IV. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİNE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER AÇIKLANDI

KADEM_UTCA_Kongresi_4_popup

IV.Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Kabul Edilen Bildirilerin Listesi

Sorumlu Yazar/Ad Soyad Bildiri Başlığı
Abdullah Aydoğan Osmanlı Toplumunda Kadına Yönelik Sözlü Şiddet Sonucu Tefrik ile Boşanma: Maraş Örneği
Aysel Özdemir,
Yrd. Doç. Funda Budak,
Abdurrezzak Gültekin
Boşanmanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri
Psk. Büşra Kahraman
Psk. Sümeyra Gemici
Psi. Dan. Tevhide Kahraman
İlk ve Ortaöğretim Düzeyindeki Çocukların Ebeveyn Kabul-Red Algısının Çocuğun Velayet Durumuna Göre Karşılaştırılması
Canan Tatar İslam Hukukundaki Hidâne Müessesinin Günümüz Uygulaması İle Mukâyesesi
Ejder Okumuş Boşanma ve Din
Doç. Dr. Cihad Demirli,
Elif Kurtulmuş
Eşler Arasındaki Psikolojik Şiddetin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi
Elif Sarıca Darol
Betül Karapınar
Alperen Karapınar
Boşanmış Kadınların Stres Temelli Hastalıklar Özelinde Mukayeseli ve İstatistiksel Analizi
Esra Narin İslam Aile Hukukunda Velayet
Ar.Gör. Fatih Düğmeci
Ar. Gör. Esin Gürsel
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Hususunda Devletin Özen Yükümlülüğü
Fatma Baynal Evlenme Deneyimleri ile Boşanma Süreci ilişkilerinde Dindarlık Faktörü
Gülcan Çetinkaya
Prof. Dr. Nalan Yetim
Boşanma Sürecinde Kadının Mağduriyetinin Farklı Görünümleri: Mersin Örneği
Gülderen Durna Dini İçerikli Radyolarda Aile Kavramına Bakış
Yrd. Doç. Dr. Halise Kader Zengin Cumhuriyet Nesline “Aile Olmayı” Nasıl Öğrettik? (Din Dersleri Örnekleminde)
Yrd. Doç. Dr. Handan Karakaya Toplumsal Cinsiyet, Bağlamında Boşanma/Boşanma Süreci ve Kadın
Arş. Gör. Hilal Yazıcı Bazı Hakların Korunması Açısından Boşanma Davalarında Arabuluculuk: Beklenti, Endişe ve Öneriler
İlknur Aydın Avcı
Ayşe Çal
Kanser sonrası süreçte eş ilişkilerindeki değişim
Dr. İrfan Barut Türkiye’de Boşanmalara Yol Açan Sosyo-Ekonomik Süreçler Ve ‘Boşanma Yetimi’ Çocuklar Üzerine Disiplinlerarası Bir Yaklaşım
Yrd. Doç .Dr. Mahmut Kaya İki Hukuk Arasında Arafta: Boşanamayan Suriyeli Mülteciler
Arş. Gör. Meltem Yavuz
Arş. Gör. Meltem Akça
Aile-İş Çatışması, Stres, Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler: Medeni Duruma Göre Farklılıkların İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Selim Pullu
Merve Altınbaş
Fatma KAVAS
Otizm: Boşanmalardaki Etkisi ve Oranı
Prof. Dr. Mustafa Çevik Biyolojik Cinsiyet Eşitliği, Postgenderizm Ve Ailenin Geleceği
Yrd. Doç. Dr. Nergis Dama 2002-2017 Döneminde Türkiye ve Avrupa Ülkelerindeki Boşanma Olaylarının Sosyoekonomik Nedenlerinin Karşılaştırmalı Analizi
Ömer Faruk Takım İslam Hukukunda Boşanma, Velayet Ve Nafaka
Yrd. Doç. Dr. Özge Apiş Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Boşanma Sebebinin 5237 Sayılı TCK Bakımından Anlamı Ve Eşler Arasında Uzlaşma Kurumunun Uygulanabilirliği
Öğr. Gör. Selda Karadeniz Özbek
Prof. Dr. Melek Kalkan
Boşanma Sonrası Psikolojik Destek: Bir Model Önerisi
Prof. Dr. Seldağ Güneş Peschke Dijital Boşanmaya İlişkin Yeni Düzenlemeler: Farklı Ülke Uygulamaları
Zuhal  Yeşilova
Semin Oğurtan
Emine Taşoluk
Boşanma Sonrası Duygu Ve Davranış Eğilimleri
Doç. Dr. Şebnem Köşer Akçapar Değişen Toplumuzda Boşanma Süreçlerinde Kadın ve Yeniden Evlilikler Olgusuna Sosyolojik Bir Bakış
Yrd. Doç. Dr. Tebrike Kaya Luhmann’ın Sistem Teorisinde İletişim Mecrası Olarak Aşk: Evlenme-Boşanma Sürecinde Aşkın Rolü
Yasemin Kaygas
Gülhan Dinç
Özel Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Boşanmış Annelerin Boşanmaya İlişkin Yaşantılarının İncelenmesi
Zekiye Demir Aile Hayatı Ve Boşanma Nedenleriyle İlgili Diyanet’e Yöneltilen Sorular
Ceren Kaya Boşanma Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Çözüm Yolu
Murat Yılmaz Türkiye’de Din ve Çocuk Sahibi Olma Değerleri

 

İNOVASYONDA KADIN TEMALI “PROJE UYGULAMA EĞİTİMİ”

IMG-20180105-WA0017

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)  işbirliği ile ‘İnovasyonda Kadın’ temalı “Proje Uygulama Eğitimi” 5-6 Ocak 2018 tarihlerinde İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kadın girişimcilerin edindikleri deneyimleri ve geliştirdikleri iş fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olma hedefiyle düzenlenen eğitim, İstanbul Kalkınma Enstitüsü (İSTKE) Eğitmenleri tarafından verildi.

Eğitimin ilk gününde Emre Dalkılıç “ Yeni Nesil ve İş Modelleri” sunumunda değişen dünyada ilerlemek için değişime ayak uydurmak gerektiğini vurguları. Dalkılıç; iş dünyasında iletişimin ve networkün ne kadar çok önemli olduğunu, bizi rakiplerimizden birkaç adım ileriye götürdüğünü belirtti.

Eğimin ikinci gününde Emrah Ceylan ise ‘Girişimcilik ve Finansman’ başlıklı sunumunda iş kurma sürecinde olan katılımcıların fikirlerini hayata geçirirken karşılaşılabilecekleri muhtemel finansal süreçler ve risk alanları hakkında önemli bilgiler verdi. Ceylan; iş kurma sürecinde ve girişimcilikte endişe ve kaynakların kullanılmamasının  fırsatları yakalamada engel olacağını dile getirdi. Doğru finans yönetimi ve Pazar analizinin yapılmasının bizlere sunacağı fırsatlar üzerinde durdu.

Fikir aşamasındaki projelerin hayata geçirilmesinde dönemin  talep ve ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılması gerektiğine ve fikirlerin yaşanılan dönem ve mekanda bir karşılığının olmasının oldukça önemli olduğuna dikkat çekilen iki günlük Proje Uygulama Eğitimi hatıra fotoğrafları ile son buldu.

0J1A8482      0J1A8483             IMG-20180106-WA0009      IMG-20180106-WA0015

IV. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ-BOŞANMA

DR5JAi8W4AAt65Y

IV. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ – KONGRE BİLDİRİ ÇAĞRISI

Kadın konusunda yeni çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak, kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaları bir araya getirerek üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak, kadın literatüründeki mevcut eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak ve toplumsal cinsiyet adaleti kongre konu başlığının altında kadın ve aile konusuna dikkat çekmek üzere, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığında yürütülen, 8 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da “Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Boşanma” konulu bir kongre gerçekleştirilecektir.

Kongre, ülkemizde kadının toplumsal, akademik, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü konusuna toplumsal cinsiyet adaleti çerçevesinde “Boşanma” başlığında farklı bakış açıları getirilmesine alan açacaktır. Kongrede sunulacak bildirilerle; aile ve aile birliğinin bozulması durumunun tespiti ve çözüm önerilerine yönelik fikir alışverişlerine imkân verilerek bu konudaki bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinler arası bir tartışma platformunun oluşturulması, günümüzde aile birliğinin bozulmasına neden olan sorunların çözümüne yönelik yeni arayışların tartışılmasına zemin açılması, kadın ve ailenin desteklenmesi amacıyla yürütülen sosyal politikaların, yeni stratejilerin ve uygulamaların alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlanması beklenmektedir.

Kongreye katılım ücretsiz olup değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetleri 500-600 kelime arasında olmalıdır. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri kongre kitapçığında yer alacak, kabul edilen bildiri özetleri arasından seçilen ilk üç bildiri sahibine (çalışmalarını, istenen ölçülerde makaleye dönüştürmek şartıyla) ödül takdim edilecektir. Kongrede sunulan özgün bildirilerin KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanma olanağı bulunmaktadır. Yazarları tarafından tam metin olarak makale formatında sunulan bildiriler editöryal ve hakem değerlendirme süreçlerini başarılı şekilde tamamladıklarında kongre özel sayısında yayınlanacaktır.

Kongre Tarihi:  8 Mart 2018 Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi: 1 Ocak 2018 Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 9 Ocak 2018 Bildiri Tam Metinlerinin Teslim Tarihi: 23 Şubat 2018  (Tam metin en az 2500 kelimeden oluşmalıdır.)

Ödüller Birincilik Ödülü: 5.000 TL İkincilik Ödülü: 3.000 TL Üçüncülük Ödülü: 1.500 TL

Bildiri çağrısı; kadın çalışmaları, iktisat, hukuk, siyaset bilimi, sağlık, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, kültür, sanat ve iletişim gibi disiplinlerden katılımcılara açıktır.

Bildiri Konu Başlıkları

DEĞİŞEN AİLE YAPISI

 • Güçlü Aile Bağları ve Türkiye
 • Ailede Annelik/ Babalık Rolünün Değişimi ve Sorunları
 • Aile İçi İletişimde Değişim ve Değişimin Kaynakları
 • Aile Kurmak ve Aile Olmak
 • Evlilikte Eşlerin Hak ve Sorumlulukları
 • Evlilik Öncesi Eğitimin İmkânı
 • Evlilik ve İktidar İlişkisi

AİLENİN ÇÖZÜLMESİ VE BOŞANMA ÖNCESİ

 • Ailenin İşlevsizliği ve Boşanma
 • Boşanmayı Etkileyen Sosyo-Ekonomik Süreçler
 • Öfke Kontrolü ve Şiddet Düzeyleri
 • Kıskançlık
 • Sadakatsizlik
 • Boşanma Öncesi Aileye Desteğin İmkânı
 • Sosyal Medyanın Aile Birliğine Etkileri

BOŞANMA VE SONRASI

 • Boşanma Nedenleri ve Toplumsal Alt Yapı
 • Boşanma ve Kuşaklar Arası İlişkiler
 • Boşanma Sonrası Aile Dinamikleri
 • Ebeveynlik ve Boşanma
 • BoşanmanınBireyler Üzerindeki Etkileri (Kadın/Erkek/Çocuk)
 • Eşlerin Ailelerinin Boşanmaya Etkisi

BOŞANMA ÖNCESİ/SONRASI HUKUKİ SÜREÇLER

 • Hukuki Düzenlemeler: Nafaka, Velayet ve Ortak Mal Rejimi
 • Arabuluculuk Kurumu ve Yapısı
 • 6284 Numaralı Kanun ve Uygulanması
 • Velayet, Velayetin Ortak Kullanılması
 • İslam Hukukunda Boşanma, Velayet ve Nafaka
 • Boşanma Süresi ve Nafaka
 • Boşanmada ve Sonrasında Çocuğun Hukukunun Korunması

BOŞANMA SONRASI İÇİN SİYASİ VE HUKUKİ ÖNERİLER

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde gönderilmelidir.
 • Bildiri özetleri, Times New Roman fontu ile 1,5 satır aralığı kullanılarak 12 punto ile yazılmalı, 500-600 kelime aralığında olmalıdır. Anahtar kelimeler (keywords) 5 kelimeyi geçmemelidir.
 • Kullanılan şekil ve tablolar bildiri özetinin ekinde ayrı olarak gönderilmelidir.
 • Türk Dil Kurumu’nun imlâ kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe’de alışılmamış sözcüklerin metin içerisinde kullanımı zorunlu ise, kelimenin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
 • Başlık en fazla 10-12 kelimeden oluşmalı, Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır.
 • Başlık altında yazarların adı ve soyadı, unvanı ve çalıştığı kurum yer almalıdır.
 • Bildiri özetinde yer alan, yararlanılan tüm kaynaklar ayrı bir sayfadan başlayarak alfabetik sırada Kaynaklar başlığı altında “Yazar Soyadı, Adı (Yayın Yılı) Kitap İsmi (italik harflerle) veya Makale İsmi, Dergi Adı (italik harflerle) Basım Yeri: Basımevi, dergide yer aldığı sayfa numaraları” sırası ile verilmelidir. Kitap isimleri italik harflerle, makale isimleri normal harflerle, dergi adı italik olarak yazılmalıdır. Ayrıca yayımlanmamış kaynaklardan yapılan alıntılar da tam olarak anlaşılacak şekilde kullanılmalıdır.
 • Burada değinilmeyen konular için APA yazım şartlarına başvurulabilir. Kaynak: Amerikan Psikoloji Derneği (2015). APA Publication Manual Yazım Kılavuzu. (10.bs.). Türkiye, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Bildiri özeti yazım kurallarına uymayan metinler, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilir.
 • Bildiri özetleri kademkongre2018@kadem.org.tr adresine e-posta aracılığı ile gönderilecektir. Bildirileri özetlerinin en son 1 Ocak 2018 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Katılımcılara en geç 9 Ocak 2018 tarihi itibarı ile bildirilerinin kabul/ret durumları bildirilecektir.

 Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Nurgün Oktik (Kongre Başkanı)

Prof. Dr. Nurgül Keser

Prof. Dr. Yücel Oğurlu

Prof. Dr. Oya Dağlar Macar

Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz

Doç. Dr. Elif Hobikoğlu

Doç. Dr. Fatma Ayanoğlu

Doç. Dr. Fatih Aysan

Doç. Dr. Özgür Sarı

Yrd. Doç. Dr. Şule Albayrak

Yrd. Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu

Yrd. Doç. Dr. Ebru Şensöz Malkoç

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış

Dr. Esra Albayrak

Kongre Organizasyon Komitesi

Meryem İlayda Atlas (Komite Başkanı)

Betül Altınsoy Yanılmaz

Hande Yücel

Güllü Sonakalan

http://kadinarastirmalari.kadem.org.tr/iv-toplumsal-cinsiyet-adaleti-kongresi-kongre-bildiri-cagrisi/