İşletme Fakültesi | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

İşletme Fakültesi, 2001 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin kuruluşuyla birlikte, Ticari Bilimler Fakültesi adıyla akademik yaşamına başlamıştır. Zaman içinde akademik kadrosu, öğrenci sayı ve niteliği, öğrencisine sağladığı fiziki ve sosyal imkanlar ile gelişen fakültemizde İşletme (Türkçe ve İngilizce), İktisat (Türkçe ve İngilizce), Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans, Muhasebe ve Denetim, Uluslararası Lojistik, Havacılık Yönetimi olmak üzere dokuz bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerden ikisi İngilizce, dördü İngilizce destekli ve dördü Türkçe müfredat ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

İşletme Fakültesi, İstanbul Ticaret Odası’nın da desteği ile Türkiye’de ve dünyada ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesinde öncü fakültelerden biri olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik olarak alanlarında uzman, iş dünyası deneyimine sahip üretken bir akademik kadroyu bünyesinde barındıran fakültemiz, üniversitelerin benzer akademik kurumlarından ciddi anlamda ayrışmaktadır. Fakülte bünyesinde açılmış bölümlerin teorik kurgusunun yanı sıra iş dünyası pratiğine de yer veren müfredatı bu hedefi desteklemektedir. Fakültemiz, kuruluşundan bu yana gerek nitelikli öğretim üyesi kadrosu gerekse tercih edilen eğitim-öğretim programları açısından önemli bir ilerleme kaydetmiştir.

Üniversitemizin stratejik planında ortaya koyduğu orta/uzun vadeli vizyonu/misyonu doğrultusunda Fakültemiz, güçlü öğretim kadrosunun güncel akademik araçlardan yararlanarak ideal sınıf ortamlarında kazandırdığı akademik bilgi ve donanımın yanı sıra zorunlu/seçmeli staj dersi uygulamalarıyla öğrencilerimizi rekabetçi iş dünyası koşullarına güçlü bir şekilde hazırlamaktadır. Fakültemizde sunulan Mesleki Seminer dersleri, Banka Uygulama Şubesi, Foreks laboratuvarı ve benzeri uygulamalı etkinlikler yoluyla iş adamlarının ve ekonomik birimlerde görev alan profesyonellerin deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşmaları, gençlerimizin kariyer gelişiminde bir ömür boyu sürmesi beklenen güçlü bir iletişim ağının üyesi olmalarını sağlamaktadır.

İş yaşamında başarılı olabilmenin temel gerekliliklerinden biri, bireyin kişisel gelişimini sağlamasıdır. Bu yönüyle İşletme Fakültesi bilgi çağının gerektirdiği teorik ve uygulamalı donanım ve becerileri kazanmış, etkin yönetim anlayışıyla çağdaş mesleki bilgilere sahip, önde gelen ulusal ve uluslararası kurumlarda çalışmak üzere nitelikli girişimcileri ve yönetici adaylarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İşletme Fakültesi Bölümleri

İŞLETME FAKÜLTESİ

Prof. Dr Ahmet KARA  •  Prof. Dr Yusuf TUNA  •  Prof. Dr. Ahmet Hayri Durmuş  •  Prof. Dr. Ali Osman Gürbüz  •  Prof. Dr. Ateş VURAN  •  Prof. Dr. Esin Okay  •  Prof. Dr. Hasan Türedi  •  Prof. Dr. Hüner Şencan  •  Prof. Dr. Murat Ali YÜLEK  •  Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU  •  Prof. Dr. Münevver Turanlı  •  Prof. Dr. Nazım Ekren  •  Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN  •  Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel  •  Prof. Dr. Özgür Çengel  •  Prof. Dr. Selim Yüksel Pazarçeviren  •  Prof. Dr. Suna Özyüksel  •  Prof. Dr. Ünal Halit Özden  •  Prof. Dr. Vural Akarçay  •  Prof.Dr Yahya FİDAN • Prof. Dr. A. Tuğba Karabulut  •  Doç .Dr. Murat Yalçıntaş  •  Doç. Dr Serkan ÇANKAYA  •  Doç. Dr.  Gülçin Tapşın  •  Doç. Dr. Ali GÖRENER  •  Doç. Dr. Beliz ÜLGEN  •  Doç. Dr. Elçin Aykaç Alp  •  Doç. Dr. Figen YILDIRIM  •  Doç. Dr. İ. Kahraman ARSLAN  •  Doç. Dr. İlker Kıymetli Şen  •  Doç. Dr. Necla Öykü İYİGÜN  •  Doç. Dr. Özlem Deniz Başar  •  Doç.Dr. Aydın ÇELEN  •  Yrd. Doç. Dr Betül GÜR  •  Yrd. Doç. Dr Hicabi ERSOY  •  Yrd. Doç. Dr. Adnan Veysel Ertemel  •  Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oğuz DEMİR  •  Yrd. Doç. Dr. Ali Altuğ Biçer  •  Yrd. Doç. Dr. Aşkım Nurdan Tümbek Tekeoğlu  •  Yrd. Doç. Dr. Başak Erdem RENA  •  Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ASARKAYA  •  Yrd. Doç. Dr. Didem Zeynep Bayazıt  •  Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Arslan  •  Yrd. Doç. Dr. Metehan YAĞMUR  •  Yrd. Doç. Dr. Muhittin Adıgüzel  •  Yrd. Doç. Dr. Murat Çemberci  •  Yrd. Doç. Dr. Nurgül KELEŞ TAYŞİR  •  Yrd. Doç. Dr. Okşan Kibritçi Artar  •  Yrd. Doç. Dr. Osman Bayraktar  •  Yrd. Doç. Dr. Pınar BAŞAR  •  Yrd. Doç. Dr. Recep Ali Küçükçolak  •  Yrd. Doç. Dr. Seda Bağdatlı Kalkan  •  Yrd. Doç. Dr. Serab Onursal  •  Yrd. Doç. Dr. Vahit Ferhan Benli  •  Yrd.Doç.Dr Elif Güneren Genç  •  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Emre Civelek  •  Yrd. Doç. Dr. Sinem Sefil Tansever  •  Öğr. Gör. Kadir Özgür Oğuz  •  Öğr. Gör. Mustafa Emre Taşçı  •  Öğr. Gör. Dr. Sabri Öz  • Yrd. Doç. Dr.  Nagehan Uca  •  Öğr.Gör. Ebru ULUCAN  •  Arş. Gör Gencay Karakaya  •  Arş. Gör Nihan YAVUZ  •  Arş. Gör. Abdullah Yener  •  Arş. Gör. Ahmet Alptekin Topçu  •  Arş. Gör. Ali Kürşat Sak  •  Arş. Gör. Cihat KÖKSAL  •  Arş. Gör. Duygu Celayir  •  Arş. Gör. İsrafil BOYACI  •  Arş. Gör. Mahmut Sami GÜNGÖR  •  Arş. Gör. Mehmet Sağlam  •  Arş. Gör. Merve TARIM  •  Arş. Gör. Ömür URAS  •  Arş. Gör.Dr. Ayben Koy  •  Arş. Gör.Güldenur ÇETİN  •  Arş.Gör. Yunus ÖZCAN

Misafir Öğretim Görevlileri;
Prof. Dr. Mecit EŞ  •  Doç. Dr. Tan Kamil GÜRER  •  Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜNCELER  •  Öğr. Gör. Ahmet UĞUZLUOĞLU  •  Öğr. Gör. Sencerhan AVCI  •  Öğr. Gör. Ali İzzet EKEN  •  Öğr. Gör. Fatih TEMEL

TERCİH BURSU:

Üniversitemizi 1. 2. veya 3. sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere 375 TL. (ödeme/burs) şeklinde, normal öğretim süresince her yıl Ekim ayında başlayıp Haziran ayında sona ermek üzere 9 ay boyunca ödenir.

ÜSTÜN BAŞARI İNDİRİMİ;

Bölümlerine en az iki yarıyıl devam eden, bu yarıyıllarda alması gereken tüm dersleri almış, tam burslu öğrenciler hariç, bölüm bazında yapılacak sıralamada ilk üçe giren öğrencilerden;

 • Akademik yıl ortalaması (3.80–4.00) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin %100’ü burs olarak verilir.
 • Akademik yıl ortalaması (3.60–3.79) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin %50’si burs olarak verilir.
 • Akademik yıl ortalaması (3.50–3.59) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin %25’i burs olarak verilir.

ŞEHİT ÇOCUĞU İNDİRİMİ:

Şehitlerin üniversitemizde okuyan eş ve çocuklarına; %100 oranında indirim sağlanır.

KARDEŞ İNDİRİMİ:

Üniversitemizde okumakta olan her bir kardeşe; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO MECLİS ÜYELERİ İNDİRİMİ:

İTO Meclis Üyesi ile eş ve çocuklarına; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO VE İŞTİRAKLERİ PERSONEL İNDİRİMİ:

İTO veya iştiraklerinde çalışan personeli ile eş ve çocuklarına; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO ÜYELERİ İNDİRİMİ:

İTO Üyeleri ile eş ve çocuklarına; %15 oranında indirim sağlanır.

*Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarına Yönetim Kurulu Üyesi ya da Meclis Başkanı ile Başkanlık Divanı eş ve çocuklarına bulundukları akademik yıl içinde %15 oranında indirim sağlanır.

İTO TARAFINDAN KURULAN LİSE MEZUNLARI İNDİRİMİ:

İTO tarafından kurulmuş liselerden mezun olup Üniversitemizi ilk üç tercih içerisinde seçmiş olan ve Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere; %15 oranında indirim sağlanır.

İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ İNDİRİMİ:

Bursun tanındığı akademik yılda, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üye ile eş ve çocuklarına; %10 oranında indirim sağlanır.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İNDİRİMİ:

Engelli olduğuna dair raporunu sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır.

ULUSLARARASI DİPLOMA DERECESİNE SAHİP ÖĞRENCİLER İNDİRİMİ:

Uluslararası diploma notu derecesine sahip olup Üniversitemizde okumakta olan öğrencilere; % 10 oranında indirim sağlanır.

OKUL BİRİNCİLİĞİ İNDİRİMİ:

Okul birincisi olduğu yıl üniversitemizi tercih edip yerleşen öğrencilere; % 25 oranında indirim sağlanır.

KONAKLAMA BURSU:

Üniversitemiz bölümlerini tercih eden ve yerleştiği puan türünde ilk on binde(10.000) yer alan İstanbul dışından gelen öğrencilere öğrenim süresi ile sınırlı olacak şekilde yurt ücreti (yurt bursu) verilir.

ÇİFT ANADAL İNDİRİMİ:

Tam burslu, indirimli veya ücretli olmasına bakılmaksızın genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.25 olan öğrenciler ücretsiz olarak Çift Anadal yapabilirler.

Üniversitemize ÖSYM burslu olarak yerleşen öğrenciler Çift Anadal programlarına mevcut bursları ile kayıt yaptırabilirler.

YATAY GEÇİŞ İNDİRİMİ (BÖLÜMLER ARASI):

Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş esaslarına belirtilen şartları sağlamaları halinde kurum içinde başka bölümlere mevcut bursları ile yatay geçiş yapabilirler.

KÜLTÜR SPOR SANAT İNDİRİMİ:

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlarda, Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda derece almış ferdi ve takım sporcularına burs yönergesi çerçevesinde indirim sağlanır.

BURS VE İNDİRİMLERİN SONA ERME HALLERİ

Burs ve indirimler, aşağıdaki belirtilen hallerde sona erer:

 1. Burs almaya hak kazandıran durumun devam etmemesi,
 2. Öğrencinin normal öğrenim süresinde öğrenimini başarı ile tamamlayamaması,
 3. Bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,
 4. Tercih bursu alan öğrencilerin öğretim yılı sonunda genel not ortalamasının 2.00’ın altına düşmesi ve ikiden fazla (F), (IA), (NP) notlarının bulunması durumunda tercih bursu kesilir. Kayıt dondurma yapılan yarıyılda tercih bursu ödenmez.

**Detaylı Bilgi İçin: 444 0 413

*Burslar ve indirimler hakkında detaylı bilgiyi görmek için İstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönergesi’ni inceleyiniz. Burada yer alan bilgiler sadece özet şeklindedir.

**Yukarıda yer alan bütün burslar ve indirimler normal öğrenim süresi boyunca geçerlidir.

ÜCRETLER

 • ÜCRETLİ: 34.000,00 TL
 • %50 BURSLU: 17.000,00 TL
 • %25 BURSLU: 25.500,00 TL
 • %15 İTO İNDİRİMLİ: 28.900,00 TL
 • %50 BURSLU+%15 İTO İNDİRİMLİ: 14.450,00 TL
 • %25 BURSLU+%15 İTO İNDİRİMLİ: 21.675,00 TL

İşletme Fakültesi Neden Tercih Edilmeli?

İşletme Fakültesinde Okurken Öğrencileri Neler Bekliyor?

İşletme Fakültesinden Mezun Olunca İş İmkanları Nelerdir?