KADIN-20 ZİRVESİ İSTANBUL’DA YAPILDI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama Araştırma Merkezi Başkanı ve Kadın 20 İcra Kurulu Üyesi, E. Sare Aydın Yılmaz G-20 (Grup 20)’ nin bir açılım grubu olan ve bu yıl ilk defa Türkiye dönem başkanlığında düzenlenen Women 20 (Kadın 20) Zirvesi’ ne katıldı.

G-20 Küresel kalkınmayı arttırmak, dünya genelinde sunulan yaşam standartlarını yükseltmek ve nitelikli iş imkânları sağlamak hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren bir oluşumdur. G-20’nin  yeni bir açılım grubu olan Kadın 20, Türkiye’nin çabalarıyla ilk defa bu yıl Türkiye ev sahipliğinde düzenlendi.

IMG_1736

 

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen Woman 20,  G-20 ülkelerinden gelen temsilciler ile; iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyasından önemli isimler katılım gösterdi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Erdoğan, Kadın 20 grubunun kapsayıcı ekonominin sağlanmasındaki önemine vurgu yaptı. Erdoğan, kadınların işgücüne katılmasını, ihtiyacımız olan büyümeyi elde etmede en önemli imkân olarak ifade ederken, kadınların çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve eğitim-öğretimlerinin geliştirilmesine olan ihtiyaca da dikkat çekti. G20 ülkelerinin geçen yıl aldığı ‘dünya genelinde kadın ve erkek istihdamı arasındaki farkı 2025 yılına kadar %25 oranında azaltma hedefini Türkiye’nin kesin bir şekilde benimsediğini ifade eden Erdoğan bu hedefe ulaşmanın 10 yıl içerisinde tüm dünyada 100 Milyon kadını iş gücüne kazandırmak anlamına geldiğini vurguladı.

YSNN8118

Açılış konuşmalarının ardından devam eden programda Kadın 20 ülke temsilcileri, panel konuşmacıları ve dünya genelinden izleyicilerin katıldığı kapalı oturumlarda Kadın 20’nin öne çıkaracağı maddeler tartışıldı. İki gün boyunca devam Zirvedeki oturum başlıkları; ‘Küresel Kadın Ağları’, ‘Eğitim, İstihdam ve Girişimcilik Yoluyla Kadının Ekonomik Olarak Güçlendirilmesi’, ‘Sosyal Güvenlik Yoluyla Yaşam-İş Dengesinin Sağlanması’, ‘Kadının Güçlendirilmesinin İzlenmesi’, ‘Kamu ve Özel Sektörde Kadının Liderliği, Kadınların Finansman ve Üretim Araçlarına Erişimi’, ‘İşyerinde Ayrımcılığın Önlenmesi, Çalışanların Haklarının Uygulanması ve Eşit Fırsatların Desteklenmesi’, ‘Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Büyüme Konularında Kadının Liderliği’, ‘Kadın KOBİ’lerinin desteklenmesi ve İnovasyon’ oldu. Uzun süren değerlendirmeler ve tartışmalar sonucunda oluşturulan sonuç bildirgesi ise Kasım ayında gerçekleştirilecek G20 Liderler zirvesinde dünya liderlerine sunulacak.

YSBB9132

 

KADIN VE SİYASET SEMPOZYUMU

KADIN VE SİYASET SEMPOZYUMU

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Avrupa Birliği ve Türkiye destekleriyle yürütülen “AB-Türkiye Siyasette Kadın Sivil Ağı Projesi” kapsamında Kadın ve Siyaset konulu Sempozyum, 30 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü’nde gerçekleştirilmiştir. 

kadın sempozyum

 

Sempozyuma AB Bakanı Volkan Bozkır, AK Parti İstanbul Milletvekili Nimet Baş, Brüksel Milletvekili Mahinur Özdemir, Avrupa’da faaliyet gösteren 14 STK temsilcisi, çok sayıda akademisyen ve dinleyici katılım göstermiştir. Proje Fransa’dan Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) ile Belçika’dan Avrupalı Müslüman Gençlik ve Öğrenci Birliği (FEMYSO) ortaklığında gerçekleştirilmektedir.

Sempozyumda kadının kamusal ve siyasal alana katılımının önünde engel teşkil den faktörlerin yanı sıra, siyasal alana katılımını artırma yönünde geliştirilebilecek stratejiler ve metotlar üzerine tartışılmıştır.

kadın sempozyum2

TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ

TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın Araştırma Merkezi ve KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) işbirliğiyle düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, adalet bakanı Bekir Bozdağ ve çeşitli alanlarda çalışan değerli akademisyenlerin katılımıyla 6 Mart 2015 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü’nde gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen bu kongre ile toplumsal cinsiyet adaletinin kavramsal çerçevesi geniş çapta ele alınmış ve günümüze kadar toplumsal cinsiyet alanında yapılmış olan çalışmalardaki eksikliklerin tespit edilmesi ve tamamlanması için alanında uzman kişilerle bir araya gelinerek fikir alışverişinde bulunulmuştur.

toplumsal cinsiyet adaleti2

Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, eş zamanlı oturumlarla toplam on sekiz bildiri ile tamamlanmıştır. Kongre kapsamında sunulan bildirilerle ülkemizde kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik alanlardaki konumu ve statüsü konusuna, kadın çalışmaları alanında yeni bir kavram olan “toplumsal cinsiyet adaleti” kavramı çerçevesinde farklı bakış açıları getirilmesi hedeflenmiştir. Kongrede toplumsal cinsiyet adaletinin kavramsal çerçevesini ortaya koyan bildirilerle birlikte, bu kavramın medya, kültür, dini yaşam, eğitim- öğretim, siyaset ve çalışma hayatındaki yansımalarını inceleyen bildirilere de yer verilmiştir.

toplumsal cinsiyet adaleti3

“Toplumsal cinsiyet eşitliği” ile “toplumsal cinsiyet adaleti” kavramları, genellikle birbirlerinin yerine kullanılan kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Eşitlik kavramı ile ekonomide, siyasette ve kamu yönetiminde insanların cinsiyetinden dolayı herhangi bir ayrıma tabi tutulmaması gerektiği ifade edilirken, adalet kavramı ise kadın ve erkeğin farklı ihtiyaç ve güç yapısına sahip olduğu gerçeğine dayanarak onların toplumsal hayatın kazançlarını ve yükümlülüklerini adaletli bir biçimde paylaşmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla bu iki kavram birbirlerini yanlışlayan değil, aksine birbirini tamamlayan kavramlardır.

toplumsal cinsiyet adaleti

Düzenlediğimiz bu kongre ile biz, “toplumsal cinsiyet eşitliği” ile “toplumsal cinsiyet adaleti” kavramlarının aralarındaki farkı ortaya koymayı ve kadın sorunlarına toplumsal cinsiyet adaleti kavramı ile farklı bakış açıları getirmeyi hedefledik.

toplumsal cinsiyet adaleti4

Kongre sonunda bildiri sunan katılımcılar plaketle, ilk üçe giren katılımcılar ise para ödülü ile ödüllendirilmiştir. Birinciye 5000 TL, ikinciye 3000 TL, üçüncüye ise 1500 TL para ödülü verilmiştir.

toplumsal cinsiyet adaleti5

YEREL YÖNETİMLER SERTİFİKA PROGRAMI

YEREL YÖNETİMLER SERTİFİKA PROGRAMI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi’nin KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) ve Marmara Belediyeler Birliği işbirliği ile düzenlediği “Yerel Yönetimler Sertifika Programı” 28 Eylül 2013 tarihinde başlamış, her Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenen eğitimlerle 10 Kasım 2013 tarihinde tamamlanmıştır.

yerel yönetimler

Kadınların siyaset hayatına aktif bir şekilde katılmalarını sağlamak ve yerel yönetimlere aday olmak isteyen ve belediyeciliğe ilgi duyan kadınların donanımlarını artırmak amacıyla düzenlenen eğitimler kapsamında, toplam 69 kadın katılımcı sertifika almaya hak kazanmıştır.

KENT YOKSULLUĞU VE AİLE DOSTU KALKINMA STRATEJİLERİ KONFERANSI

KENT YOKSULLUĞU VE AİLE DOSTU KALKINMA STRATEJİLERİ KONFERANSI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi’nin KADEM (Kadın ve Demokrasi Merkezi) ile birlikte düzenlediği “Kent Yoksulluğu ve Aile Dostu Kalkınma Stratejileri” konferansı, 25 Ocak 2014 tarihinde, akademisyenler, yazarlar, kanaat önderleri, sanatçılar ve çeşitli belediyelerin katılımı ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Kampüsü İsmail Özarslan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Konferans ile kent yoksulluğunun nedenleri ve bu konuya yönelik stratejilerin tartışılması, yoksulluk içindeki insanlara ulaşmayı sağlayacak bir kentsel dönüşüm için yeni ve etkili stratejiler ortaya konulması hedeflenmiştir.

kent yoksulluğu

Son yıllarda kadın ve aile gibi konuların yoksullukla ilişkisi, kalkınma literatürünün dışında kalmıştır. Kentsel dönüşüm programları, şehirleşmenin genellikle fiziki yönlerine odaklanmıştır. Hâlbuki kent yoksulluğu konusunda kadın ve aileyi de içerisine alacak bir anlayışın geliştirilmesi oldukça önemlidir. Zira kadınlar ve erkekler yoksulluğu farklı şekilde deneyimlemekte ve bu durum da yoksulluğa farklı şekillerde tepki vermeleri sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla yoksulluk meselesiyle ilgili gerek özel gerekse kurumsal düzeyde etkili önlemler alabilmek için, kadın ve ailenin yoksulluk kapsamında yaşadığı problemlerin daha iyi anlaşılması gerekmektedir.

kent yoksulluğu2