İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, benimsediği çağdaş, evrensel ve bilimsel eğitim ilkeleriyle toplumun değişim ve dönüşüm süreçlerini takip edebilen, özgüveni yüksek, alanında donanımlı bireyler yetiştirerek topluma katkı sağlanması noktasında önemli bir rol oynar. Ayrıca söz konusu ilkeler doğrultusunda, fakültemizde öğrenim gören öğrencilerimizin objektif düşünceye ve eleştirel yaklaşıma sahip olmaları da hedeflerimiz arasındadır. 

Fakültemizin bünyesinde yer alan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji ve Sosyoloji bölümleri lisans ve lisansüstü,  Eğitim Bilimleri bölümü ise lisansüstü eğitimin yanında, YÖK’ün kontenjan ayırması durumunda Pedagojik Formasyon Sertifika Programını yürütmektedir.  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji Bölümlerinde 2014-2015 Akademik Yıl’ından itibaren %30 destekli İngilizce eğitime geçilmiştir.

Bölümlerimizin ders programları yenilikçi bir anlayışla, bilimsel ve evrensel ölçütler çerçevesinde hazırlanmış olup ilerlemeler ve değişimler doğrultusunda güncellenmektedir. Bölümlerimizdeki akademik kadrolar da kendi alanlarında uzman, yetkin akademisyenler tarafından oluşturulmuştur. 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde öğrenciler, “zorunlu staj” uygulamasıyla iş dünyasını yakından tanıma olanağına sahip olmaktadırlar. Bu süreçte öğrencilerimiz, mesleki etik değerleri benimseyerek farkındalık kazanmaktadırlar. Böylece mezunlarımızın, edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri; toplumun ve ilgili sektörlerin gereksinimleri doğrultusunda kullanmaları amaçlanmaktadır.

Fakültemizdeki öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimleri için de öğrenci kulüplerinde görev almaları desteklenmekte ve yapılan etkinlikler sayesinde onların girişimci bir dünyaya adım atmaları sağlanmaktadır.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bölümleri

Prof. Dr. Ahmet Korkut TUNA  •  Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU  •  Prof. Dr. Oya ÖZKARDAŞ  •  Doç. Dr. Oya DAĞLAR MACAR  •  Doç. Dr. Necmettin DOĞAN  •  Doç. Dr. Hasan Basri YALÇIN  •  Doç. Dr. E. Sare AYDIN YILMAZ  •  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bedri MERMUTLU  •  Yrd. Doç. Dr. İlke CİVELEKOĞLU  •  Yrd. Doç. Dr. Hanifi PARLAR  •  Yrd. Doç. Dr. Firdevs Melis CİN  •  Yrd. Doç. Dr. Ela ARI  •  Yrd. Doç. Dr. Cihad DEMİRLİ  •  Yrd. Doç. Dr. Ayşem BİRİZ KARAÇAY  •  Yrd. Doç. Dr. Aydın KARAÇANTA  •  Öğr. Gör. Gizem CESUR  •  Arş. Gör. Yasemin BOZKURT  •  Arş. Gör. Okan GÜLBAK  •  Arş. Gör. Mehtap ERGÜNÖZ  •  Arş. Gör. Lütfü ÇAKIR  •  Arş. Gör. Gülsün ÜNAL YARAR  •  Arş. Gör. Ayfer GENÇ YILMAZ  •  Arş. Gör. Ahenk ANBAR

Misafir Öğretim Görevlileri;
Emeklibüyükelçi Zekeriya AKÇAM  •  Prof. Dr. Gökhan MALKOÇ  •  Doç.Dr. Murat Ertan KARDEŞ  •  Doç. Dr. Yücel YÜKSEL  •  Dr. Öğr. Gör. Rahime Süleymanoğlu KÜRÜM  •  Dr. Öğr. Gör. Ahu Paköz TÜRKELİ  •  Dr. Öğr. Gör. İrem AKDUMAN  •  Uzm. Öğr. Gör. Rahel LAYİKTEZ  •  Uzm. Öğr. Gör. Ayşe Burçin BAŞKURT  •  Uzm. Öğr. Gör. Duygu BUĞA  •  Uzm. Öğr. Gör. Itır KAŞIKÇI  •  Öğr. Gör. Sema Sözer DABANLIOĞLU  •  Öğr. Gör. Ceren KOÇ

TERCİH BURSU:

Üniversitemizi 1. 2. veya 3. sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere 375 TL. (ödeme/burs) şeklinde, normal öğretim süresince her yıl Ekim ayında başlayıp Haziran ayında sona ermek üzere 9 ay boyunca ödenir.

ÜSTÜN BAŞARI İNDİRİMİ;

Bölümlerine en az iki yarıyıl devam eden, bu yarıyıllarda alması gereken tüm dersleri almış, tam burslu öğrenciler hariç, bölüm bazında yapılacak sıralamada ilk üçe giren öğrencilerden;

 • Akademik yıl ortalaması (3.80–4.00) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin %100’ü burs olarak verilir.
 • Akademik yıl ortalaması (3.60–3.79) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin %50’si burs olarak verilir.
 • Akademik yıl ortalaması (3.50–3.59) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin %25’i burs olarak verilir.

ŞEHİT ÇOCUĞU İNDİRİMİ:

Şehitlerin üniversitemizde okuyan eş ve çocuklarına; %100 oranında indirim sağlanır.

KARDEŞ İNDİRİMİ:

Üniversitemizde okumakta olan her bir kardeşe; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO MECLİS ÜYELERİ İNDİRİMİ:

İTO Meclis Üyesi ile eş ve çocuklarına; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO VE İŞTİRAKLERİ PERSONEL İNDİRİMİ:

İTO veya iştiraklerinde çalışan personeli ile eş ve çocuklarına; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO ÜYELERİ İNDİRİMİ:

İTO Üyeleri ile eş ve çocuklarına; %15 oranında indirim sağlanır.

*Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarına Yönetim Kurulu Üyesi ya da Meclis Başkanı ile Başkanlık Divanı eş ve çocuklarına bulundukları akademik yıl içinde %15 oranında indirim sağlanır.

İTO TARAFINDAN KURULAN LİSE MEZUNLARI İNDİRİMİ:

İTO tarafından kurulmuş liselerden mezun olup Üniversitemizi ilk üç tercih içerisinde seçmiş olan ve Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere; %15 oranında indirim sağlanır.

İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ İNDİRİMİ:

Bursun tanındığı akademik yılda, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üye ile eş ve çocuklarına; %10 oranında indirim sağlanır.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İNDİRİMİ:

Engelli olduğuna dair raporunu sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır.

ULUSLARARASI DİPLOMA DERECESİNE SAHİP ÖĞRENCİLER İNDİRİMİ:

Uluslararası diploma notu derecesine sahip olup Üniversitemizde okumakta olan öğrencilere; % 10 oranında indirim sağlanır.

OKUL BİRİNCİLİĞİ İNDİRİMİ:

Okul birincisi olduğu yıl üniversitemizi tercih edip yerleşen öğrencilere; % 25 oranında indirim sağlanır.

KONAKLAMA BURSU:

Üniversitemiz bölümlerini tercih eden ve yerleştiği puan türünde ilk on binde(10.000) yer alan İstanbul dışından gelen öğrencilere öğrenim süresi ile sınırlı olacak şekilde yurt ücreti (yurt bursu) verilir.

ÇİFT ANADAL İNDİRİMİ:

Tam burslu, indirimli veya ücretli olmasına bakılmaksızın genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.25 olan öğrenciler ücretsiz olarak Çift Anadal yapabilirler.

Üniversitemize ÖSYM burslu olarak yerleşen öğrenciler Çift Anadal programlarına mevcut bursları ile kayıt yaptırabilirler.

YATAY GEÇİŞ İNDİRİMİ (BÖLÜMLER ARASI):

Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş esaslarına belirtilen şartları sağlamaları halinde kurum içinde başka bölümlere mevcut bursları ile yatay geçiş yapabilirler.

KÜLTÜR SPOR SANAT İNDİRİMİ:

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlarda, Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda derece almış ferdi ve takım sporcularına burs yönergesi çerçevesinde indirim sağlanır.

BURS VE İNDİRİMLERİN SONA ERME HALLERİ

Burs ve indirimler, aşağıdaki belirtilen hallerde sona erer:

 1. Burs almaya hak kazandıran durumun devam etmemesi,
 2. Öğrencinin normal öğrenim süresinde öğrenimini başarı ile tamamlayamaması,
 3. Bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,
 4. Tercih bursu alan öğrencilerin öğretim yılı sonunda genel not ortalamasının 2.00’ın altına düşmesi ve ikiden fazla (F), (IA), (NP) notlarının bulunması durumunda tercih bursu kesilir. Kayıt dondurma yapılan yarıyılda tercih bursu ödenmez.

**Detaylı Bilgi İçin: 444 0 413

*Burslar ve indirimler hakkında detaylı bilgiyi görmek için İstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönergesi’ni inceleyiniz. Burada yer alan bilgiler sadece özet şeklindedir.

**Yukarıda yer alan bütün burslar ve indirimler normal öğrenim süresi boyunca geçerlidir.

ÜCRETLER

 • ÜCRETLİ: 34.000,00 TL
 • %50 BURSLU: 17.000,00 TL
 • %25 BURSLU: 25.500,00 TL
 • %15 İTO İNDİRİMLİ: 28.900,00 TL
 • %50 BURSLU+%15 İTO İNDİRİMLİ: 14.450,00 TL
 • %25 BURSLU+%15 İTO İNDİRİMLİ: 21.675,00 TL

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Neden Tercih Edilmeli?

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencileri Neler Bekliyor?

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden Mezun Olunca İş İmkanları Nelerdir?