DGS İle Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

İstanbul Ticaret Üniversitesi
2015 – 2016 Öğretim Yılı Lisans Programlarına
DGS ile Yerleşen Öğrencilerin Kayıtları Sütlüce Yerleşkemizde Yapılacaktır
Kayıt Tarihleri
Kayıt Saatleri
Kayıt Yeri
Güz Dönemi Ders Kayıtları
: 14- 18 Eylül 2015
: 09:00 – 17:00
: Sütlüce Yerleşkesi
: 07-18 Eylül 2015

Kayda Gelmeden Önce Yapmanız Gerekenler

 • Öğrenci Bilgi Formu ve Bilgi Paylaşım Formu’nu  ilan edilen tarihlerde web sitemiz üzerinden doldurunuz ve çıktısını alarak imzalayınız.
 • Fotoğraflarınızın arkasına ad soyad ve bölümünüzü yazınız.
 • İleride çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyabileceğinizi düşünerek, teslim edeceğiniz tüm belgelerin kopyasını alarak kendinizde saklayınız.
 • İstenen tüm belgeleri, kayıt görevlilerine teslim etmek üzere, üzerine adınızı yazdığınız boş zarfa yerleştiriniz.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı ön lisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi aslı. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)
 2. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi.
 3. Adayın DGS sonuc¸ belgesinin bilgisayar c¸ıktısı.
 4. Adayın mezun olduğu Yüksekokuldan almış olduğu transkript ve ders içeriği.
 5. Her birinin arkasına ad ve soyadı yazılmış 6  adet 4,5 x 6 cm. ebadında fotoğraf. Fotoğraflar son altı ay içinde, önden,  adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.
 6. Öğrenci Bilgi Formu
 7. Bilgi Paylaşımı Formu

Kayıt İşlem Sırası
Burslarımız
DGS öğrencileri için ödeme prosedürü

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İkamet İzni Hakkında Duyuru!

2015-2016 Öğretim Yılında Lisans, Yüksek Lisans Programlarına İlk Kez Kayıt Yapan
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İkamet İzni  Hakkında  Duyuru!

2015-2016  öğretim yılında Lisans ve Yüksek lisans Programlarına ilk kez kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerimizinİkamet İzni işlemleri için İl Göç İdaresi  Müdürlüğü’nden bir yetkili, 29 Eylül 2015 tarihinde üniversitemize gelerek, ikamet izni randevusu almış olan öğrencilerimizin bilgilendirilmesi ve belge kontrolünü yapacaktır.

Toplantı tarihi:  29 Eylül 2015
Toplantı yeri   :  Sütlüce Konferans Salonu 6. kat
Toplantı saati :  13:30-15:30

Bu toplantıya gelmeden önce öğrencilerimizin 28 Eylül 2015 tarihine kadar aşağıdaki işlemleri tamamlamış olması gerekmektedir.

1.      İl göç idaresi Müdürlüğü’nün web sitesinden https://e-ikamet.goc.gov.tr/ mutlaka randevu alınız.
2.      Aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayınız. Gelir beyanı ve sigorta tebliğ tebellüğ belgesini doldurunuz.
3.      Aşağıda gerekli belgeler içinde belirtilen ücreti yine belirtilen yere yatırınız ve dekontu yanınızda getiriniz.

Önemli not: Toplantıya randevu almadan gelen, belgeleri yanında olmayan veya eksik olan öğrencilerin başvurusu alınmayacaktır.

Lisans-Ön Lisans Kayıt Yenileme Duyurusu

T.C.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
KAYIT YENİLEMELERİNDE ÖĞRENCİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

Akademik takvimde ilan edildiği üzere bu yıl kayıt yenileme tarihleri sadece 5 gün süreceğinden öğrencilerimizin ders alma işlemlerini son güne bırakmamaları ilan edilen gün ve saatler içerisinde danışman onayını da alarak tamamlamaları gerekmektedir.

Kayıt Yenileme Tarihleri
Kayıt Yenileme Saatleri
Güz dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
Ders Ekleme, Bırakma, Çekilme Tarihleri
: 07-18 Eylül 2015
: 09:00-17:00
: 14 Eylül -25 Aralık 2015
: 14-18 Eylül 2015

Kayıt Yenileme Yerleşkeleri ve Danışmanlar                 

Sütlüce Yerleşkesi                                       

 • Fen Edebiyat Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Ticari Bilimler Fakültesi
 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi
 • Mühendislik ve Tasarım Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • Meslek Yüksekokulu

Kayıt Yenilemelerinde Görev Alacak Danışman Listesi

(*) Danışman hocalarımız Küçükyalı Yerleşkemizdedir.

NOT: Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Mühendislik ve Tasarım Fakültesi öğrencileri ders alma dilekçeleri ve dekontlarını (Yenilenen kimlik kartını 14 Eylül ‘den itibaren teslim almak kaydı ile ) Küçükyalı Yerleşkesine de teslim edebilirler.

2015-2016 öğretim yılı kayıt yenilemelerinde;

 • Normal öğrenim süresi içinde okuyan ve Banka Taksitli Ödeme Sisteminde olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemlerine başlamadan önce varsa geçmiş yıl borçlarını öğrenci adına açılmış bulunan banka hesabına yatırmak suretiyle ödemeleri ve 2015-2016 akademik yılı birinci taksit tutarını öğrenci adına açılmış bulunan banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
 • Dönemi uzayan (Fakültelerde 5.,6.,7…yılını Meslek Yüksekokulu’nda 3.,4… yılını okuyan) öğrenciler ise önce  danışmanlarıyla ders alma işlemini tamamlayacaklar, alacakları ders sayısı belli olduktan sonra ders başına ücret ödeyeceklerdir.

DERS ALMA İŞLEMİ

1-) Öğrenciler,  şifreleriyle Nokta Otomasyon Sistemine giriş yaparak ,”Öğrenim Bilgileri” menüsü altındaki “Ders Alma” sekmesine tıklar;
2-) Açılan ekrandan bilgilerini güncelledikten sonra onay butonuna basar, Onay işlemi tamamlandıktan sonra  “Ders Seçimine Git” butonuna basar;

a) Öğrenci açılan sayfada kontenjanı yeterli olan ve “Müfredat” ile uyumlu olan dersleri görür.
b) Gördüğü bu dersleri, müfredat kuralları çerçevesinde seçer.

 • Tekrarlanan derslere önceki döneminde devam şartı yerine getirilmişse, ara sınavlara girmek kaydı ile öğretim elemanınca devam şartı aranmayabilir. (Öğretim Elemanına bağlı)
 • Alttan alınan dersler; ders planında ilgili dönem için gösterilen toplam kredi yükünü danışman onayıyla en çok 12 AKTS aşabilir. Senato kararı ile lisans 4. Sınıf / Ön lisans 2. Sınıf okuyanlar ve dönemi uzayan öğrenciler 12 AKTS krediyi aşabileceklerdir. (Alınan Derslerin çakışmamasına dikkat edilmelidir.)
 • Öğrenciler alttan DF ve F notu aldıkları dersleri tekrar alabilirler. DF ve F alınan ders tekrarlanabileceği gibi sadece sınavına da (vize – final-bütünleme )  girilebilir. (Bkz. madde 34-6)

c) Eğer dersin kredisi uygun değilse ya da ders ekrana gelmiyorsa öğrenci danışmanına bilgi vermelidir.
d) Öğrenci ilk defa aldığı seçimlik bir dersi seçerken diğer dersleriyle aynı gün ve saatte olmamasına dikkat etmelidir.
e) Öğrenci Seçimlik bir dersi daha önce aldı ve geçtiyse başka bir dönemde açılmış bile olsa aynı dersi almamalıdır.
f)  Fakültelerde 5.,6.,7…yılını   Meslek Yüksekokulu’nda 3.,4… yılını okuyan öğrenciler  ders başı ücret ödeyeceklerdir. Eğer önceden dersin devam şartı yerine getirilmişse tekrar alındığında öğretim elemanı devam şartı istemezse sadece sınavlara da girebilirler, (dönem içi ve dönem sonu sınavları) bu durumda sınav ücreti ödenir. (Bütünleme sınavları da ayrıca ücrete tabidir.)
g) Ders bırakma-ekleme-çekilme haftası dönemin 1. haftasıdır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir, yenilerini ekleyebilirler. Ancak ders seçmede dersi seçebilecek azami öğrenci sayısı Dekanlık/Müdürlükçe belirlenir.

3-) Danışman öğretim elemanları, Nokta Otomasyon Sistemine girerler ve ekranda listelenen öğrencilerin seçtiği dersleri görerek onaylar veya düzeltilmek üzere reddederler. Danışman reddetme yaparsa nedenini yazar,
4-) Öğrenci alması gereken bir dersi (daha önce alıp kaldığı dersler müfredat değişikliklerinden dolayı gözükmeyebilir) ekranda görmemesi durumunda danışmanıyla görüşmelidir,
5-) Öğrenci, “Öğrenim Bilgileri” menüsü altından “Ders Alma Takip” sekmesinden onay durumunu takip eder ve ders seçiminde gerekli düzeltmeyi yaptıktan sonra tekrar danışman onayına sunar,
6-) Onay işlemi tamamlandıktan sonra “Ferdi Rapor” menüsü altındaki “Ders Alma Dilekçesi” sekmesinden ders alma dilekçesinden 3 adet çıktı alır, imzalar ve danışmanına imzalatır.
7-) Ödeme dekontu, onaylanmış ders alma dilekçesinin 2 nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza teslim edilir, 1 nüshası öğrencide kalır.
8 -) Öğrenciye yeni kimlik kartı teslim edilir.

DERSLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

 • Bulunduğunuz döneme kadar, müfredatınızda bulunan bütün derslerinizi aldığınızdan emin olun bu konuyu danışmanlarınızla lütfen teyit edin,  zira bazı öğrenciler mezuniyet aşamasında hiç almadıkları dersi olduğu için mezun olamamışlardır.
 • Bir dersten hiç devam almadıysanız o dersin sınavlarına (vize, final, bütünleme, tek ders, ortalama yükseltme vb.) giremezsiniz.
 • Dersten çekilme yapıldıysa ders alma dilekçesinin son hali mutlaka Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza teslim edilmelidir.
 • Öğrenci dersi hangi öğretim elemanından aldıysa o öğretim elemanının sınıfında derse devam etmelidir. Aksi halde doğabilecek sorunlarda sorumluluk öğrenciye aittir.
2015-2016 Öğretim Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Olup
1.Sınıfa Başlayacak Öğrencilerimiz İçin Ders Kaydı İşlemleri

Güz Dönemi Ders Kaydı Tarihleri: 07-11 Eylül 2015            
Güz Dönemi Başlangıç Bitiş Tarihleri:14 Eylül -25 Aralık 2015

1- Nokta Otomasyon Sistemine giriş yapınız ( kullanıcı adınız öğrenci numaranız, şifreniz T.C. kimlik numaranızdır.),
2-”Öğrenim Bilgileri” menüsü altındaki “Ders Alma” sekmesine tıklayınız,
3-Açılan ekrandan özlük bilgilerinizi güncelledikten sonra onay butonuna basınız,
4-Onay işlemi tamamlandıktan sonra “Ders Seçimine Git” butonuna basınız,
5-Açılan sayfada 1. Sınıfın Müfredat’ında yer alan dersleri göreceksiniz, (30 AKTS)  bu dersleri  seçiniz,
6-Danışmanınız sistemden dersleri onayladıktan sonra 3 adet çıktı alınız ve imzalayarak 2 tanesini danışmana bırakınız. Ders kaydınız bitmiştir.

Diğer sorularınız Öğrenci Rehberi’ne başvurunuz.