APPLICATION TO GRADUATE PROGRAMS

2017-2018 Academic Year Spring Term International Student Applications to Graduate Programs

ENGLISH PROFICIENCY EXAM FOR 2017-2018 MA/PhD APPLICANTS WILL TAKE PLACE on 13th FEBRUARY between 10.00-12.00 am. IN SUTLUCE CAMPUS CLASS NO.E 503
STUDENTS SHOULD BE IN THE UNIVERSITY LATEST 9.45 am.

2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programlara Uluslararası Öğrenci Başvuruları

For Application to the Master Degree Programs, click here

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru için lütfen tıklayınız

For Application to the PhD Programs, click here

Doktora Programlarına Başvuru için lütfen tıklayınız

 

For access to the Online Application System, click here

Online Başvuru Sistemine Giriş için tıklayınız

For Online Application Manual, click here

da açıklanacaktır.)

Online Başvuru Kullanım Kılavuzu için tıklayınız  

2017-2018 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULU KESİN KAYITTA GEREKLİ BELGELER

 1. a) Yüksek Lisans için, lisans diplomasının noter onaylı veya yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış Türkçe veya İngilizce çevirisinin sureti,
 2. b) Doktora için, lisans ve tezli yüksek lisans diplomalarının noter veya yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış Türkçe veya İngilizce çevirisinin sureti,
 3. a) Yüksek Lisans için, lisans transkripti veya alınan derslerin ve notların dökümünü gösteren belgenin noter veya yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış Türkçe ve ya İngilizce sureti,b) Doktora için, lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin veya alınan derslerin ve notların dökümünü gösteren belgenin noter veya yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış Türkçe veya İngilizce çevirisinin sureti,
 4. Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik veya eşdeğerlilik belgesinin noter veya yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış sureti,
 5. Tezli yüksek lisans ve tüm doktora programları için, ilgili puan türünde geçerliliği olan ALES, GRE veya GMAT sınavlarından birinin sonuç belgesi (Bu belgelerde alt sınır aranmaz),
 6.  Türkçe eğitim veren lisansüstü programlara başvuru için adayın; programları izleyebilecek düzeyde Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir B2 ve üzeri düzeyde sınav sonuç belgesinin (TÖMER, UTS veya eşdeğerliliği tanınan diğer Türkçe dil sınavları) sureti,
 7. Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfalarının, varsa vize sayfalarının noter onaylı sureti. Varsa İkamet Tezkeresinin aslı veya noter onaylı sureti
 8. a) İngilizce eğitim veren yüksek lisans programlarına kesin kayıt için İngilizce YDS/ÜDS/KPDS sınavlarından en az 50 puan veya geçerliliği olan en az TOEFL-IBT: 60, CAE: C, CPE: C ve PEARSON PTE: 50 puan alındığını gösteren belgenin aslı veya noter veya yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış sureti 8. b) Doktora programlarına kesin kayıt için İngilizce YDS/ÜDS/KPDS sınavlarından en az 60 puan veya geçerliliği olan en az TOEFL_IBT: 72, CAE: C, CPE: C ve PEARSON PTE: 55 puan alındığını gösteren belgenin aslı veya noter veya yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış sureti
 9. 3 (Üç) adet vesikalık fotoğraf

LIST OF THE REQUIRED DOCUMENTS FOR THE REGISTRATION OF THE INTERNATIONAL CANDIDATES TO THE GRADUATE PROGRAMS IN THE ACADEMIC YEAR 2017-2018

 1. a) For Master Degree Programs: The notarized copy of the undergraduate diploma
 2. b) For PhD Programs: The notarized copy of the Bachelor Degree and Master Degree diploma
 3. a) For Master Degree Programs: The notarized copy of the undergraduate transcript b) For PhD Programs: The notarized copy of the Bachelor Degree and Master Degree transcripts

 

IMPORTANT NOTICE: If the document is issued in English in its original version, the notarization is enough; however, if the document is issued in the languages apart from Turkish or English, it must be translated into Turkish or English and notarized. The notarized documents must also be approved by the Turkish Embassies of the related countries if the document is notarized abroad Turkey.

4- The proof of recognition issued by the Higher Education Council in Turkey for the diplomas awarded in the countries other than TurkeyThe score report of ALES, GRE or GMAT

5-For the graduate programs in Turkish: A valid Turkish Language Certificate, min. score of B2 (TÖMER, UTS, etc.),

6-The notarized copy of the passport pages showing the credentials and the visa page related to the residence in Turkey (if available)

7-Original copy of the residence permit or its notarized copy

8-a) For Master Degree Programs in English: Original copy of the score report of one of the following tests:

YDS/ÜDS/KPDS: 50 / TOEFL- IBT: 60 / CAE: C / CPE: C / PEARSON PTE: 50)

8-b)For PhD Programs: Original copy of the score report of one of the following tests:

YDS/ÜDS/KPDS: 60 / TOEFL- IBT: 72 / CAE: C / CPE: C / PEARSON PTE: 55

 1. Three (3) passport size photos