağlayan öğrencilere öncelik verilmek üzere diğer adayların da ilgili ÖSYS Puanına bakılarak sıralanmasına,
 10. DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceği ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiği ile ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağı,
 11. Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapılabileceğine, M.T.O.K programlarında okuyan öğrencilerin ise yukarıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceğine,
 12. Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabileceklerine, bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu önceliklerin dikkate alınmasına, ayrıca, sınavsız geçiş ile yerleşen adayların ÖSYS puanları ile de şartları sağlamaları halinde başvuru yapabileceklerine, (Yükseköğretim kurumlarının programlarının taban puanına ilişkin bilgiye osym.gov.tr adresinde yer alan “ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına ilişkin” yayından ulaşılabilecektir)
 13. Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerektiğine,
 14. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacağına,
 15. Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerektiğine,
 16. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceklerine,
 17. Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınmasına, başarı vb. şart aranmamasına,
 18. Söz konusu ilkeler uyarınca Vakıf yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde öğrencilerin ücretli programlara yatay geçiş yapabileceğine, burs verip vermeme kararının ilgili yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olduğuna,

İstanbul Ticaret Üniversitesi Taban Puanları

Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 1. Okuduğu Üniversiteye (Ek madde- 1 kapsamında) merkezi yerleştirme puanına göre geçiş yapmadığına dair belge.
 2. Not durum belgesi (Transkript),
 3. LYS Bütün puan türlerini ve puanları gösteren belge  / DGS ile yerleşenler için DGS Sonuç Belgesi,
 4. ÖSYS/DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi,
 5. Ders içerikleri onaylı fotokopisi,
 6. Uyarı ve Kınama cezası dışında Disiplin cezası almadığına dair belgenin aslı,
 7. Tamamen veya kısmen İngilizce programlara başvuru halinde ilan edilen  sınavlardan   başarılı olmak. (Geçerli İngilizce dil sınavları: TOEFL IBT=72 geçerlilik süresi 2 yıl, (YDS = 60 geçerlilik süresi 2 yıl), (FCE=C süresiz), (PTE Akademik=55 geçerlilik süresi 2 yıl.)
 8. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
 9. Başvuru ücretinin (110 TL) ödendiğine ilişkin dekont (Sadece Kurumlararası Yatay Geçişler İçin).
 10. BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru Ücreti

Vakıfbank Mercan Şubesi TR 09 000 15 00158 00 729 051 9974  numaralı İstanbul Ticaret Üniversitesi hesabına geri ödemesiz 110 TL ödenecektir (Sadece Kurumlararası Yatay Geçişler İçin).

Lisans ve Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrencilerin SGK Prim Ödemeleri ile İlgili Duyuru!

Dear students;

The health insurance cost of our students, who are granted 100% tuition waiver (except the YTB students whose health insurance is already covered by YTB), will be covered by our university so that the scholarship students are required to register in Social Security System ( it must cover the study duration that is for 9 months) within the first three months following the registration date in Istanbul Commerce University and submit the related payment receipt to the Department of Student Affairs.

Sayın öğrencilerimiz;

Üniversitemizde %100 burslu olarak öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerimizin (Türkiye burslusu öğrenciler hariç) Genel Sağlık Sigortası ücretinin üniversitemiz tarafından iade edilebilmesi için, kayıt yaptığınız tarihten itibaren 3 ay içinde eğitim süresini kapsayan 9 aylık SGK Prim Ödeme Dekontu’nu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmeniz gerekmektedir.

Not: Özel sağlık sigortaları kabul edilmeyecektir.

DGS Ek Kontenjan ile Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler Hakkında Duyuru!

İstanbul Ticaret Üniversitesi
2015-2016 Öğretim Yılı Lisans Programlarına
DGS Ek Kontenjan ile Yerleşen Öğrencilerin Kayıtları Sütlüce Yerleşkemizde Yapılacaktır

Kayıt Tarihleri: 09- 13 Kasım 2015
Kayıt Saatleri: 09:00 – 17:00
Kayıt Yeri: Sütlüce Yerleşkesi

Kayda Gelmeden Önce Yapmanız Gerekenler

 • Öğrenci Bilgi Formu ve Bilgi Paylaşım Formu’nu ilan edilen tarihlerde web sitemiz üzerinden doldurunuz ve çıktısını alarak imzalayınız.
 • Fotoğraflarınızın arkasına ad soyad ve bölümünüzü yazınız.
 • İleride çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyabileceğinizi düşünerek, teslim edeceğiniz tüm belgelerin kopyasını alarak kendinizde saklayınız.
 • İstenen tüm belgeleri, kayıt görevlilerine teslim etmek üzere, üzerine adınızı yazdığınız boş zarfa yerleştiriniz.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı ön lisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi aslı. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)
 2. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi.
 3. Adayın DGS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
 4. Adayın mezun olduğu Yüksekokuldan almış olduğu transkript ve ders içeriği.
 5. Her birinin arkasına ad ve soyadı yazılmış 6  adet 4,5 x 6 cm. ebadında fotoğraf. Fotoğraflar son altı ay içinde, önden,  adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.

DGS İle Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

İstanbul Ticaret Üniversitesi
2015 – 2016 Öğretim Yılı Lisans Programlarına
DGS ile Yerleşen Öğrencilerin Kayıtları Sütlüce Yerleşkemizde Yapılacaktır
Kayıt Tarihleri
Kayıt Saatleri
Kayıt Yeri
Güz Dönemi Ders Kayıtları
: 14- 18 Eylül 2015
: 09:00 – 17:00
: Sütlüce Yerleşkesi
: 07-18 Eylül 2015

Kayda Gelmeden Önce Yapmanız Gerekenler

 • Öğrenci Bilgi Formu ve Bilgi Paylaşım Formu’nu  ilan edilen tarihlerde web sitemiz üzerinden doldurunuz ve çıktısını alarak imzalayınız.
 • Fotoğraflarınızın arkasına ad soyad ve bölümünüzü yazınız.
 • İleride çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyabileceğinizi düşünerek, teslim edeceğiniz tüm belgelerin kopyasını alarak kendinizde saklayınız.
 • İstenen tüm belgeleri, kayıt görevlilerine teslim etmek üzere, üzerine adınızı yazdığınız boş zarfa yerleştiriniz.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı ön lisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi aslı. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)
 2. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi.
 3. Adayın DGS sonuc¸ belgesinin bilgisayar c¸ıktısı.
 4. Adayın mezun olduğu Yüksekokuldan almış olduğu transkript ve ders içeriği.
 5. Her birinin arkasına ad ve soyadı yazılmış 6  adet 4,5 x 6 cm. ebadında fotoğraf. Fotoğraflar son altı ay içinde, önden,  adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.
 6. Öğrenci Bilgi Formu
 7. Bilgi Paylaşımı Formu

Kayıt İşlem Sırası
Burslarımız
DGS öğrencileri için ödeme prosedürü

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İkamet İzni Hakkında Duyuru!

2015-2016 Öğretim Yılında Lisans, Yüksek Lisans Programlarına İlk Kez Kayıt Yapan
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İkamet İzni  Hakkında  Duyuru!

2015-2016  öğretim yılında Lisans ve Yüksek lisans Programlarına ilk kez kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerimizinİkamet İzni işlemleri için İl Göç İdaresi  Müdürlüğü’nden bir yetkili, 29 Eylül 2015 tarihinde üniversitemize gelerek, ikamet izni randevusu almış olan öğrencilerimizin bilgilendirilmesi ve belge kontrolünü yapacaktır.

Toplantı tarihi:  29 Eylül 2015
Toplantı yeri   :  Sütlüce Konferans Salonu 6. kat
Toplantı saati :  13:30-15:30

Bu toplantıya gelmeden önce öğrencilerimizin 28 Eylül 2015 tarihine kadar aşağıdaki işlemleri tamamlamış olması gerekmektedir.

1.      İl göç idaresi Müdürlüğü’nün web sitesinden https://e-ikamet.goc.gov.tr/ mutlaka randevu alınız.
2.      Aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayınız. Gelir beyanı ve sigorta tebliğ tebellüğ belgesini doldurunuz.
3.      Aşağıda gerekli belgeler içinde belirtilen ücreti yine belirtilen yere yatırınız ve dekontu yanınızda getiriniz.

Önemli not: Toplantıya randevu almadan gelen, belgeleri yanında olmayan veya eksik olan öğrencilerin başvurusu alınmayacaktır.

Lisans-Ön Lisans Kayıt Yenileme Duyurusu

T.C.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
KAYIT YENİLEMELERİNDE ÖĞRENCİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

Akademik takvimde ilan edildiği üzere bu yıl kayıt yenileme tarihleri sadece 5 gün süreceğinden öğrencilerimizin ders alma işlemlerini son güne bırakmamaları ilan edilen gün ve saatler içerisinde danışman onayını da alarak tamamlamaları gerekmektedir.

Kayıt Yenileme Tarihleri
Kayıt Yenileme Saatleri
Güz dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
Ders Ekleme, Bırakma, Çekilme Tarihleri
: 07-18 Eylül 2015
: 09:00-17:00
: 14 Eylül -25 Aralık 2015
: 14-18 Eylül 2015

Kayıt Yenileme Yerleşkeleri ve Danışmanlar                 

Sütlüce Yerleşkesi                                       

 • Fen Edebiyat Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Ticari Bilimler Fakültesi
 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi
 • Mühendislik ve Tasarım Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • Meslek Yüksekokulu

Kayıt Yenilemelerinde Görev Alacak Danışman Listesi

(*) Danışman hocalarımız Küçükyalı Yerleşkemizdedir.

NOT: Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Mühendislik ve Tasarım Fakültesi öğrencileri ders alma dilekçeleri ve dekontlarını (Yenilenen kimlik kartını 14 Eylül ‘den itibaren teslim almak kaydı ile ) Küçükyalı Yerleşkesine de teslim edebilirler.

2015-2016 öğretim yılı kayıt yenilemelerinde;

 • Normal öğrenim süresi içinde okuyan ve Banka Taksitli Ödeme Sisteminde olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemlerine başlamadan önce varsa geçmiş yıl borçlarını öğrenci adına açılmış bulunan banka hesabına yatırmak suretiyle ödemeleri ve 2015-2016 akademik yılı birinci taksit tutarını öğrenci adına açılmış bulunan banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
 • Dönemi uzayan (Fakültelerde 5.,6.,7…yılını Meslek Yüksekokulu’nda 3.,4… yılını okuyan) öğrenciler ise önce  danışmanlarıyla ders alma işlemini tamamlayacaklar, alacakları ders sayısı belli olduktan sonra ders başına ücret ödeyeceklerdir.

DERS ALMA İŞLEMİ

1-) Öğrenciler,  şifreleriyle Nokta Otomasyon Sistemine giriş yaparak ,”Öğrenim Bilgileri” menüsü altındaki “Ders Alma” sekmesine tıklar;
2-) Açılan ekrandan bilgilerini güncelledikten sonra onay butonuna basar, Onay işlemi tamamlandıktan sonra  “Ders Seçimine Git” butonuna basar;

a) Öğrenci açılan sayfada kontenjanı yeterli olan ve “Müfredat” ile uyumlu olan dersleri görür.
b) Gördüğü bu dersleri, müfredat kuralları çerçevesinde seçer.

 • Tekrarlanan derslere önceki döneminde devam şartı yerine getirilmişse, ara sınavlara girmek kaydı ile öğretim elemanınca devam şartı aranmayabilir. (Öğretim Elemanına bağlı)
 • Alttan alınan dersler; ders planında ilgili dönem için gösterilen toplam kredi yükünü danışman onayıyla en çok 12 AKTS aşabilir. Senato kararı ile lisans 4. Sınıf / Ön lisans 2. Sınıf okuyanlar ve dönemi uzayan öğrenciler 12 AKTS krediyi aşabileceklerdir. (Alınan Derslerin çakışmamasına dikkat edilmelidir.)
 • Öğrenciler alttan DF ve F notu aldıkları dersleri tekrar alabilirler. DF ve F alınan ders tekrarlanabileceği gibi sadece sınavına da (vize – final-bütünleme )  girilebilir. (Bkz. madde 34-6)

c) Eğer dersin kredisi uygun değilse ya da ders ekrana gelmiyorsa öğrenci danışmanına bilgi vermelidir.
d) Öğrenci ilk defa aldığı seçimlik bir dersi seçerken diğer dersleriyle aynı gün ve saatte olmamasına dikkat etmelidir.
e) Öğrenci Seçimlik bir dersi daha önce aldı ve geçtiyse başka bir dönemde açılmış bile olsa aynı dersi almamalıdır.
f)  Fakültelerde 5.,6.,7…yılını   Meslek Yüksekokulu’nda 3.,4… yılını okuyan öğrenciler  ders başı ücret ödeyeceklerdir. Eğer önceden dersin devam şartı yerine getirilmişse tekrar alındığında öğretim elemanı devam şartı istemezse sadece sınavlara da girebilirler, (dönem içi ve dönem sonu sınavları) bu durumda sınav ücreti ödenir. (Bütünleme sınavları da ayrıca ücrete tabidir.)
g) Ders bırakma-ekleme-çekilme haftası dönemin 1. haftasıdır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir, yenilerini ekleyebilirler. Ancak ders seçmede dersi seçebilecek azami öğrenci sayısı Dekanlık/Müdürlükçe belirlenir.

3-) Danışman öğretim elemanları, Nokta Otomasyon Sistemine girerler ve ekranda listelenen öğrencilerin seçtiği dersleri görerek onaylar veya düzeltilmek üzere reddederler. Danışman reddetme yaparsa nedenini yazar,
4-) Öğrenci alması gereken bir dersi (daha önce alıp kaldığı dersler müfredat değişikliklerinden dolayı gözükmeyebilir) ekranda görmemesi durumunda danışmanıyla görüşmelidir,
5-) Öğrenci, “Öğrenim Bilgileri” menüsü altından “Ders Alma Takip” sekmesinden onay durumunu takip eder ve ders seçiminde gerekli düzeltmeyi yaptıktan sonra tekrar danışman onayına sunar,
6-) Onay işlemi tamamlandıktan sonra “Ferdi Rapor” menüsü altındaki “Ders Alma Dilekçesi” sekmesinden ders alma dilekçesinden 3 adet çıktı alır, imzalar ve danışmanına imzalatır.
7-) Ödeme dekontu, onaylanmış ders alma dilekçesinin 2 nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza teslim edilir, 1 nüshası öğrencide kalır.
8 -) Öğrenciye yeni kimlik kartı teslim edilir.

DERSLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

 • Bulunduğunuz döneme kadar, müfredatınızda bulunan bütün derslerinizi aldığınızdan emin olun bu konuyu danışmanlarınızla lütfen teyit edin,  zira bazı öğrenciler mezuniyet aşamasında hiç almadıkları dersi olduğu için mezun olamamışlardır.
 • Bir dersten hiç devam almadıysanız o dersin sınavlarına (vize, final, bütünleme, tek ders, ortalama yükseltme vb.) giremezsiniz.
 • Dersten çekilme yapıldıysa ders alma dilekçesinin son hali mutlaka Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza teslim edilmelidir.
 • Öğrenci dersi hangi öğretim elemanından aldıysa o öğretim elemanının sınıfında derse devam etmelidir. Aksi halde doğabilecek sorunlarda sorumluluk öğrenciye aittir.
2015-2016 Öğretim Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Olup
1.Sınıfa Başlayacak Öğrencilerimiz İçin Ders Kaydı İşlemleri

Güz Dönemi Ders Kaydı Tarihleri: 07-11 Eylül 2015            
Güz Dönemi Başlangıç Bitiş Tarihleri:14 Eylül -25 Aralık 2015

1- Nokta Otomasyon Sistemine giriş yapınız ( kullanıcı adınız öğrenci numaranız, şifreniz T.C. kimlik numaranızdır.),
2-”Öğrenim Bilgileri” menüsü altındaki “Ders Alma” sekmesine tıklayınız,
3-Açılan ekrandan özlük bilgilerinizi güncelledikten sonra onay butonuna basınız,
4-Onay işlemi tamamlandıktan sonra “Ders Seçimine Git” butonuna basınız,
5-Açılan sayfada 1. Sınıfın Müfredat’ında yer alan dersleri göreceksiniz, (30 AKTS)  bu dersleri  seçiniz,
6-Danışmanınız sistemden dersleri onayladıktan sonra 3 adet çıktı alınız ve imzalayarak 2 tanesini danışmana bırakınız. Ders kaydınız bitmiştir.

Diğer sorularınız Öğrenci Rehberi’ne başvurunuz.

2015-2016 Öğretim Yılı Çift Ana Dal, Yan Dal Programları Başvuru Duyurusu

A-ÇİFT ANA DAL PROGRAMI

BAŞVURU

 1. Öğrenci ikinci ana dal diploma programına, ana dal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında başvurabilir.
 2. Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2,72) olan ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci ana dal diploma programına başvurabilirler. Ayrıca aşağıdaki şartlar uyarınca İstanbul Ticaret Üniversitesi kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler de bu şartlar kapsamında başvuru yapabilir:
 • Çift ana dal yapacak öğrencilerin kontenjanı, ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2,72) olmak şartıyla, ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.
 • Hukuk ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift ana dal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.
 • Ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2,72) olan ancak ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift ana dal programına başvurabilirler.”
 1. Çift ana dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

GENEL ESASLAR

 1. Öğrencilerin ikinci ana dal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.
 2. Aynı anda birden fazla ikinci ana dal diploma programına kayıt yapılamaz.
 3. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir.
 4. İkinci ana dal diploma programındaki öğrenci, ana dal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci ana dal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
 5. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

ÇİFT ANA DAL MEZUNİYET ESASLARI

 1. Öğrencinin çift ana dal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2,72) olması gerekir.  Çift ana dal öğrencisi iken birinci ana dalda herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 100 üzerinden 65’in altında (4 üzerinden 2,50) olan öğrenciler, izleyen yarıyıl boyunca ikinci ana dal öğrenciliği bakımından sınamalı öğrenci sayılır. Genel not ortalamasını izleyen yarıyılda da100 üzerinden 65’e (4 üzerinden 2,50) çıkaramadığı taktirde öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir.
 2. İkinci ana dal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci ana dal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
 3. Çift ana dal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin ana dal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
 4. Ana dal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci ana dal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci ana dal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.
 5. Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci  ana dal diploma programından kaydı silinir.
 6. Çift ana dal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci ana dal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, Senato tarafından belirlenir. Öğrencinin ana dal programında kabul edilmeyen ikinci ana dal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.”
 7. Çift ana dal eğitim-öğretimi birinci ana daldaki burslu öğrenciler için de ücretlidir.

B-YAN DAL PROGRAMI

BAŞVURU

 1. Lisans öğrencileri, üçüncü yarıyıl başından itibaren, yan dal eğitim-öğretimi için başvurabilirler. Başvurular, ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresinin başlangıç tarihine kadar yapılabilir.
 2. Yan dal öğrenimine başlayabilmek için, yan dal öğrenimine başlanmak istenen yarıyıl başı itibarıyla genel not ortalamasının (GNO) en az (4 üzerinden 2,60) olması gerekir. Ancak, yan dal öğrenciliği sıfatını herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yeniden yan dal öğrenimi yapmak veya yan dal öğrenimine devam etmek üzere başvuramazlar.
 3. Yan dal eğitim-öğretimine kabul, öğrencinin kayıtlı bulunduğu ve başvurduğu lisans bölüm/programlarının bağlı bulunduğu bölüm başkanlarının, bölüm başkanı yoksa Fakülte Dekanlarının olumlu görüşü üzerine, başvurduğu bölüm/programın bağlı bulunduğu Fakültenin Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.
 4. Yan dal öğrencileri, lisans öğrencileri için getirilen kredi yükü sınırlamalarına tâbidirler.
 5. Öğrenci, yan dal eğitim-öğretimini kendi isteği ile bırakabilir.
 6. Yan dal öğrencisi iken, herhangi bir yarıyıl sonunda birinci ana dal GNO’ları (4 üzerinden 2,30)’un altında olan öğrenciler, izleyen yarıyıl boyunca yan dal öğrenciliği bakımından sınamalı öğrenci sayılır.

GENEL ESASLAR

 1. Yükseköğretim kurumları esaslarını ve başvuru koşullarını ilgili yönetim kurullarının teklifi ve senatolarının onayı ile belirleyerek, yan dal programları düzenleyebilir.
 2. Yan dal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yan dal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
 3. Yan dal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 4. Yan dal eğitim-öğretimine başvurabilmek için Üniversite’nin bir lisans bölüm/programına kayıtlı olmak gerekir.

YAN DAL MEZUNİYET ESASLARI

 1. Birinci ana daldan mezuniyet hakkını kazanmış olması
 2. Yan dal programında, birinci ana dal programının zorunlu dersleri arasında yer almayan, toplam 24 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlaması,
 3. Birinci ana dal GNO’nın 4 üzerinden 2.30 olması gereklidir.
 4. Yan dal programından 2 yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin kaydı silinir.
 5. Öğrencinin yan dal öğreniminde aldığı dersler ve başarısı not dökümü belgesinde (transkript) ayrıntısı ile gösterilir.
 6. Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yan dal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınabilir.
 7. Yan dal eğitim-öğretimi birinci ana daldaki burslu öğrenciler için de ücretlidir. Başarı bursu ve indirimler burs yönergesinde öngörüldüğü şekilde uygulanır.