Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Başvuru İşlemleri

Diploma almaya hak kazanan öğrenciler: Lisans ve ön lisans bölümlerinde müfredatın alınması gereken bütün derslerini alıp başarmış, GNO:2.00 ve üzerinde olan (staj zorunluluğu ve hazırlık zorunluluğu varsa başarmış olan) öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Mezuniyet belgenizin (diploma veya geçici mezuniyet belgesi) hazırlanma süresi başvurunuzdan itibaren 1 haftadır. (Fakülte/ Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu’ndan mezuniyet kararının çıkma tarihine göre bu süre değişebilmektedir.)

 1. 3 adet resim  ve nüfus cüzdanının  arkalı önlü fotokopisi (Nüfus cüzdanı aslını da yanınızda bulundurunuz) ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sütlüce bürosuna başvurunuz. Mezun bilgi formunu doldurunuz. (Mezun bilgi formu için tıklayınız.)
 2. Öğrenci İşleri ilişki kesme işlemi için Mali İşler ve Kütüphaneye bilgi verir.
 3. Mali İşler ve Kütüphane Daire Başkanlığı tarafından onay verildikten sonra  ertesi gün öğrenci kimliğinizi Öğrenci İşlerine iade edip mezuniyet belgenizi teslim alabilirsiniz.
 4. Öğrenci kimliğiniz kayıp ise gazeteye kayıp ilanı vererek, gazetenin ilgili tam sayfasını  veya  ilan  makbuzunuzu  teslim etmeniz gerekir.
 5. Alınan diploma veya geçici mezuniyet belgesi kaybedilmiş ise gazeteye verilen kayıp belgesi ilanı ve size verilecek dilekçe örneğini doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz.
 6. (Diplomanın kaybı halinde 2. nüsha diploma hazırlanır. Geçici mezuniyet belgesi kayıp ise yerine diplomanız verilir.)
 7. Sizden başka biri mezuniyet belgesi müracaatında bulunabilir ancak noterden vekâletiniz olmadan belgeniz başkasına verilemez. Vekâlet verdiğiniz kişi, vekalet belgesi aslı, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile müracaat edebilir.
 8. Telefon, Fax veya E-posta ile başvuru kabul edilmez.
 9. Mezuniyet belgeleri posta ile gönderilemez.
 10. 1 Diploma eki talep edilmesi halinde hazırlanır.

Diploma Başvuru İşlemleri

Mezuniyete hak kazanan öğrencilerden Diploma veya Mezuniyet geçici belgesi hazır olanlar;

 • 3 adet resim ve nüfüs cüzdanının arkalı önlü fotokopisi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sütlüce bürosuna başvururlar.
 • Öğrenci İşleri ilişik kesme işlemi için Mali İşler ve Kütüphaneye bilgi verir.
 • Sorun yoksa 1 gün sonra Öğrenci kimliğinizi öğrenci işlerine iade edip belgenizi teslim alabilirsiniz.
 • Öğrenci kimliğiniz kayıp ise gazeteye kayıp ilanı vererek gazeteyi veya ilan makbuzunuzu da teslim etmeniz gerekir.