Önemli Hatırlatma

More »

International Conference on New Trends in Communication

More »

The Schedule of the Conference

More »

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN COMMUNICATION

“Ideas broaden horizons of thought.”

We are glad to announce that as Istanbul Commerce University Communication Faculty we are organizing 2nd International Conference on New Trends in Communication and focus of the conference will be “Entertainment and Product Placement”. Researchers from the fields of advertising, marketing communication, public relations, journalism, cinema, visual communication, new media, digital communication are all welcome to apply the conference.

Conference aims to facilitate academic collaboration among researchers and to outline the underlying factors behind ever-increasing use of product placement in entertainment industry in today’s marketing communication practices. Primary drive of this trend is the latest technological developments in digital communication which makes ROI measurements relatively easy. Rapid changes in the general view of the mediascape triggered serious changes in the entertainment ecosystem. Marketing communication professionals, brands and agencies are not hesitant at all in adopting new means for their good old ends. To present the overall picture of the field and to propose a structural analysis of the current situation regarding entertainment and product placement both from critical and interpretative perspectives will be the main motive of the conference.

Important Recall

Every  participant can send maximum two full Papers to  2nd NTC Conference and accepted full papers  publish  in the conference E-Book.  Also, this conference appropriate to  the YOK Academic Encouragement Criterion and Assoc.Prof. Exams criterions in Turkey.

Önemli Hatırlatma

2. NTC Konferansı’na her katılımcı maksimum iki bildiri gönderebilir ve  kabul edilen tüm bildirileri  konferans E-kitabında yayınlanır . Ayrıca konferans Türkiye’deki YÖK Akademik Teşvik ve Doçentlik Kriterleri’ne uygundur.

2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN COMMUNICATION: ENTERTAINMENT AND PRODUCT PLACEMENT

3-4 MAY 2018

Istanbul Commerce University,

Sütlüce Campus, İstanbul /Turkey

 

Conference Calendar

Announcement: January 2018 –5 April 2018

Full Paper Submission: 10 April 2018

Registration: 19 March 2018-30 April 2018

Conference Days: 3-4 May 2018

Announcement of Conference Program: 27 April 2018

Conference Languages: English and Turkish.

 

We are glad to announce that as Istanbul Commerce University Communication Faculty we are organizing 2nd International Conference on New Trends in Communication and focus of the conference will be “Entertainment and Product Placement”. Researchers of all levels  from the fields of advertising, marketing communication, public relations, journalism, cinema, visual communication, new media, digital communication and related academic disciplines are all welcome to apply the conference. Conference aims to facilitate academic collaboration among researchers and graduate students, and to outline the underlying factors behind ever-increasing use of product placement in entertainment industry in today’s communication practices. Primary drive of this trend is the latest technological developments in digital communication. Rapid changes in the general view of the mediascape triggered serious changes in the entertainment ecosystem. To present the overall picture of the field and to propose a structural analysis of the current situation regarding entertainment and product placement both from critical and interpretative perspectives will be the main motive of the conference.

Full articles are expected to be sent to Dr. İhsan Eken before 10 April 2018. (ieken@ticaret.edu.tr) Accepted papers can also be presented online via video conference. Selected papers by the conference referees will be published as an E-book with ISBN after full papers are approved by the editorial board.

 

Conference Fee:

 • Internationals: 100$
 • International Graduate Students: 50 $
 • Internationals (Online Presentation): 50 $
 • Locals: 100 TL
 • Local Graduate Students: 50 TL
 • Local (Online Presentation): 50 TL

 

Not: Fee includes VAT. International applicants are expected to send respective amount to Istanbul Commerce University Account: “It will be announced later“. Receipt of the payment should be e-mailed to the address aekaragulle@ticaret.edu.tr by 30 April 2018. Applicants who fails to pay the fee and applicants who don’t send full paper by 15 April 2018 will be excluded from the conference book.

Every attendant will receive a conference bag and a participation certificate. USB memory stick that includes the conference e-book will also be delivered to all participants.

Contact Info:

 

Assoc. Prof. Dr. Gülay Öztürk
Head of NTC Organization Committee

2. ULUSLARARASI İLETİŞİMDE YENİ YÖNELİMLER KONFERANSI: EĞLENCE VE ÜRÜN YERLEŞTİRME

3-4 MAYIS 2018

İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Sütlüce Kampüsü, İstanbul /Türkiye

 

Konferans Takvimi

Duyuru: OCAK 2018 –5 Nisan 2018

Tam Metin Gönderimi: 10 NİSAN 2018

Kayıt Tarihi: 19 Mart 2018-30 Nisan 2018

Konferans Tarihi: 3-4 Mayıs 2018

Konferans Programının İlanı: 27 Nisan 2018

Konferans Dili: İngilizce ve Türkçe.

 

3-4 Mayıs 2018’de ikincisini düzenlemeyi planladığımız 2. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı bu sene, “Eğlence & ÜrünYerleştirme” başlığı altında gerçekleştirilecektir. Reklam, pazarlama, halkla ilişkiler, gazetecilik, sinema, görsel iletişim, yeni medya, dijital iletişim vb. eksenli çalışmalar yürüten araştırmacılara yönelik düzenlenecek olan konferans, söz edilen alanlarda çalışan araştırmacılar arasındaki iletişim ve işbirliğini akademik anlamda geliştirmeyi Dünya’da ve Türkiye’de Eğlence ve Ürün Yerleştirme alanında akademik ve sektörel bakış açılarını pozitivist ve eleştirel yönleri ile analiz etmeyi  amaçlamaktadır. Türkiye’de bu alanda yapılacak ilk uluslararası konferans olması ise çalışmanın değerini önemli ölçüde artırmaktadır.

Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı’nın amacı, iletişimin tüm alanlarında (radyo, TV, gazetecilik, dergi yayıncılığı, sinema, dijital medya, halkla ilişkiler, reklam, marka yönetimi, kurumsal iletişim vb.) değişen eğlence anlayışı ve ürün yerleştirme alanındaki yeni yaklaşımları, tartışmaları ve fikir alışverişlerini uluslararası bir akademik platforma taşımaktır. Bu konferans sayesinde iletişim alanında çalışmakta olan, hem üniversitemiz hem de diğer üniversitelerdeki akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerin nitelikli yayınlar üreterek; sahip oldukları bilgileri paylaşmaları için uygun bir ortam oluşturulması ve eğlence ve ürün yerleştirme özelinde dünyadaki mevcut durumun ilk kez akademik düzlemde  ortaya konulması hedeflenmektedir.

 

Konferans için hazırlanacak tam metinlerin Öğr.Gör. Dr. İhsan Eken’e ( ieken@ticaret.edu.tr adresinden) 10 Nisan 2018 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir.  Ayrıca konferansımızda video / online sunum yapma imkanı da olacaktır.  Hakemler tarafından basılması uygun görülen tüm çalışmalar editoryal ekibin öncülüğünde hazırlanacak E-ISBN’li bir  E-Book ‘ta online olarak tam metin şeklinde yayınlanacaktır.

Konferans Ücreti:

 • Yurt Dışı Üniversite öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, uzman vb.: 100$
 • Yurt Dışı Lisansüstü öğrenciler 50 $
 • Yurt Dışı Video/ online sunum: 50 $
 • Yurt İç Üniversite öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, uzman vb.: 100 TL
 • Yurtiçi Üniversite Öğrencileri: 50 TL
 • Yurtiçi Video/online sunum: 50 TL
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerine ücretsiz.

Not: Kayıt ücretlerine KDV dahildir. Yurtdışı katılımcılar üniversitenin $ hesabına, yurtiçi katılımcılar ise üniversitenin TL hesabına ödeme yapacaklardır. Hesap bilgileri daha sonra ilan edilecektir. İlgili dekontun 30 Nisan 2018 tarihine kadar aekaragulle@ticaret.edu.tr adresine katılımcılar tarafından gönderilmesi gerekmektedir. Katılım ücretini ödemeyen ve 15 Nisan 2018’e kadar bildirilerini tam metin olarak göndermeyen katılımcıların bildirileri E-Book’ta yer almayacaktır.

Her katılımcıya, konferans çantası içerisinde konferans e-kitabının olduğu USB, katılım sertifikası, notebook, konferans broşürü, kalemi ve çantası verilecektir.

 

Konferans İçin İrtibat Bilgileri:

 

Doç. Dr. Gülay Öztürk
Konferans Başkanı

Conference Programme

Programme

Digital Media Sponsor

dijitalajanslar

Dijital Ajanslar

The New Trends in Communication : Storytelling Workshop

sinansulun resim

Storyteller: Sinan Sülün

Publishing Sponsor

1 akademik logo

www.nobelkitabevi.com.tr

International Conference on New Trends in Communications

 

2nd Call for Abstracts – Extension**

Deadline – February 27th, 2017

Bildiri Özeti Gönderimi Uzatıldı **

Son Tarih 27 Şubat 2017

Keynote Speaker

krızvan copy

Assoc. Prof. Dr. Kerem Rızvanoğlu

Galatasaray University, Faculty of Communication, Informatics Division Chair