IV. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ – KONGRE BİLDİRİ ÇAĞRISI

Tca_2017_popup-731x1024

IV. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ – KONGRE BİLDİRİ ÇAĞRISI

Kadın konusunda yeni çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak, kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaları bir araya getirerek üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak, kadın literatüründeki mevcut eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak ve toplumsal cinsiyet adaleti kongre konu başlığının altında kadın ve aile konusuna dikkat çekmek üzere, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığında yürütülen, 8 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da “Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Boşanma” konulu bir kongre gerçekleştirilecektir.

Kongre, ülkemizde kadının toplumsal, akademik, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü konusuna toplumsal cinsiyet adaleti çerçevesinde “Boşanma” başlığında farklı bakış açıları getirilmesine alan açacaktır. Kongrede sunulacak bildirilerle; aile ve aile birliğinin bozulması durumunun tespiti ve çözüm önerilerine yönelik fikir alışverişlerine imkân verilerek bu konudaki bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinler arası bir tartışma platformunun oluşturulması, günümüzde aile birliğinin bozulmasına neden olan sorunların çözümüne yönelik yeni arayışların tartışılmasına zemin açılması, kadın ve ailenin desteklenmesi amacıyla yürütülen sosyal politikaların, yeni stratejilerin ve uygulamaların alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlanması beklenmektedir.

Kongreye katılım ücretsiz olup değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetleri 500-600 kelime arasında olmalıdır. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri kongre kitapçığında yer alacak, kabul edilen bildiri özetleri arasından seçilen ilk üç bildiri sahibine (çalışmalarını, istenen ölçülerde makaleye dönüştürmek şartıyla) ödül takdim edilecektir. Kongrede sunulan özgün bildirilerin KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanma olanağı bulunmaktadır. Yazarları tarafından tam metin olarak makale formatında sunulan bildiriler editöryal ve hakem değerlendirme süreçlerini başarılı şekilde tamamladıklarında kongre özel sayısında yayınlanacaktır.

Kongre Tarihi:  8 Mart 2018 Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi: 1 Ocak 2018 Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 9 Ocak 2018 Bildiri Tam Metinlerinin Teslim Tarihi: 23 Şubat 2018  (Tam metin en az 2500 kelimeden oluşmalıdır.)

Ödüller Birincilik Ödülü: 5.000 TL İkincilik Ödülü: 3.000 TL Üçüncülük Ödülü: 1.500 TL

Bildiri çağrısı; kadın çalışmaları, iktisat, hukuk, siyaset bilimi, sağlık, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, kültür, sanat ve iletişim gibi disiplinlerden katılımcılara açıktır.

Bildiri Konu Başlıkları

DEĞİŞEN AİLE YAPISI

 • Güçlü Aile Bağları ve Türkiye
 • Ailede Annelik/ Babalık Rolünün Değişimi ve Sorunları
 • Aile İçi İletişimde Değişim ve Değişimin Kaynakları
 • Aile Kurmak ve Aile Olmak
 • Evlilikte Eşlerin Hak ve Sorumlulukları
 • Evlilik Öncesi Eğitimin İmkânı
 • Evlilik ve İktidar İlişkisi

AİLENİN ÇÖZÜLMESİ VE BOŞANMA ÖNCESİ

 • Ailenin İşlevsizliği ve Boşanma
 • Boşanmayı Etkileyen Sosyo-Ekonomik Süreçler
 • Öfke Kontrolü ve Şiddet Düzeyleri
 • Kıskançlık
 • Sadakatsizlik
 • Boşanma Öncesi Aileye Desteğin İmkânı
 • Sosyal Medyanın Aile Birliğine Etkileri

BOŞANMA VE SONRASI

 • Boşanma Nedenleri ve Toplumsal Alt Yapı
 • Boşanma ve Kuşaklar Arası İlişkiler
 • Boşanma Sonrası Aile Dinamikleri
 • Ebeveynlik ve Boşanma
 • BoşanmanınBireyler Üzerindeki Etkileri (Kadın/Erkek/Çocuk)
 • Eşlerin Ailelerinin Boşanmaya Etkisi

BOŞANMA ÖNCESİ/SONRASI HUKUKİ SÜREÇLER

 • Hukuki Düzenlemeler: Nafaka, Velayet ve Ortak Mal Rejimi
 • Arabuluculuk Kurumu ve Yapısı
 • 6284 Numaralı Kanun ve Uygulanması
 • Velayet, Velayetin Ortak Kullanılması
 • İslam Hukukunda Boşanma, Velayet ve Nafaka
 • Boşanma Süresi ve Nafaka
 • Boşanmada ve Sonrasında Çocuğun Hukukunun Korunması

BOŞANMA SONRASI İÇİN SİYASİ VE HUKUKİ ÖNERİLER

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde gönderilmelidir.
 • Bildiri özetleri, Times New Roman fontu ile 1,5 satır aralığı kullanılarak 12 punto ile yazılmalı, 500-600 kelime aralığında olmalıdır. Anahtar kelimeler (keywords) 5 kelimeyi geçmemelidir.
 • Kullanılan şekil ve tablolar bildiri özetinin ekinde ayrı olarak gönderilmelidir.
 • Türk Dil Kurumu’nun imlâ kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe’de alışılmamış sözcüklerin metin içerisinde kullanımı zorunlu ise, kelimenin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
 • Başlık en fazla 10-12 kelimeden oluşmalı, Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır.
 • Başlık altında yazarların adı ve soyadı, unvanı ve çalıştığı kurum yer almalıdır.
 • Bildiri özetinde yer alan, yararlanılan tüm kaynaklar ayrı bir sayfadan başlayarak alfabetik sırada Kaynaklar başlığı altında “Yazar Soyadı, Adı (Yayın Yılı) Kitap İsmi (italik harflerle) veya Makale İsmi, Dergi Adı (italik harflerle) Basım Yeri: Basımevi, dergide yer aldığı sayfa numaraları” sırası ile verilmelidir. Kitap isimleri italik harflerle, makale isimleri normal harflerle, dergi adı italik olarak yazılmalıdır. Ayrıca yayımlanmamış kaynaklardan yapılan alıntılar da tam olarak anlaşılacak şekilde kullanılmalıdır.
 • Burada değinilmeyen konular için APA yazım şartlarına başvurulabilir. Kaynak: Amerikan Psikoloji Derneği (2015). APA Publication Manual Yazım Kılavuzu. (10.bs.). Türkiye, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Bildiri özeti yazım kurallarına uymayan metinler, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilir.
 • Bildiri özetleri kademkongre2018@kadem.org.tr adresine e-posta aracılığı ile gönderilecektir. Bildirileri özetlerinin en son 1 Ocak 2018 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Katılımcılara en geç 9 Ocak 2018 tarihi itibarı ile bildirilerinin kabul/ret durumları bildirilecektir.

 Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Nurgün Oktik (Kongre Başkanı)

Prof. Dr. Nurgül Keser

Prof. Dr. Yücel Oğurlu

Prof. Dr. Oya Dağlar Macar

Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz

Doç. Dr. Elif Hobikoğlu

Doç. Dr. Fatma Ayanoğlu

Doç. Dr. Fatih Aysan

Doç. Dr. Özgür Sarı

Yrd. Doç. Dr. Şule Albayrak

Yrd. Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu

Yrd. Doç. Dr. Ebru Şensöz Malkoç

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış

Dr. Esra Albayrak

Kongre Organizasyon Komitesi

Meryem İlayda Atlas (Komite Başkanı)

Betül Altınsoy Yanılmaz

Hande Yücel

Güllü Sonakalan

http://kadinarastirmalari.kadem.org.tr/iv-toplumsal-cinsiyet-adaleti-kongresi-kongre-bildiri-cagrisi/

Ally For Future Genç Kadın Liderlik Eğitim Programı

Genc_Kadin_Lider_Slider

06 Kasım 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İslam İşbirliği Teşkilatı İstişari Kadın Konseyi desteğiyle düzenlenen ‘’Ally For Future Genç Kadın Liderlik Eğitim Programı’’  2-11 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’da gerçekleşiyor.

On gün sürecek Ally For Future Genç Kadın Liderlik Eğitim Programı’na, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ve gözlemci statüsünde olan 50 farklı ülkeden 60 kişi katılım sağlarken, program içinde gerçekleşen oturumlara da yerli yabancı birçok davetli katılıyor.

Ally For Future Genç Kadın Liderlik Eğitim Programı’nda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, başkanlığını Dr. Esra Albayrak’ın yürüttüğü İİT Kadın Konseyi’nin dünyadaki Müslüman kadınlar için yeni bir umut ve önemli bir platform olduğunu söyledi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü  Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, programın dördüncü günü yapılan “Cinsiyet Eşitliği ve Adaleti” oturumuna katılarak toplumsal cinsiyet adaletini anlattı. Aydın, cinsiyet eşitliği kavramı yerine, eşitliği reddetmeyen, onu da içine alan fakat eşitlik üstü bir anlayış olan toplumsal cinsiyet adaleti kavramını getirdiklerini belirtti. Aydın, tüm Müslüman kadınların güçlü olmak zorunda olduğunu ve o gücün zaten içimizde var olduğunu vurguladı.

Aydın: Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi hayata etkin katılımı artık demokratik haklar ve sosyal adaletin bir gereğidir. Bu gereğin yansıması olarak kadınların fırsat eşitliğine dayalı eğitim olanaklarına ulaşması, ekonomik anlamda güçlenmeleri, devlet mekanizmalarında yer almaları hem onların toplumsal statüsünün yükselmesine hem de ailenin ve toplumunun her anlamda kalkınmasına katkı sunmaktadır. Kadınların sosyo-ekonomik ve siyasal alanlara dengeleyici aktörler olarak katılımı aynı zamanda toplumsal denge ve uyumun, işbirliğinin ve refahın tesisi için mühimdir.

Aydın: Cinsiyet eşitliği cinsler arasında salt bir eşitlik algısı üzerinden ilerlerken, toplumsal cinsiyet adaleti ise bizlere kadın ve erkek arasında dengeyi, hakkaniyetli yaklaşımı ve daha adil bir sistemi sunuyor. Eşitlik çoğu zaman kadının toplumsal hayatta karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm bulmakta yeterli olmamaktadır. Kadının fıtratını görmezden gelerek kadın ve erkeği eşitleyici bir politika kurgusu yapmak biz kadınları daha da dezavantajlı bir konuma sokmaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen #AllyforFuture Genç Kadın Liderlik Eğitim Programı’nın “Cinsiyet Eşitliği ve Adaleti” oturumu çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.

IMG_20171108_133822            IMG_20171108_133844

Ankara’da “Karar Alma Mekanizmalarında Kadın” Temalı Sempozyum Düzenlendi

Kefek_Slider

2 Kasım 2017, Ankara

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), 8. Kuruluş Yıl Dönümü sebebiyle Ankara’da Farkındalık Ödülleri Töreni, “Karar Alma Mekanizmalarında Kadın” temalı bir sempozyum düzenledi.

KEFEK, kuruluşundan bugüne kadar kısa süre zarfında çok yoğun bir çalışma temposu içinde kadın erkek fırsat eşitliğine ilişkin uygulamaların incelenmesi, denetlenmesi, ulusal ve uluslararası gelişmelerin izlenmesinin yanı sıra hak ihlalleri ve kadına yönelik her türlü ayrımcılık, şiddet v.b. konularda ilgili başvuruları incelemekte ve gerekli görüldüğü hallerde de ilgili mercileri uyarmaktadır. Komisyon birden fazla yetki ile donatılmıştır. Şöyle ki, hem yasama yani kanun teklif ve tasarılarını inceleme yetkisine hem de vatandaş dilekçe ve şikayetleri alıp, ilgili kuruluşları uyarma yetkisine ve  toplumsal sorunları inceleme, toplumu bilgilendirme,  bilinçlendirme çalışmaları, ulusal ve uluslararası toplantı, panel, sempozyum yapma yetkisine de sahiptir.

Ödül töreni ve sempozyuma; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TBMM Başkanvekili Ahmet AYDIN, KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü  Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, KEFEK üyesi Milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Direktör Vekili Alia El Yassir, yabancı temsilciler, üniversiteler ve birçok seçkin davetli katıldı.

“Karar Alma Mekanizmalarında Kadın” temalı sempozyumda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadınların karar alma mekanizmalarında yer bulması için tedbir almaya devam edeceklerini söyleyerek, kadınlara verilen desteğin Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Sempozyuma katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da konuşmasında karar alma mekanizmaları başta olmak üzere, toplumun her kademesinde kadın etkinliğini artırmak ve fırsat eşitliği sağlamak için çalıştıklarını vurguladı.
sare hoca kefek “Kadın Olarak Birbirimize Destek Olmamız Gerekiyor”

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, “Karar Alma Mekanizmalarında Kadın” temalı sempozyum programında “Karar Alma Mekanizmalarında Kadın: Özel Sektör” konusunu anlattı. Aydın, ülkemizdeki kadın istihdamı ve konuyla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirerek, kadınların kamusal alanda sürekli çarparak geri adım atmak durumunda kaldıkları “Cam Tavan” sendromundan da bahsetti. Aydın: “Cam tavanı kırmak istemeyenler en başta kadınlar. Bu isteksizliğimizi yok etmemiz kadın olarak birbirimize destek olmamız gerekiyor. Üst düzey yöneticilikle ilgili kadın olarak ne kadar istekli olup karar mekanizmalarında yer alırsak o kadar çok kadınların hayatını olumlu yönde etkileriz.”
turkiyede_cam_tavan_sendromu_slider
http://kadem.org.tr/wp-content/uploads/2014/05/kadem_tcts_kitap.pdf