Lisans Formları

Öğrenci Bilgi Formu

Mezun Öğrenciler için Transkript Formu

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi (Güz Dönemi)

Tek Ders Sınav Başvuru Dilekçesi (Lisans)

Tek Ders Sınavı Başvuru Formu (MYO)

Final Sınavı İtiraz Dilekçesi

Başarı Sıralaması Talep Dilekçesi (Önlisans)

Yeni Kimlik Başvuru Dilekçesi

Başarı Sıralaması Talep Dilekçesi (Lisans)

İkinci Nüsha Diploma Başvuru Formu

Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu

Diploma Eki Başvuru Formu

Bütünleme Sınavı Başvuru Formu (MYO)

Ortalama Yükseltme Sınavı Başvuru Formu (MYO)

Lisans Ortalama Yükseltme Sınavı Başvuru Formu

Lise Diploması Onaylı Fotokopisi Başvuru Formu

Önlisans Diploması Onaylı Fotokopisi Başvuru Formu

Lisans Diploması Onaylı Fotokopisi Başvuru Formu

Mezun Öğrenci Bilgi Formu

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu

Yabancı Uyruklu Öğrenci Belgesi Başvuru Dilekçesi

Yabancı Uyruklu Transkript Başvuru Dilekçesi

Geçici Mezuniyet Belgesi Kayıp Dilekçesi

Hazırlık Başarı Durumu Başvuru Dilekçesi

Ders Muafiyet Dilekçesi

Çift Anadal Başvuru Formu

Lisanstan Önlisans Diploması Almak İçin Dilekçe

Lisans Bütünleme Sınavı Başvuru Formu

İletişim Bilgisi Güncelleme Formu

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Durum Belgesi Başvuru

Bilgi Paylasma İzin Formu

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Formu(Bahar Dönemi-Merkezi Yerleştirme Puanı ile)

Pedagojik Formasyon Durum Belgesi